การค้นหาค่าในรายการของข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการค้นหาหมายเลขในการต่อสายของพนักงานด้วยการใช้หมายเลขป้ายชื่อของพนักงานคนนั้น หรือคุณต้องการค้นหาอัตราค่านายหน้าของยอดขายจำนวนหนึ่ง Excel มีหลายวิธีให้คุณค้นหาข้อมูลในรายการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการค้นหาค่าในรายการตามแนวตั้งโดยใช้ตรงกับเงื่อนไขทุกประการ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP หรือใช้ทั้งฟังก์ชัน INDEX และฟังก์ชัน MATCH ผสมกัน ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

เวิร์กบุ๊กนี้จะแสดงวิธีที่ VLOOKUP ค้นหาค่าที่ตรงกับเงื่อนไขทุกประการ

เวิร์กบุ๊กนี้จะแสดงวิธีที่ INDEX และ MATCH ค้นหาค่าที่ตรงกับเงื่อนไขทุกประการ

เวิร์กบุ๊กนี้จะแสดงวิธีที่ VLOOKUP ค้นหาค่าโดยใช้การตรงกันที่ใกล้เคียง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทราบความถี่และต้องการค้นหาสีที่เกี่ยวข้อง ดังที่แสดงในเวิร์กบุ๊กนี้

ค้นหาค่าตามแนวตั้งในรายการที่ไม่รู้ขนาดโดยใช้ตรงกับเงื่อนไขทุกประการ

เมื่อต้องการทำงานนี้ให้ใช้ฟังก์ชัน OFFSET และฟังก์ชัน MATCH

ใช้วิธีนี้เมื่อข้อมูลของคุณอยู่ในช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณรีเฟรชในแต่ละวัน คุณรู้ว่าราคาอยู่ในคอลัมน์ B แต่คุณไม่รู้ว่าข้อมูลที่จะถูกส่งกลับมามีกี่แถว และคอลัมน์แรกก็ไม่ได้เรียงลำดับตามตัวอักษร

เวิร์กบุ๊กนี้จะแสดงวิธีที่ OFFSET และ MATCH ค้นหาค่า

ค้นหาค่าตามแนวนอน

ใช้ฟังก์ชัน HLOOKUP ในการค้นหาค่าตามแนวนอนในรายการโดยใช้ตรงกับเงื่อนไขทุกประการ

เวิร์กบุ๊กนี้จะแสดงวิธีที่ HLOOKUP ค้นหาค่าตามแนวนอน

เวิร์กบุ๊กนี้จะแสดงวิธีที่ HLOOKUP ค้นหาการตรงกันที่ใกล้เคียงเมื่อค่าในแถวแรกถูกเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

เคล็ดลับ:  คุณสามารถแสดงผลลัพธ์ของสูตรเป็นเปอร์เซ็นต์หรือสกุลเงินในเวิร์กชีตของคุณได้ ในโหมดแก้ไข ให้เลือกเซลล์นั้น แล้วคลิก หน้าแรก > รูปแบบตัวเลข จากนั้นเลือก เปอร์เซ็นต์ หรือ สกุลเงิน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×