Office

การค้นหาข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ของเอกสาร

กำลังค้นหาข้อความหรือตารางในเอกสารของคุณอยู่ใช่หรือไม่ หรือกำลังค้นหาเชิงอรรถ บานหน้าต่าง นำทาง จะช่วยคุณในการค้นหาทั้งหมดนี้และอื่นๆ ด้วย ถ้าคุณมีผลลัพธ์การค้นหาจำนวนมาก คุณสามารถจัดกลุ่มผลลัพธ์เหล่านั้นตามหัวเรื่องหรือหน้าได้

เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างนำทาง ให้กด Ctrl+F หรือคลิก หน้าแรก > ค้นหา

ปุ่ม ค้นหา บน Ribbon

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดบานหน้าต่างนำทางด้วยการคลิกจำนวนหน้าในแถบสถานะได้ด้วย

ค้นหาข้อความโดยการพิมพ์ลงในกล่อง ค้นหาเอกสาร เมื่อต้องการค้นหางานอย่างอื่น ให้คลิกแว่นขยาย จากนั้นคลิกสิ่งที่คุณกำลังค้นหาอยู่

ค้นหาองค์ประกอบต่างๆ จากบานหน้าต่าง นำทาง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นแว่นขยาย ให้คลิก X ที่ส่วนท้ายสุดของกล่อง ค้นหาเอกสาร แว่นขยายจะปรากฏอีกครั้ง

ถ้าคุณกำลังค้นหากราฟิก ตาราง หรืออย่างอื่น ให้คลิก หน้า หรือ หัวเรื่อง เพื่อดูว่ารายการเหล่านั้นอยู่ที่ไหน

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อความ ให้คลิก ผลลัพธ์ เพื่อดูแต่ละอินสแตนซ์ในเอกสาร คลิกที่ผลลัพธ์เพื่อไปที่ผลลัพธ์นั้นในเอกสารของคุณ

เมื่อคุณพิมพ์หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณ Word จะหยุดการค้นหาแล้วล้างบานหน้าต่าง ผลลัพธ์ เมื่อต้องการดูผลลัพธ์อีกครั้ง ให้คลิกลูกศร ผลลัพธ์การค้นหาถัดไป หรือ ผลลัพธ์การค้นหาก่อนหน้า

ลูกศรผลลัพธ์การค้นหาของ บานหน้าต่างนำทาง

เมื่อคุณค้นหาเสร็จแล้ว ให้คลิก X ที่ส่วนท้ายสุดของกล่อง ค้นหาเอกสาร

จัดกลุ่มผลลัพธ์การค้นหาตามหัวเรื่องหรือหน้า

Word จะให้อีกสองสามมุมมองแก่ผลลัพธ์นั้น เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ตามหัวเรื่อง ให้คลิก หัวเรื่อง Word จะระบายสีหัวเรื่องเป็นสีเหลืองถ้าข้อความที่อยู่ภายใต้หัวเรื่องนั้นมีผลลัพธ์อยู่

หัวเรื่องสีเหลืองเพื่อแสดงผลลัพธ์การค้นหา

เมื่อต้องการดูเฉพาะหน้าที่มีผลลัพธ์ ให้คลิก หน้า

หน้าต่างๆ ที่กรองเพื่อแสดงผลลัพธ์การค้นหา

เมื่อคุณค้นหาเสร็จแล้ว ให้คลิก X เพื่อล้างผลลัพธ์ของคุณ หัวเรื่องของคุณจะไม่เป็นสีเหลืองอีกต่อไป และทุกหน้าของคุณจะปรากฏขึ้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×