การคูณตัวเลข

สมมติว่าคุณต้องการคำนวณว่าคุณจำเป็นต้องมีน้ำดื่มกี่ขวดสำหรับการประชุมกับลูกค้า (จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด × 4 วัน × 3 ขวดต่อวัน) หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการเดินทางไปทำธุรกิจ (ระยะไมล์รวม × 0.46) การคูณจำนวนเหล่านี้ทำได้หลายวิธีด้วยกัน

การคูณตัวเลขในเซลล์

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ * (เครื่องหมายดอกจัน)

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ =5*10 ในเซลล์ เซลล์ดังกล่าวจะแสดงผลลัพธ์เท่ากับ 50

การคูณคอลัมน์ของตัวเลขด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่

สมมติว่าคุณต้องการคูณแต่ละเซลล์ในคอลัมน์ที่มีตัวเลขเจ็ดจำนวนด้วยตัวเลขที่อยู่ในเซลล์อื่น ในตัวอย่างนี้ ตัวเลขที่คุณต้องการใช้เป็นตัวคูณคือ 3 ซึ่งอยู่ในเซลล์ C2

คูณตัวเลขด้วยค่าคงที่
  1. พิมพ์ =A2*$B$2 ในคอลัมน์ใหม่ในสเปรดชีตของคุณ (ตัวอย่างข้างต้นใช้คอลัมน์ D) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะรวมสัญลักษณ์ $ ก่อน B และก่อน 2 ในสูตร และกด ENTER

    หมายเหตุ: การใช้สัญลักษณ์ $ จะเป็นการแจ้งให้ Excel ทราบว่าการอ้างอิงไปยัง B2 เป็น “ค่าสัมบูรณ์” ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น การอ้างอิงก็จะยังคงเป็นเซลล์ B2 อยู่เสมอ ถ้าคุณไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ $ ในสูตร และคุณลากสูตรดังกล่าวลงไปยังเซลล์ B3 Excel จะเปลี่ยนแปลงสูตรเป็น =A3*C3 ซึ่งจะใช้งานไม่ได้ เนื่องจากไม่มีค่าอยู่ใน B3

  2. ลากสูตรลงไปยังเซลล์อื่นในคอลัมน์

    หมายเหตุ: ใน Excel 2016 เซลล์จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ

การคูณตัวเลขในเซลล์ต่างๆ ด้วยการใช้สูตร

คุณสามารถใช้ ฟังก์ชัน PRODUCT เพื่อคูณตัวเลข เซลล์ และช่วงได้

คูณตัวเลขโดยใช้ฟังก์ชัน PRODUCT

คุณสามารถใช้การผสมกันแบบใดก็ได้ของตัวเลขสูงสุด 255 ตัวหรือการอ้างอิงเซลล์ในฟังก์ชัน PRODUCT ตัวอย่างเช่น สูตร =PRODUCT(A2,A4:A15,12,E3:E5,150,G4,H4:J6) จะคูณเซลล์เดียวที่มีอยู่สองเซลล์ (A2 และ G4), ตัวเลขสองตัว (12 และ 150) และช่วงอีกสามช่วง (A4:A15, E3:E5 และ H4:J6)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×