การคืนค่าข้อความที่ถูกลบไปเมื่อใช้บัญชี IMAP

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ครั้งแรกที่คุณลบรายการใดๆ ในบัญชีผู้ใช้ IMAP ใน Microsoft Outlook 2010 คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกวิธีการจัดการรายการที่ลบวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้

 • ข้อความที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบ     ทำเครื่องหมายสำหรับการลบข้อความจะแสดงในข้อความขีดทับ และจะไม่ถูกย้ายจากโฟลเดอร์เดิม

 • ข้อความที่ถูกลบจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่คุณระบุ     นี่คือสอดคล้อง กับชนิดของบัญชีผู้ใช้อื่น ๆ ใน Outlook และลักษณะการทำงานรายการที่ถูกลบในซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทั่วไป ได้ยังช่วยให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยใช้โปรแกรมอีเมลอื่น ๆ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณใช้ Google Gmail เป็นบัญชีผู้ใช้ IMAP ข้อความที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบจะถูกลบอย่างถาวรออกจากโฟลเดอร์ดั้งเดิม แต่อาจยังคงปรากฏให้เห็นได้ในรูปของข้อความที่ถูกขีดทับ ข้อความดังกล่าวจะยังคงสามารถกู้คืนได้ เนื่องจากสำเนาจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Gmail Trash

  • คุณอาจยังคงเห็นข้อความถูกขีดทับอยู่ แม้ว่าคุณได้เลือกที่จะย้ายข้อความที่ถูกลบไปยังโฟลเดอร์อื่นแล้วก็ตาม กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ IMAP อาจจดจำเฉพาะข้อความที่ถูกทำเครื่องมือหมายสำหรับการลบเท่านั้น ขณะที่ข้อความดังกล่าวจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุภายใน Outlook เท่านั้น

  • ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นข้อความที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก เปลี่ยนมุมมอง แล้วคลิก ซ่อนข้อความที่ทำเครื่องหมายสำหรับการลบ

เมื่อต้องการคืนค่าข้อความที่ทำเครื่องหมายสำหรับการลบแต่ไม่มีการย้าย ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกข้อความที่ถูกลบ

  • เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งรายการ ให้กดปุ่ม CTRL ในขณะที่คลิกรายการที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเลือกทุกรายการในโฟลเดอร์ ให้คลิกรายการหนึ่งในโฟลเดอร์แล้วกด CTRL + A

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ยกเลิกการลบ

  เมื่อต้องการดูข้อความทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายสำหรับการลบอย่างรวดเร็ว บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก เปลี่ยนมุมมอง แล้วคลิก กลุ่มข้อความที่ทำเครื่องหมายสำหรับการลบ

  หมายเหตุ: ล้างข้อความคล้ายคลึงกับการล้างถังรีไซเคิล บนเดสก์ท็อป Microsoft Windows เมื่อคุณล้างข้อความถูกลบ จะไม่ปรากฏในMicrosoft Outlook พวกเขาจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP และไม่สามารถคืนค่า

เมื่อต้องการกู้คืนรายการที่ได้ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุเมื่อรายการนั้นถูกลบไปแล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในโฟลเดอร์ที่รายการที่ถูกลบย้ายไป ให้คลิกที่รายการที่คุณต้องการกู้คืน

  • เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งรายการ ให้กดปุ่ม CTRL ในขณะที่คลิกรายการที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเลือกทุกรายการในโฟลเดอร์ ให้คลิกรายการหนึ่งในโฟลเดอร์แล้วกด CTRL + A

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลากรายการนั้นไปยังบานหน้าต่างนำทาง และปล่อยลงในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก ย้าย แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับรายการ IMAP ที่ถูกลบ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับรายการที่ถูกลบในโฟลเดอร์ IMAP ของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 3. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกบัญชีผู้ใช้ IMAP ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก เปลี่ยน แล้วคลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. บนแท็บ รายการที่ถูกลบ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการให้รายการที่ถูกลบย้ายไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่ง ให้เลือก ย้ายรายการที่ถูกลบไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้รายการนั้นย้ายไป

  • เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการที่ถูกลบแต่ไม่ย้ายรายการนั้น ให้เลือก ทำเครื่องหมายรายการสำหรับการลบ แต่ไม่ต้องย้ายรายการเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×