การคืนค่ารูปภาพเป็นขนาดดั้งเดิม

  1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการคืนค่า

  2. บนเมนูแท็บ รูปแบบ ให้คลิก รูปภาพ แล้วคลิกแท็บ ขนาด

  3. คลิกตั้งค่าใหม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×