การค้นหาบุคคลบนอินทราเน็ตของคุณ

การค้นหาบุคคลที่เหมาะสมนับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว ด้วยการค้นหาของ Microsoft SharePoint Portal Server คุณสามารถค้นหาบุคคลโดยใช้ชื่อ หรือคุณสามารถใช้รายละเอียดโปรไฟล์อื่นๆ เช่น ทักษะความชำนาญ โครงการปัจจุบัน หรือตำแหน่งงานได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาบุคคลในโปรแกรมประยุกต์สำหรับองค์กรของคุณ เช่น SAP, Siebel และฐานข้อมูลแบบกำหนดเอง โปรแกรมประยุกต์สำหรับองค์กรจะสามารถค้นหาได้เฉพาะในกรณีที่โปรแกรมนั้นได้รับการลงทะเบียนโดยผู้ดูแลระบบของคุณแล้ว

สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถค้นหาบุคคลโดยใช้แท็บ ไซต์ทั้งหมด ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหาบุคคลที่มีโปรไฟล์ผู้ใช้บนอินทราเน็ตของคุณ

ค้นหาบุคคลตามตำแหน่ง แผนก หรือรายละเอียดโปรไฟล์อื่นๆ

ค้นหาบุคคลที่แสดงอยู่ในโปรแกรมประยุกต์สำหรับองค์กร

เรียงลำดับผลลัพธ์เพื่อแสดงลำดับชั้นองค์กรของฉัน

ค้นหาบุคคลที่มีโปรไฟล์ผู้ใช้บนอินทราเน็ตของคุณ

ข้อดีประการหนึ่งของการค้นโปรไฟล์ผู้ใช้ของบุคคลก็คือ คุณสามารถมองเห็นข้อมูลทั้งหมดที่บุคคลนั้นต้องการแสดง ซึ่งอาจมีมากกว่าเพียงแค่ชื่อ ข้อมูลที่ติดต่อ และตำแหน่งที่ตั้ง

 1. เปิดโฮมเพจระบบอินทราเน็ตของคุณ

 2. คลิกแท็บ ค้นหา ที่อยู่ใกล้ด้านบนของเพจ

 3. คลิกแท็บ บุคคล ที่อยู่ใกล้ด้านบนของเพจค้นหา

 4. คลิก ตัวเลือกการค้นหา

 5. พิมพ์ชื่อลงในกล่อง ค้นหา แล้วคลิก เริ่มค้นหา รูปปุ่ม

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการเริ่มค้นหาหลังจากที่คุณพิมพ์คำสำคัญลงในกล่อง ค้นหา แล้ว ให้กด ENTER

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิกแท็บอื่นที่ไม่ใช่แท็บ บุคคล หลังจากที่การค้นหาเสร็จสมบูรณ์ ผลลัพธ์จะแสดงราวกับว่าคุณได้ทำการค้นหาจากแท็บนั้นตั้งแต่แรก ผลลัพธ์ดั้งเดิมของคุณจะยังคงอยู่บนแท็บ บุคคล

ด้านบนของหน้า

ค้นหาบุคคลตามตำแหน่ง แผนก หรือรายละเอียดโปรไฟล์อื่นๆ

คุณสามารถค้นหาบุคคลที่มีทักษะความชำนาญหรือความสนใจเฉพาะโดยที่คุณไม่ทราบชื่อ ด้วยการค้นหาโปรไฟล์ผู้ใช้บนอินทราเน็ตของคุณ โปรไฟล์ผู้ใช้เหล่านี้จะทำให้บุคคลต่างๆ สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางด้านวิชาชีพของตนเอง เช่น รูปภาพ สถานที่ทำงาน งานที่ทำอยู่ และความสนใจรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ด้วย

