การคูณตัวเลขในเซลล์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไม่สำคัญว่าคุณเก่งสูตรคูณแค่ไหน ให้ Excel Online เป็นเครื่องคิดเลขของคุณ คูณตัวเลขในสูตรอย่างง่ายโดยใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นตัวดำเนินการการคูณ

  1. เลือกเซลล์ว่าง แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) (โปรดจำไว้ว่า สูตรทั้งหมดเริ่มต้น ด้วยเครื่องหมายเท่ากับ)

  2. พิมพ์ตัวเลขที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ระหว่างตัวเลขแต่ละตัว

  3. กด Enter เพื่อแสดงผลลัพธ์ของสูตร

ตัวอย่างเช่น คูณ 54 กับ 89 สูตรของคุณจะมีลักษณะดังนี้

  • = 54 * 89

ใส่สูตรในเซลล์ C1 จะให้ผลลัพธ์ (4806) ในเซลล์ C1 สูตรเดียวกัน โดยใช้การอ้างอิงเซลล์ (เช่น A1 และ B1 ใน= A1 * B1) แทนที่เป็นตัวเลข ยังคงให้ผลลัพธ์เดียวกัน (4806)

ตัวเลขในเซลล์ A1 และ B1

ข้อได้เปรียบของการใช้การอ้างอิงเซลล์คือ ถ้าตัวเลขในเซลล์มีการเปลี่ยนแปลง Excel Online จะอัปเดตผลลัพธ์ของสูตรโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณอยากจะใช้ฟังก์ชันในการคูณตัวเลข คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน PRODUCT ได้

คูณตัวเลขด้วยฟังก์ชัน PRODUCT ในสูตร

ฟังก์ชัน PRODUCT ตัวคูณสำหรับคุณยัง และจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณมีตัวเลขให้คูณจำนวนมากหรือช่วงของตัวเลข ถ้าคุณพยายามคูณช่วงของตัวเลข โดยใช้เครื่องหมายดอกจันระหว่างช่วง เช่น= a1: a3 * C1:C3คุณจะได้รับการ #VALUE ผลลัพธ์ของข้อผิดพลาด นี่คือที่ฟังก์ชัน PRODUCT จริง ๆ shines จะคูณช่วงโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายดอกจัน

ในตารางนี้ ให้คูณตัวเลขในคอลัมน์ A กับตัวเลขในคอลัมน์ C

ข้อมูลในคอลัมน์ A และ C ในเวิร์กชีต Excel

พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ จากนั้นพิมพ์ PRODUCT แล้วใส่ตัวเลข เซลล์ หรือช่วงที่คุณต้องการคูณ ในวงเล็บ คั่นตัวเลขแต่ละตัวหรือการอ้างอิงเซลล์แต่ละรายการที่คุณกำลังคูณด้วยเครื่องหมายจุลภาค และช่วงของเซลล์แต่ละช่วงด้วยเครื่องหมายจุดคู่ เช่นนี้ A1:A3 ในตัวอย่าง สูตรมีลักษณะดังนี้

  • PRODUCT(A1:A3,C1:C3)

ผลลัพธ์คือ 18164250 ซึ่งเป็นผลลัพธ์เดียวกันกับผลลัพธ์ที่คุณได้ถ้าคุณพิมพ์สูตรแบบนี้

  • = A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3

ผสมตัวเลขและการอ้างอิงเซลล์ได้ถ้าคุณต้องการ และรวมอาร์กิวเมนต์ (ชิ้นส่วนข้อมูลที่ทำให้สูตรทำงานได้) มากเท่าที่คุณต้องการ ถ้าคูณข้อมูลตัวอย่างของเราด้วย 2 ผลลัพธ์จะเป็น 36328500 สูตรจะมีลักษณะดังนี้

  • =PRODUCT(A1:A3,C1:C3,2)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×