การคูณตัวเลขในเซลล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไม่สำคัญว่าคุณเก่งสูตรคูณแค่ไหน ให้ Excel Online เป็นเครื่องคิดเลขของคุณ คูณตัวเลขในสูตรอย่างง่ายโดยใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นตัวดำเนินการการคูณ

  1. เลือกเซลล์ว่างแล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) (โปรดจำไว้ว่าสูตรทุกสูตรจะเริ่มด้วยเครื่องหมายเท่ากับ)

  2. พิมพ์ตัวเลขที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ระหว่างตัวเลขแต่ละตัว

  3. กด Enter เพื่อแสดงผลลัพธ์ของสูตร

ตัวอย่างเช่น คูณ 54 กับ 89 สูตรของคุณจะมีลักษณะดังนี้

  • =54*89

การใส่สูตรนี้ในเซลล์ C1 จะให้ผลลัพธ์ (4806) ในเซลล์ C1 สูตรเดียวกัน โดยใช้การอ้างอิงเซลล์ (เช่น A1 และ B1 ใน =A1*B1) แทนที่จะเป็นตัวเลข ก็ยังคงให้ผลลัพธ์เหมือนกัน (4806)

ตัวเลขในเซลล์ A1 และ B1

ข้อได้เปรียบของการใช้การอ้างอิงเซลล์คือ ถ้าตัวเลขในเซลล์มีการเปลี่ยนแปลง Excel Online จะอัปเดตผลลัพธ์ของสูตรโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณอยากจะใช้ฟังก์ชันในการคูณตัวเลข คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน PRODUCT ได้

คูณตัวเลขด้วยฟังก์ชัน PRODUCT ในสูตร

ฟังก์ชัน PRODUCT จะคูณให้คุณ และเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณมีตัวเลขที่ต้องการคูณเป็นจำนวนมาก หรือมีช่วงต่างๆ ของตัวเลข ถ้าคุณพยายามคูณช่วงของตัวเลขโดยใช้เครื่องหมายดอกจันระหว่างช่วงต่างๆ เช่น =A1:A3*C1:C3 คุณจะได้ผลลัพธ์ #VALUE! เป็นข้อผิดพลาด สิ่งนี้เองที่ทำให้ฟังก์ชัน PRODUCT โดดเด่น เพราะสามารถคูณช่วงของตัวเลขได้โดยไม่ต้องใช้ดอกจัน

ในตารางนี้ ให้คูณตัวเลขในคอลัมน์ A กับตัวเลขในคอลัมน์ C

ข้อมูลในคอลัมน์ A และ C ในเวิร์กชีต Excel

พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ จากนั้นพิมพ์ PRODUCT แล้วใส่ตัวเลข เซลล์ หรือช่วงที่คุณต้องการคูณ ในวงเล็บ คั่นตัวเลขแต่ละตัวหรือการอ้างอิงเซลล์แต่ละรายการที่คุณกำลังคูณด้วยเครื่องหมายจุลภาค และช่วงของเซลล์แต่ละช่วงด้วยเครื่องหมายจุดคู่ เช่นนี้ A1:A3 ในตัวอย่าง สูตรมีลักษณะดังนี้

  • PRODUCT(A1:A3,C1:C3)

ผลลัพธ์คือ 18164250 ซึ่งเป็นผลลัพธ์เดียวกันกับผลลัพธ์ที่คุณได้ถ้าคุณพิมพ์สูตรแบบนี้

  • =A1*A2*A3*C1*C2*C3

ผสมตัวเลขและการอ้างอิงเซลล์ได้ถ้าคุณต้องการ และรวมอาร์กิวเมนต์ (ชิ้นส่วนข้อมูลที่ทำให้สูตรทำงานได้) มากเท่าที่คุณต้องการ ถ้าคูณข้อมูลตัวอย่างของเราด้วย 2 ผลลัพธ์จะเป็น 36328500 สูตรจะมีลักษณะดังนี้

  • =PRODUCT(A1:A3,C1:C3,2)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×