การคูณตัวเลข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการคำนวณว่าคุณจำเป็นต้องมีน้ำดื่มกี่ขวดสำหรับการประชุมกับลูกค้า (จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด × 4 วัน × 3 ขวดต่อวัน) หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการเดินทางไปทำธุรกิจ (ระยะไมล์รวม × 0.46) จะมีวิธีการคูณตัวเลขหลายวิธี

คูณตัวเลขในเซลล์

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ * (เครื่องหมายดอกจัน)

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ =5*10 ในเซลล์ เซลล์ดังกล่าวจะแสดงผลลัพธ์เท่ากับ 50

คูณคอลัมน์ของตัวเลขด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่

สมมติว่าคุณต้องการคูณเซลล์แต่ละเซลล์ในคอลัมน์ที่มีตัวเลขเจ็ดจำนวนด้วยตัวเลขที่อยู่ในเซลล์อื่น ในตัวอย่างนี้ ตัวเลขที่คุณต้องการใช้เป็นตัวคูณคือ 3 ซึ่งอยู่ในเซลล์ C2

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

ข้อมูล

สูตร

ค่าคงที่

15,000

=A2*$C$2

3.

1.2

=A3*$C$2

4.8

=A4*$C$2

729

=A5*$C$2

1534

=A6*$C$2

288

=A7*$C$2

4306

=A8*$C$2

  1. พิมพ์ =A2*$C$2 ในเซลล์ B2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่สัญลักษณ์ $ หน้า C และหน้า 2 ในสูตรแล้ว

    สัญลักษณ์ $ จะอ้างอิงไปยังค่าสัมบูรณ์ C2 ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณคัดลอกสูตรนี้ไปยังเซลล์อื่น การอ้างอิงก็จะยังคงเป็นเซลล์ C2 อยู่เสมอ ถ้าคุณไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ $ ในสูตร และคุณลากสูตรดังกล่าวลงไปยังเซลล์ B3 Excel Online จะเปลี่ยนแปลงสูตรเป็น =A3*C3 ซึ่งจะใช้งานไม่ได้ เนื่องจากไม่มีค่าอยู่ใน C3

  2. ลากสูตรใน B2 ลงไปยังเซลล์อื่นๆ ในคอลัมน์ B

คูณตัวเลขในเซลล์ต่างๆ ด้วยการใช้สูตร

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการเครื่องหมายดอกจัน (*) หรือฟังก์ชัน PRODUCT

ตัวอย่าง

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

ข้อมูล

5.

15

.30

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=A2*A3

คูณตัวเลขในสองเซลล์แรก (75)

=PRODUCT(A2:A4)

คูณตัวเลขทุกตัวในช่วงเซลล์ (2250)

=PRODUCT(A2:A4,2)

คูณตัวเลขทุกตัวในช่วงเซลล์ด้วย 2 (4500)

คุณสามารถใช้การผสมกันของตัวเลขหรือการอ้างอิงเซลล์แบบใดก็ได้สูงสุด 255 ตัวในฟังก์ชัน PRODUCT ตัวอย่างเช่น สูตร =PRODUCT(A2,A4:A15,12,E3:E5,150,G4,H4:J6) จะคูณค่าในเซลล์เดี่ยวที่มีอยู่สองเซลล์ (A2 และ G4) ตัวเลขสองตัว (12 และ 150) และค่าในช่วงอีกสามช่วง (A4:A15, E3:E5 และ H4:J6)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×