การค้นหาค่ากับ VLOOKUP, INDEX หรือ MATCH

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในการค้นหาค่าในรายการขนาดใหญ่ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาได้ ฟังก์ชัน VLOOKUP มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แต่ฟังก์ชัน HLOOKUP และการใช้ฟังก์ชัน INDEX และ MATCH ร่วมกันสามารถใช้ได้ดีสำหรับคุณได้เช่นกัน

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับ VLOOKUP และอาร์กิวเมนต์ที่ใช้

=VLOOKUP(<ค่าการค้นหา>,<ค้นหาช่วง>,<คอลัมน์>,<ตรงกันโดยประมาณ>)

ตัวอย่างเช่น =VLOOKUP(21500,C2:E7,3,FALSE)

  • อาร์กิวเมนต์แรก คือส่วนของข้อมูลที่ฟังก์ชันจำเป็นต้องใช้ทำงานซึ่งเป็นค่าที่คุณต้องการค้นหา โดยอาจเป็นการอ้างอิงเซลล์ เช่น B2 หรือค่า เช่น "ชัยนาม" หรือ 21500

  • อาร์กิวเมนต์ที่สอง คือช่วงของเซลล์ที่คุณคิดว่ามีค่าที่คุณต้องการค้นหา

    สิ่งสำคัญ: โดยการใช้ VLOOKUP คอลัมน์ที่มีค่าหรือการอ้างอิงเซลล์ที่คุณค้นหาจำเป็นต้องเป็นคอลัมน์ซ้ายสุดในช่วง

  • อาร์กิวเมนต์ที่สาม คือคอลัมน์ในช่วงของเซลล์ดังกล่าวที่มีค่าที่คุณต้องการดู

แม้ว่าอาร์กิวเมนต์สี่ไม่ทำก็ คนส่วนใหญ่ใส่ FALSE (หรือ 0) เหตุใดได้อย่างไร เนื่องจากเป็นบังคับฟังก์ชันการค้นหาตรงกันทุกประการในการค้นหา คุณสามารถป้อนไม่มีอาร์กิวเมนต์ TRUE แต่ถ้าไม่พบตรงกัน ฟังก์ชันจะส่งกลับใกล้ที่สุดตรงกันโดยประมาณ— และมักจะ คนส่วนใหญ่ไม่ต้องใกล้เคียงได้

เมื่อต้องการแสดงวิธีใกล้เคียงอาจมีปัญหาร้ายแรง ระบุว่า คุณกำลังมองหาราคาสำหรับส่วนที่มี ID 2345768 แต่คุณสลับสองตัวเลข และพิมพ์ผิดในสูตรดังนี้: =VLOOKUP(2345678,A1:E7,5)สูตรส่งกลับราคาสำหรับส่วนไม่ถูกต้องเนื่องจาก VLOOKUP พบหมายเลขที่ใกล้ที่สุดค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับหมายเลขที่คุณระบุ (2345678) คุณไม่สามารถสิ้นสุดขึ้นเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าไม่ถูกต้องเนื่องจากเลี่ยงข้อผิดพลาด

ถ้าคุณระบุ FALSE หรือ 0 สำหรับอาร์กิวเมนต์ ตรงกันโดยประมาณ และไม่มีค่าที่ตรงกันพอดี สูตรจะส่งกลับค่า #N/A ในเซลล์นั้นแทนค่าที่ไม่ถูกต้องซึ่งดีกว่าสถานการณ์สมมติ ในกรณีนี้ #N/A ไม่ได้หมายความว่าคุณป้อนสูตรของคุณไม่ถูกต้อง (ยกเว้นสำหรับพิมพ์ตัวเลขผิด) แต่หมายความว่าไม่พบ 2345678 ไม่พบ ซึ่งคุณต้องการ 2345768

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีที่ฟังก์ชันทำงาน เมื่อคุณใส่ค่าในเซลล์ B2 (อาร์กิวเมนต์แรก) VLOOKUP จะค้นหาเซลล์ C2:E7 (อาร์กิวเมนต์ที่สอง) แล้วส่งกลับค่าที่ใกล้เคียงที่สุดจากคอลัมน์ที่สามในช่วง คือ คอลัมน์ E (อาร์กิวเมนต์ที่สาม)

การใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP โดยทั่วไป

ในตัวอย่างนี้ อาร์กิวเมนต์ที่สี่ถูกเว้นว่างไว้ ดังนั้น ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าที่ใกล้เคียง

การใช้ฟังก์ชัน HLOOKUP

เมื่อคุณคุ้นเคยกับ VLOOKUP แล้ว การใช้ฟังก์ชัน HLOOKUP ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับคุณ คุณใส่อาร์กิวเมนต์แบบเดียวกัน แต่ HLOOKUP จะค้นหาค่าในแถวแทนที่จะเป็นในคอลัมน์

การใช้ INDEX และ MATCH ร่วมกัน

เมื่อคุณไม่ต้องการมีข้อจำกัดในการค้นหาบนคอลัมน์ซ้ายสุด คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน INDEX และ MATCH ร่วมกัน สูตรที่ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ร่วมกันจะซับซ้อนกว่าสูตรที่มีฟังก์ชัน VLOOKUP เพียงเล็กน้อย แต่มีประสิทธิภาพมากกว่าและมีผู้ที่ต้องการใช้ INDEX/MATCH ร่วมกันมากกว่าฟังก์ชัน VLOOKUP มาก

ตัวอย่างนี้จะแสดงรายการขนาดเล็กที่มีค่าที่เราต้องการค้นหา คือ ชิคาโก ซึ่งไม่ได้อยู่ในคอลัมน์ซ้ายสุด ดังนั้น เราไม่สามารถใช้ VLOOKUP แต่ เราจะใช้ฟังก์ชัน MATCH เพื่อค้นหาชิคาโกในช่วง B1:B11 แทน ซึ่งพบในแถวที่ 4 จากนั้น INDEX จะใช้ค่านั้นเป็นอาร์กิวเมนต์การค้นหาและค้นหาประชากรสำหรับชิคาโกในคอลัมน์ที่ 4 (คอลัมน์ D ) สูตรที่ใช้จะแสดงในเซลล์ A14

ใช้ INDEX และ MATCH สำหรับการค้นหาค่า

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการค้นหา

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×