การคูณคอลัมน์ของตัวเลขด้วยตัวเลขที่เหมือนกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการคูณคอลัมน์ของตัวเลขด้วยตัวเลขที่เหมือนกันในอีกเซลล์หนึ่ง เคล็ดลับในการคูณคอลัมน์ของตัวเลขด้วยตัวเลขหนึ่งคือ การเพิ่มสัญลักษณ์ $ ลงไปในที่อยู่เซลล์ของตัวเลขนั้นในสูตร ก่อนที่จะทำการคัดลอกสูตร

ในตารางตัวอย่างด้านล่างของเรา เราต้องการคูณตัวเลขทุกตัวในคอลัมน์ A ด้วยตัวเลข 3 ในเซลล์ C2 สูตร =A2*C2 จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง (4500) ในเซลล์ B2 แต่การคัดลอกสูตรตามคอลัมน์ B จะไม่ได้ผล เนื่องจากการอ้างอิงเซลล์ C2 จะเปลี่ยนไปเป็น C3, C4 เช่นนี้ไปเรื่อยๆ เนื่องจากไม่มีข้อมูลอยู่ในเซลล์เหล่านั้น ผลลัพธ์ในเซลล์ B3 ถึง B6 จึงจะเป็นศูนย์ทั้งหมด

ข้อมูลในคอลัมน์ A สูตรในคอลัมน์ B และตัวเลข 3 ในเซลล์ C2

เมื่อต้องการคูณตัวเลขทุกตัวในคอลัมน์ A ด้วยเซลล์ C2 ให้เพิ่มสัญลักษณ์ $ ลงในการอ้างอิงเซลล์ดังนี้ $C$2 ซึ่งคุณสามารถดูได้ในตัวอย่างด้านล่าง

ตัวเลขในคอลัมน์ A สูตรในคอลัมน์ B พร้อมด้วยสัญลักษณ์ $ และตัวเลข 3 ในคอลัมน์ C

การใช้สัญลักษณ์ $ จะเป็นการแจ้งให้ Excel ทราบว่าการอ้างอิงไปยัง C2 เป็น "ค่าสัมบูรณ์" ดังนั้น เมื่อคุณคัดลอกสูตรนี้ไปยังเซลล์อื่น การอ้างอิงก็จะยังคงเป็นเซลล์ C2 อยู่เสมอ เมื่อต้องการสร้างสูตร ให้ทำดังนี้

  1. ในเซลล์ B2 ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

  2. คลิกเซลล์ A2 เพื่อใส่เซลล์ลงในสูตร

  3. ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*)

  4. คลิกเซลล์ C2 เพื่อใส่เซลล์ลงในสูตร

  5. ถึงตรงนี้ ให้พิมพ์สัญลักษณ์ $ ไว้ข้างหน้าตัว C และพิมพ์สัญลักษณ์ $ ไว้ข้างหน้าตัวเลข 2 จะได้เป็น $C$2

  6. กด ENTER

เคล็ดลับ:  คุณสามารถวางจุดแทรกไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังการอ้างอิงเซลล์ที่คุณต้องการทำให้เป็น "ค่าสัมบูรณ์" และกดแป้น F4 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสัญลักษณ์ $ แทนที่จะพิมพ์สัญลักษณ์ $ ได้

ตอนนี้ เราจะย้อนกลับไปเล็กน้อยเพื่อดูวิธีง่ายๆ ในการคัดลอกสูตรตามคอลัมน์หลังจากที่คุณกด Enter ในเซลล์ B2

  1. เลือกเซลล์ B2

  2. ดับเบิลคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ สีเขียวในมุมล่างขวาของเซลล์

สูตรจะคัดลอกลงไปจนถึงเซลล์ B6 โดยอัตโนมัติ

กล่องสี่เหลี่ยมสีเขียวในมุมล่างขวาของเซลล์ B2

และด้วยสูตรที่คัดลอกแล้ว คอลัมน์ B จะให้คำตอบที่ถูกต้อง

คอลัมน์ A คูณด้วยเซลล์ C2 พร้อมด้วยผลลัพธ์ในคอลัมน์ B

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×