การคืนค่าฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการคืนค่าฐานข้อมูล คุณต้องมีสำเนาสำรองของฐานข้อมูลของคุณอยู่แล้ว

สำรองข้อมูลคือบ่อยหรือที่เรียกว่า "รู้จักดีสำเนา" ของไฟล์ฐานข้อมูลเช่นสำเนาที่คุณมั่นใจของความสมบูรณ์ของข้อมูลและการออกแบบ คุณควรใช้คำสั่งสำรองฐานข้อมูล ใน Microsoft Office Access เพื่อทำการสำรองข้อมูลไว้ แต่คุณสามารถใช้สำเนาดีใด ๆ ที่ทราบแล้วเพื่อคืนค่าฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคืนค่าฐานข้อมูลจากสำเนาที่ถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์สำรองข้อมูลภายนอก USB

คุณสามารถคืนค่าฐานข้อมูลทั้งหมด หรือคุณสามารถเลือกที่จะคืนค่าวัตถุในฐานข้อมูล

ถ้าคุณไม่มีสำเนาสำรอง คุณเสี่ยงสูญหายของข้อมูล และคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือดีไซน์ฐานข้อมูลของคุณจากความเสียหาย ในกรณีนี้ ที่คุณควรทำสำรองเป็นประจำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผน และการสร้างสำเนาสำรองของฐานข้อมูล ดูบทความสำรองฐานข้อมูล

ในบทความนี้

คืนค่าฐานข้อมูลทั้งหมด

คืนค่าส่วนหนึ่งของฐานข้อมูล

คืนค่าฐานข้อมูลทั้งหมด

เมื่อคุณคืนค่าฐานข้อมูลทั้งหมด คุณแทนไฟล์ฐานข้อมูลที่เสียหาย มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล หรือสูญหายทั้งหมด ด้วยสำเนาสำรองของฐานข้อมูลทั้งหมด

 • ถ้าไฟล์ฐานข้อมูลหายไป คัดลอกการสำรองข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ควรเป็นฐานข้อมูล

  สิ่งสำคัญ: ถ้าฐานข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นมีลิงก์ไปยังวัตถุในฐานข้อมูลที่คุณกำลังคืนค่า นั้นจำเป็นอย่างยิ่งให้คุณคืนค่าฐานข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าคุณไม่ ลิงก์ไปยังวัตถุฐานข้อมูลจะไม่ทำงาน และจะต้องถูกสร้างใหม่ เช่น โดยใช้ตัวจัดการตารางที่ลิงก์

 • ถ้าไฟล์ฐานข้อมูลที่เสียหาย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล ลบไฟล์เสียหายแล้ว แทนไฟล์เสียหาย ด้วยการสำรองข้อมูล

ด้านบนของหน้า

คืนค่าส่วนหนึ่งของฐานข้อมูล

เมื่อต้องการคืนค่าวัตถุฐานข้อมูล คุณนำเข้าวัตถุจากการสำรองข้อมูลลงในฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย (หรือหายไป) วัตถุที่คุณต้องการคืนค่า คุณสามารถคืนค่าวัตถุมากกว่าหนึ่งครั้ง

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการคืนค่าวัตถุ

 2. ถ้าคุณต้องการคืนค่าวัตถุหายไป เช่นตารางถูกลบไปโดยบังเอิญ ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3 ถ้าคุณต้องการแทนวัตถุที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือหายไป หรือได้หยุดทำงานอย่างถูกต้อง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการรักษาวัตถุปัจจุบันนั่นคือตัวอย่าง การเปรียบเทียบได้กับเวอร์ชันคืนค่าหลังจากที่คุณคืนค่านั่นคือคุณควรเปลี่ยนชื่อวัตถุนั้นก่อนที่คุณคืนค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการคืนค่าฟอร์มเสียหายชื่อเช็คเอาท์คุณสามารถเปลี่ยนชื่อฟอร์มCheckout_badเสียหาย

  • ลบวัตถุที่คุณต้องการแทนที่

   หมายเหตุ: ความระมัดระวังเสมอเมื่อคุณลบวัตถุฐานข้อมูล

 3. บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าคลิกAccess

 4. ในกล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอก คลิกเรียกดู เพื่อระบุฐานข้อมูลสำรอง

 5. คลิกนำเข้าตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโค ร มอดูลตัวลงในฐานข้อมูลปัจจุบัน แล้ว คลิ กตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าวัตถุ ให้คลิกแท็บที่สอดคล้องกับชนิดของวัตถุที่คุณต้องการคืนค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการคืนค่าตาราง ให้คลิกแท็บ ตาราง

 7. คลิกวัตถุเพื่อเลือก

 8. ถ้าคุณต้องการคืนค่าวัตถุอื่นๆ ให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 6 และ 7 จนกว่าคุณจะเลือกวัตถุที่คุณต้องการคืนค่าครบทั้งหมด

 9. คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนตัวเลือกการนำเข้า ในกล่องโต้ตอบนำเข้าวัตถุ คลิกปุ่มตัวเลือก การตรวจทานตัวเลือกเหล่านี้ก่อนที่จะนำเข้าวัตถุของคุณ

 10. หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการเลือกวัตถุ และตั้งค่าตัวเลือก คลิกตกลง เพื่อคืนค่าวัตถุ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×