การค้นหาค่าในรายการข้อมูล

การค้นหาค่าในรายการข้อมูล

สมมติว่าคุณต้องการค้นหาหมายเลขต่อของหมายเลขโทรศัพท์พนักงานด้วยการใช้หมายเลขป้ายชื่อ หรือค้นหาอัตราค่านายหน้าที่ถูกต้องสำหรับยอดขาย คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ระบุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้จากรายการ และสามารถตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่หรือไม่ได้โดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณค้นหาข้อมูลแล้ว คุณสามารถทำการคำนวณหรือแสดงผลลัพธ์โดยมีค่าที่ส่งกลับ การค้นหาค่าในรายการข้อมูลแล้วแสดงเป็นผลลัพธ์นั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหาค่าตามแนวตั้งในรายการโดยใช้การหาค่าที่ตรงกันพอดี

ค้นหาค่าตามแนวตั้งในรายการโดยใช้การหาค่าที่ตรงกันโดยประมาณ

ค้นหาค่าตามแนวตั้งในรายการที่ไม่รู้ขนาดโดยใช้การหาค่าที่ตรงกันพอดี

ค้นหาค่าตามแนวนอนในรายการโดยใช้การหาค่าที่ตรงกันพอดี

ค้นหาค่าตามแนวนอนในรายการโดยใช้การหาค่าที่ตรงกันโดยประมาณ

สร้างสูตรการค้นหาด้วยตัวช่วยสร้างกรค้นหา (Excel 2007 เท่านั้น)

ค้นหาค่าตามแนวตั้งในรายการโดยใช้การหาค่าที่ตรงกันพอดี

เมื่อต้องการทำงานนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP หรือใช้ฟังก์ชัน INDEX และ MATCH ร่วมกัน

ตัวอย่างของ VLOOKUP

ตัวอย่าง VLOOKUP 1

ตัวอย่าง VLOOKUP 2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ฟังก์ชัน VLOOKUP

ตัวอย่างของ INDEX และ MATCH

ฟังก์ชัน INDEX และ MATCH สามารถใช้เป็นการแทนที่ VLOOKUP ได้

ในภาษาอังกฤษทั่วไปมีหมายความว่า:

=INDEX(ฉันต้องการค่าส่งกลับจาก C2:C10 ที่จะ MATCH(Kale ที่อยู่ในที่ใดที่หนึ่งในอาร์เรย์ B2:B10 ที่ค่าส่งกลับเป็นค่าแรกที่ตอบสนองต่อ Kale))

สูตรจะค้นหาค่าแรกใน C2:C10 ที่ตอบสนองต่อ Kale (ใน B7) และส่งกลับค่าใน C7 (100 ที่เป็นค่าแรกที่ตรงกันกับ Kale

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ฟังก์ชัน INDEX และ ฟังก์ชัน MATCH

ด้านบนของหน้า

ค้นหาค่าตามแนวตั้งในรายการโดยใช้การหาค่าที่ตรงกันโดยประมาณ

เมื่อต้องการดำเนินการขั้นตอนนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP

สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าในแถวแรกได้รับการจัดเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก

ตัวอย่างของสูตร VLOOKUP ที่ค้นหาการจับคู่ที่ตรงกันโดยประมาณ

ในตัวอย่างด้านบน VLOOKUP จะค้นหาชื่อแรกของนักเรียนที่มีการมาสาย 6 ครั้งในช่วง A2:B7 ไม่มีรายการสำหรับการมาสาย 6 ครั้งในตาราง VLOOKUP จึงค้นหาการจับคู่ที่ตรงกันสูงสุดถัดไปที่ต่ำกว่า 6 และค้นหาค่า 5 โดยเชื่อมโยงกับชื่อ Dave แล้วก็ส่งกลับ Dave

