การคืนค่าข้อความที่ถูกลบไปเมื่อใช้บัญชี IMAP

เมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP คุณสามารถเรียกคืนข้อความซึ่งถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบ ข้อความที่ถูกลบจะปรากฏเป็นข้อความที่ถูกขีดทับ

  1. เลือกข้อความที่ถูกลบ

  2. บนเมนู แก้ไข คลิก ยกเลิกการลบ

    เมื่อต้องการดูข้อความของคุณทั้งหมดที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบอย่างรวดเร็ว บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิก กลุ่มข้อความที่ทำเครื่องหมายสำหรับการลบ

หมายเหตุ: เมื่อคุณกำจัดข้อความที่ถูกลบออก ข้อความเหล่านั้นจะไม่ปรากฏใน Microsoft Outlook อีกต่อไป เนื่องจากข้อความเหล่านี้ได้ถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP แล้วและจะไม่สามารถเรียกคืนได้ การกำจัดข้อความจะเหมือนกับการลบข้อมูลใน ถังรีไซเคิล (Recycle Bin) บนเดสก์ท็อป (Desktop) ใน Microsoft Windows

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×