 1. เปิดโฮมเพจระบบอินทราเน็ตของคุณ

 2. คลิกแท็บ ค้นหา ที่อยู่ใกล้ด้านบนของเพจ

 3. คลิกแท็บ บุคคล ที่อยู่ใกล้ด้านบนของเพจค้นหา

 4. พิมพ์ข้อมูลในกล่องค้นหาอย่างน้อยหนึ่งกล่อง

  หมายเหตุ: ตัวเลือกการค้นหาที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอินทราเน็ตของคุณ

 5. คลิก เริ่มค้นหา รูปปุ่ม

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการเริ่มค้นหาหลังจากที่คุณพิมพ์คำสำคัญลงในกล่อง ค้นหา แล้ว ให้กด ENTER

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการค้นหาเพื่อให้ได้ชุดผลลัพธ์ที่น้อยลง ให้ดูที่ ปรับปรุงการค้นหาบุคคลอย่างสมบูรณ์

ด้านบนของหน้า

ค้นหาบุคคลที่แสดงอยู่ในโปรแกรมประยุกต์สำหรับองค์กร

นอกเหนือจากการค้นหาบนอินทราเน็ตของคุณแล้ว การค้นหาของ Microsoft SharePoint Portal Server สามารถช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์สำหรับองค์กรของคุณได้ โดยโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวเป็นโปรแกรมเฉพาะทางด้านธุรกิจสำหรับงานต่างๆ เช่น การจัดทำบัญชี การตรวจสอบสินค้าคงคลัง และการจัดการซัพพลายเชน โปรแกรมดังกล่าวได้แก่ SAP, Siebel และฐานข้อมูลแบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นสำหรับองค์กรของคุณ โปรแกรมประยุกต์สำหรับองค์กรจะสามารถค้นหาได้เฉพาะในกรณีที่โปรแกรมนั้นได้รับการลงทะเบียนโดยผู้ดูแลระบบของคุณแล้ว

 1. เปิดโฮมเพจระบบอินทราเน็ตของคุณ

 2. คลิกแท็บ ค้นหา ที่อยู่ใกล้ด้านบนของเพจ

 3. คลิกแท็บของโปรแกรมประยุกต์ที่คุณต้องการค้นหา

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บของโปรแกรมประยุกต์สำหรับองค์กรที่คุณต้องการค้นหา อาจเป็นเพราะโปรแกรมดังกล่าวไม่ได้รับการลงทะเบียน เมื่อต้องการทำให้โปรแกรมประยุกต์พร้อมใช้งานสำหรับการค้นหา ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเกี่ยวกับการลงทะเบียนโปรแกรมนั้นๆ

 4. พิมพ์คำสำคัญลงในกล่อง ค้นหา แล้วคลิก เริ่มค้นหา รูปปุ่ม

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการเริ่มค้นหาหลังจากที่คุณพิมพ์คำสำคัญลงในกล่อง ค้นหา แล้ว ให้กด ENTER

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับผลลัพธ์เพื่อแสดงลำดับชั้นองค์กรของฉัน

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณค้นหาบุคคลบนอินทราเน็ตของคุณ ผลลัพธ์จะถูกจัดกลุ่มเพื่อแสดงลำดับชั้นองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นกลุ่มต่างๆ เช่น 'ผู้จัดการของฉัน' และ 'ผู้ร่วมงานของฉัน' คุณสามารถเอาการจัดกลุ่มลำดับชั้นออกได้ถ้าคุณต้องการ

 1. เปิดโฮมเพจระบบอินทราเน็ตของคุณ

 2. คลิกแท็บ ค้นหา ที่อยู่ใกล้ด้านบนของเพจ

 3. คลิกแท็บ บุคคล ที่อยู่ใกล้ด้านบนของเพจค้นหา

 4. คลิก ตัวเลือกการค้นหา

 5. พิมพ์ชื่อลงในกล่อง ค้นหา แล้วคลิก เริ่มค้นหา รูปปุ่ม

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการเริ่มค้นหาหลังจากที่คุณพิมพ์คำสำคัญลงในกล่อง ค้นหา แล้ว ให้กด ENTER

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×