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ฟังก์ชัน VLOOKUP

ด้านบนของหน้า

ค้นหาค่าตามแนวตั้งในรายการที่ไม่รู้ขนาดโดยใช้การหาค่าที่ตรงกันพอดี

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน OFFSET และ MATCH

หมายเหตุ: ใช้วิธีนี้เมื่อข้อมูลของคุณอยู่ในช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณฟื้นฟูในแต่ละวัน คุณทราบราคาในคอลัมน์ B แต่คุณไม่ทราบจำนวนแถวข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์จะส่งกลับ และคอลัมน์แรกไม่ได้เรียงลำดับตามตัวอักษร

ตัวอย่างของฟังก์ชัน OFFSET และ MATCH

C1 คือเซลล์ซ้ายบนของช่วง (หรือเรียกว่าเซลล์เริ่มต้น)

MATCH("Oranges",C2:C7,0) จะค้นหา Oranges ในช่วง C2:C7 คุณไม่ควรใส่เซลล์เริ่มต้นในช่วง

1 เป็นจำนวนของคอลัมน์ทางขวาของเซลล์เริ่มต้นที่ค่าส่งกลับควรมาจาก ในตัวอย่างของเรา ค่าส่งกลับมาจากคอลัมน์ D การขาย

ด้านบนของหน้า

ค้นหาค่าตามแนวนอนในรายการโดยใช้การหาค่าที่ตรงกันพอดี

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน HLOOKUP ดูตัวอย่างที่ด้านล่าง:

ตัวอย่างของสูตร HLOOKUP ที่ค้นหาการจับคู่ที่ตรงกัน

HLOOKUP จะค้นหาคอลัมน์ การขาย และส่งกลับค่าจากแถว 5 ในช่วงที่ระบุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ฟังก์ชัน HLOOKUP

ด้านบนของหน้า

ค้นหาค่าตามแนวนอนในรายการโดยใช้การหาค่าที่ตรงกันโดยประมาณ

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน HLOOKUP

สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าในแถวแรกได้รับการจัดเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก

ตัวอย่างของสูตร HLOOKUP ที่ค้นหาการจับคู่ที่ตรงกันโดยประมาณ

ในตัวอย่างด้านบน HLOOKUP จะค้นหาค่า 11000 ในแถว 3 ในช่วงที่ระบุ ฟังก์ชันดังกล่าวไม่พบ 11000 ดังนั้น จึงค้นหาค่าสูงสุดถัดไปที่น้อยกว่า 1100 และส่งกลับ 10543

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ฟังก์ชัน HLOOKUP

ด้านบนของหน้า

สร้างสูตรการค้นหาด้วยตัวช่วยสร้างการค้นหา (Excel 2007 เท่านั้น)

หมายเหตุ: Add-in ตัวช่วยสร้างการค้นหาหยุดดำเนินการแล้วใน Excel 2010 ฟังก์ชันการทำงานนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยตัวช่วยสร้างฟังก์ชันและ ฟังก์ชันการค้นหาและการอ้างอิง (การอ้างอิง) ที่พร้อมใช้งาน

ใน Excel 2007 ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะสร้างสูตรการค้นหาโดยยึดตามข้อมูลของเวิร์กชีตที่มีป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะช่วยคุณค้นหาค่าอื่นในแถวเมื่อคุณทราบค่าในคอลัมน์หนึ่ง หรือค้นหาค่าอื่นในคอลัมน์เมื่อคุณทราบค่าในแถวหนึ่ง ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะใช้ INDEX และ MATCH ในสูตรที่ตัวช่วยสร้างสร้างขึ้น

  1. คลิกเซลล์ในช่วง

  2. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม Solutions ให้คลิก ค้นหา

  3. ถ้าคำสั่ง ค้นหา ไม่พร้อมให้ใช้งาน คุณจำเป็นต้องโหลด Add-in ของตัวช่วยสร้างการค้นหา

    วิธีโหลดโปรแกรม Add-in ของตัวช่วยสร้างการค้นหา

  4. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือก Excel จากนั้นคลิกประเภท Add-in

  5. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก Add-in ของ Excel แล้วคลิก ไป

  6. ในกล่องโต้ตอบ Add-In ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก ตัวช่วยสร้างการค้นหา แล้วคลิก ตกลง

  7. ปฏิบัติตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×