การคำนวณใน Power Pivot

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและสร้างแบบจำลองปัญหาในPower Pivot จะสามารถแก้ไข โดยใช้การคำนวณ มีสองชนิดของการคำนวณในPower Pivot คอลัมน์จากการคำนวณ และหน่วยวัด ทั้งสองชนิดของการคำนวณใช้สูตร ในหลายกรณี เช่น เมื่อสร้างการวัด โดยใช้คุณลักษณะผลรวมอัตโนมัติโดยใช้ฟังก์ชันการรวมแบบมาตรฐานเช่นผลรวมหรือค่าเฉลี่ย คุณไม่จำเป็นต้องสร้างสูตรทั้งหมด สูตรจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติสำหรับคุณโดยPower Pivot ขึ้น ในบางกรณี คุณอาจต้องสร้างสูตรแบบกำหนดเองด้วยตัวคุณเอง ในPower Pivot คุณสร้างสูตรการคำนวณแบบกำหนดเอง โดยใช้ Data Analysis Expressions (DAX)

สูตรของ DAX ใน Power Pivot มีลักษณะคล้ายคลึงกับสูตรของ Excel อันที่จริงแล้ว DAX จะใช้ฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ และไวยากรณ์จำนวนมากเหมือนกับสูตรของ Excel อย่างไรก็ตาม DAX ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ออกแบบเพื่อใช้งานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และทำการคำนวณแบบไดนามิกเพิ่มเติม

ชนิดของการคำนวณใน Power Pivot

คอลัมน์จากการคำนวณ

ด้วยคอลัมน์จากการคำนวณ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในตาราง Power Pivot ได้ แทนที่จะวางหรือนำเข้าค่าต่างๆ ลงในคอลัมน์ คุณสามารถสร้างสูตร DAX ที่กำหนดค่าของคอลัมน์นั้นๆ ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูบทความต่อไปนี้

คอลัมน์จากการคำนวณใน Power Pivot

สร้างคอลัมน์จากการคำนวณ

หน่วยวัด

การวัดที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด หรือต่ำ นับ หรือที่คุณสร้างโดยใช้สูตร DAX คำนวณขั้นสูงยิ่งขึ้น ค่าของการวัดจากการเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองเลือกบนแถว คอลัมน์ และตัว กรอง อนุญาตให้มีการสำรวจข้อมูลแบบเฉพาะกิจเสมอ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูบทความต่อไปนี้:

การวัดใน Power Pivot

สร้างการวัด

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพคีย์หลัก (KPI) จะขึ้นอยู่กับการวัดที่เฉพาะเจาะจง และออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วค่าและสถานะปัจจุบันของเมตริกกับเป้าหมายที่กำหนด

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ใน Power Pivot

สูตร Power Pivot ใช้ Data Analysis Expressions (DAX)

DAX เป็นคอลเลกชันของฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ และค่าคงที่ซึ่งสามารถใช้ในสูตร หรือนิพจน์ เพื่อคำนวณและส่งกลับค่าอย่างน้อยหนึ่งค่า หรือพูดให้ง่ายๆ ก็คือ DAX ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อมูลใหม่จากข้อมูลที่อยู่ในแบบจำลองข้อมูลของคุณอยู่แล้ว เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูบทความต่อไปนี้:

ความเข้าใจเกี่ยวกับ DAX

Data Analysis Expressions (DAX) ใน Power Pivot

การอ้างอิง Data Analysis Expressions (DAX)

สถานการณ์ของ DAX ใน Power Pivot

คำนวณสูตรใหม่ใน Power Pivot

เรียนรู้วิธีการใช้ DAX

การเริ่มต้นใช้งานด่วนt: เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ DAX ภายใน 30 นาที

การสร้างสูตรสำหรับการคำนวณ

ฟังก์ชันของ DAX

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับฟังก์ชัน DAX (DAX)

สูตรขั้นสูง

บริบทในสูตรของ Power Pivot (DAX)

ค้นหาในสูตรของ Power Pivot

การรวมใน Power Pivot

กรองข้อมูลในสูตรของ DAX

วันที่ใน Power Pivot

ทรัพยากร DAX อื่นๆ

ศูนย์กลางทรัพยากร DAX Wiki (TechNet)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×