การค้นหาข้อความหรือแฟ้มบนไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถค้นหาข้อความหรือไฟล์บนSharePoint Foundation 2010 ไซต์หรือรายการ ด้วยการใส่คำหรือวลีลงในกล่องค้นหา เมื่อคุณค้นหาไซต์ SharePoint คิวรีของคุณค้นหาไซต์ปัจจุบันและไซต์ย่อยใด ๆ ที่ด้านล่างนี้ เมื่อต้องการค้นหาคลุมไซต์หลายไซต์ เริ่มค้นหาที่บ้านของคุณหรือไซต์ราก เมื่อคุณทราบว่า เนื้อหาที่คุณกำลังค้นหาอยู่ในบางรายการหรือไลบรารี เริ่มการค้นหาในกล่องค้นหาบนรายการหรือไลบรารี

ในบทความนี้

ค้นหาข้อความหรือไฟล์บนไซต์

ค้นหาข้อความหรือไฟล์ในรายการหรือไลบรารี

เขียนแบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้ข้อจำกัดตามคุณสมบัติ

ใช้ตัวดำเนินการ

การค้นหาข้อความหรือแฟ้มบนไซต์

เมื่อคุณกำลังค้นหาเนื้อหา แต่ไม่แน่ใจว่าที่เป็นอยู่ เริ่มการค้นหาตำแหน่งที่คุณคิดว่า ข้อมูลที่อาจอยู่ไซต์สูงสุด แล้วคุณสามารถปรับผลลัพธ์เพื่อที่จะค้นหาข้อมูล คุณสามารถค้นหาเนื้อหา โดยการใส่คำสำคัญหรือวลีเฉพาะในเครื่องหมายอัญประกาศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม ดูส่วนเขียนแบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการค้นหา

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา

 3. โดยค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกแสดงตามความเกี่ยวข้องกัน เมื่อต้องการเรียงลำดับผลลัพธ์เป็นอย่างอื่น ให้คลิกที่ตัวเลือกภายใต้ ปรับปรุงผลลัพธ์ คุณยังสามารถใส่การค้นหาคำสำคัญใหม่ด้วยการเปลี่ยนขอบเขตเป็น รายการนี้ การทำเช่นนี้จะจำกัดแบบสอบถามต่อๆ ไปให้อยู่แค่ชุดแรกของผลลัพธ์ ถ้าคุณใส่การค้นหาใหม่ด้วยการตั้งค่าขอบเขตเป็น ไซต์นี้ การค้นหาใหม่จะดำเนินการจากไซต์เดียวกับแบบสอบถามดั้งเดิม

  หมายเหตุ: 

  • สิ่งที่แนบมากับข้อมูลในรายการจะไม่ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา

  • กล่องค้นหาจะจำกัดจำนวนอักขระสูงสุดที่ 255 ตัว

ด้านบนของหน้า

ค้นหาข้อความหรือแฟ้มในรายการหรือไลบรารี

เมื่อคุณแน่ใจว่า เนื้อหาที่คุณกำลังค้นหาอยู่ในรายการหรือไลบรารี เริ่มการค้นหาบนหน้าที่รายการหรือไลบรารีอยู่ ผลลัพธ์การค้นหาอนุญาตให้คุณสามารถปรับปรุงการค้นหา โดย metadata เช่นผู้เขียนเอกสารหรือวันที่ที่เขียน คุณสามารถค้นหาเนื้อหา โดยการใส่คำสำคัญหรือวลีเฉพาะในเครื่องหมายอัญประกาศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม ดูส่วนเขียนแบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าคุณไม่พบเนื้อหาคุณต้อง ลองค้นหาจากไซต์ หรือใช้คำสำคัญที่แตกต่างกัน

 1. ไปที่รายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการค้นหา

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา

 3. โดยค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกแสดงตามความเกี่ยวข้องกัน เมื่อต้องการเรียงลำดับผลลัพธ์เป็นอย่างอื่น ให้คลิกที่ตัวเลือกภายใต้ ปรับปรุงผลลัพธ์

  หมายเหตุ: 

  • สิ่งที่แนบมากับข้อมูลในรายการจะไม่ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา

  • กล่องค้นหาจะจำกัดจำนวนอักขระสูงสุดที่ 255 ตัว

ด้านบนของหน้า

การเขียนแบบสอบถามที่ได้ประสิทธิผล

ไม่ว่าคุณจะค้นหาจากไซต์หรือรายการ การสร้างแบบสอบถามที่มีประสิทธิผลจะทำให้คุณพบข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถค้นหาโดยใช้คำสำคัญ วลี หรือโดยการเพิ่มข้อจำกัดของคุณสมบัติเพื่อปรับแบบสอบถามให้ดีขึ้น

เมื่อต้องการค้นหา โดยใช้คำสำคัญ พิมพ์คำสำคัญอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา ตัวอย่าง เมื่อคุณพิมพ์ การค้นหาที่ติดต่อทรัพยากรบุคคลแบบสอบถามส่งกลับเอกสารทั้งหมดที่ตรงกับบุคคลคำ ทรัพยากร และที่ ติดต่อ โดยไม่คำนึงถึงที่มีคำต่าง ๆ ปรากฏในเอกสารทั้งหมด

เมื่อต้องการค้นหา โดยการใช้วลี ใส่วลีในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ให้แน่ใจว่าการค้นหาค้นหาคำว่าไว้ด้วยกันในเอกสาร ตัวอย่างเช่น ค้นหาติดต่อทรัพยากรบุคคล "เมืองซีแอตเทิลวอชิงตัน"ผลลัพธ์ในเอกสารทั้งหมดที่ประกอบด้วยการแปลคำ ทรัพยากร และที่ ติดต่อ ซึ่งคำเมืองซีแอตเทิลและวอชิงตันอยู่ติดกัน

การค้นหาจะละเว้นคำทั่วไป เช่น in, the, it และ by รวมถึงตัวเลขที่มีหลักเดียวและไม่แยกตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กโดยอัตโนมัติ

การใช้ข้อจำกัดที่ยึดตามคุณสมบัติ

คุณสามารถสร้างคิวรีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างคิวรีที่ มีคุณสมบัติ metadata บนเอกสารที่ถูกบันทึกไว้ใน SharePoint ผู้เขียนเอกสารหรือวันมีการปรับเปลี่ยนเป็นตัวอย่างของคุณสมบัติ เมื่อคุณสร้างการค้นหาที่ใช้คุณสมบัติ ใช้ช่องว่างระหว่างคุณสมบัติและค่า ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการค้นหาเอกสารทั้งหมดที่สร้าง โดย John พิมพ์เขียน: john

ข้อจำกัดตามคุณสมบัติสามารถใช้การค้นหาค่าที่สำคัญหรือวลีค่า ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการค้นหาเอกสารทั้งหมดที่สร้าง โดย John Smith พิมพ์เขียน: " John Smith "โดยใช้ช่องว่างไม่

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้กฎที่ยึดตามคุณสมบัติ

วิธีการ

คำอธิบาย

ค้นหาค่าคุณสมบัติ

ไวยากรณ์ของคุณสมบัติใช้: ค่า ตัวอย่างเขียน: smithค้นหาเอกสารทั้งหมดที่สร้าง โดยบุคคลที่มีชื่ออยู่ Smith

ค้นหาตามชื่อแฟ้ม

ชนิดfilename: "งบประมาณ" (มีเครื่องหมายอัญประกาศ) เพื่อค้นหาไฟล์ที่มีชื่อว่า "Budget.xlsx" หรือพิมพ์ชื่อไฟล์: งบประมาณ(โดยไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) เพื่อค้นหาทั้ง "Budget_Current.xlsx" และ "Budget_Next.xlsx"

ค้นหาตามชนิดของแฟ้ม

สมมติว่า คุณกำลังมองหาสเปรดชีตงบประมาณที่ถูกจัดเตรียมExcel 2007 ใน ผนวกชนิดแฟ้ม: xlsxคิวรีของคุณเพื่อแสดงเฉพาะผลลัพธ์การค้นหาที่มีเวิร์กบุ๊กExcel 2007

ค้นหาคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

ช่องว่างระหว่างคำที่ใช้คุณสมบัติอื่นเป็น AND. การแปลของบริการการค้นหา ตัวอย่าง ถ้าคุณค้นหาในชื่อเรื่อง: งบประมาณfiletype:xlsxการค้นหาจะส่งกลับเฉพาะเวิร์กบุ๊กExcel 2007 มีชื่อเรื่องที่ขึ้นต้น ด้วยคำว่า "Budget"

ผนวกคุณสมบัติของแฟ้ม

ใช้คุณสมบัติเมื่อต้องการระบุชื่อหรือชนิดของไฟล์เพื่อส่งกลับ ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการค้นหาไฟล์ Microsoft Office Word 2007 ที่มีคำว่า "จัดกำหนดการ" พิมพ์กำหนดการชนิดแฟ้ม: docxในกล่องการค้นหา

ค้นหาค่าอื่นๆ ของคุณสมบัติเดียวกัน

บริการการค้นหาแปลช่องว่างระหว่างคำที่ใช้คุณสมบัติเดียวเป็น ตัวอย่าง ถ้าคุณค้นหาบนผู้เขียน: " John Smith " ผู้เขียน: "ธิติ Jones "การค้นหาจะส่งกลับรายการที่ถูกสร้าง โดยบุคคลตัวใดตัวหนึ่ง

ไม่รวมค่าคุณสมบัติ

ถ้าไม่ต้องการรวมเนื้อหาที่มีค่าคุณสมบัติบางค่า ให้ใส่เครื่องหมายลบ (-) ไว้หน้าชื่อของคุณสมบัตินั้น

เน้นไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่เฉพาะเจาะจง

ถ้าคุณสมบัติไซต์จะพร้อมใช้งานสำหรับการค้นหา คุณสามารถผนวกไซต์:servernameคิวรีของคุณเมื่อต้องการเน้นการค้นหาเนื้อหาที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: อักขระเครื่องหมายทับขวา (\) ไม่ทำงานในแบบสอบถาม ดังนั้น ใช้เครื่องหมายสำหรับเส้นทางของเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณพิมพ์ไซต์: \\servername

วันที่/เวลา

คุณสมบัติวัน / เวลาในรูปแบบใด ๆ สามารถใช้ได้กับตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ หรือเชิงตรรกะเพื่อสร้างแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่นสเปคของการปรับเปลี่ยนการค้นหา = 7/8/09จะส่งกลับข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขแล้วตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ค้นหาทั้งหมด

การใช้ตัวดำเนินการ

บริการค้นหาจะไม่สนับสนุนฟังก์ชัน Boolean เช่น AND และ OR หรืออักขระตัวแทน เช่น เครื่องหมายดอกจัน (*) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรวมหรือแยกคำสำคัญโดยใช้เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) ด้านหน้าคำสำคัญนั้น ตัวอย่างเช่น แบบสอบถาม ศิลปะ + ปิกัสโซ จะส่งกลับรายการงานศิลปะที่เป็นผลงานของ ปิกัสโซ เท่านั้น เป็นต้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×