การคำนวณเปอร์เซ็นต์

การคำนวณเปอร์เซ็นต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

บางครั้งเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะไม่ง่ายเลยที่จะจำสิ่งที่เราเรียนเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ในโรงเรียน ปล่อยให้ Excel ทำงานให้คุณ เพราะด้วยสูตรง่ายๆ ก็สามารถช่วยคุณหาค่าเปอร์เซ็นต์ของผลรวม หรือเปอร์เซ็นต์ของความแตกต่างระหว่างจำนวนสองจำนวนได้

แล้วถ้าคุณต้องการคูณ ด้วยเปอร์เซ็นต์เราสามารถช่วยคุณได้ด้วย

หาเปอร์เซ็นต์ของผลรวม

สมมติว่าบริษัทของคุณขายได้ $125,000 ในไตรมาสนี้ และคุณต้องการหาว่า $20,000 คือกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรวม

 1. เมื่อต้องการค้นหา หาร $20000 $125000 นี่คือสูตรในเซลล์ C2: = B2/A2 ผลลัพธ์จะแสดงเป็น 0.16 เนื่องจากไม่มีการจัดรูปแบบเซลล์ C2 เป็นเปอร์เซ็นต์

  $125,000 ในเซลล์ A2, $20,000 ในเซลล์ B2 และ 0.16 ในเซลล์ C3

 2. ถ้าต้องการจัดรูปแบบ 0.16 ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ (ซึ่งจะตัดศูนย์ออกไปด้วย) บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกปุ่ม เปอร์เซ็นต์

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel Online คลิกหน้าแรก >รูปแบบตัวเลข >เปอร์เซ็นต์

  ปุ่ม เปอร์เซ็นต์ บนแท็บ หน้าแรก

  ตอนนี้เราจะเห็นว่า $20,000 คือ 16% ของ $125,000

  $125,000 ในเซลล์ a2, $20,000 ในเซลล์ b2 และ 16% ในเซลล์ c2

  เคล็ดลับ: จัดรูปแบบคือ หลักสำคัญเพื่อให้ได้รับคำตอบที่แสดงอยู่ในหน่วยเปอร์เซ็นต์ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในการแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

หาเปอร์เซ็นต์ของความเปลี่ยนแปลงระหว่างจำนวนสองจำนวน

บริษัทขายได้ $485,000 ในปี 2011 และ $598,634 ในปี 2012 ความเปลี่ยนแปลงระหว่างสองปีคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

 1. ก่อนอื่น ให้คลิกเซลล์ B3 เพื่อนำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ไปใช้กับเซลล์ก่อน บนแท็บ หน้าแรก คลิกปุ่ม เปอร์เซ็นต์

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel Online คลิกหน้าแรก >รูปแบบตัวเลข >เปอร์เซ็นต์

 2. ในเซลล์ B3 ให้หารยอดขายของปีที่สอง ($598,634.00) ด้วยยอดขายของปีแรก ($485,000.00) แล้วลบ 1

$485,000 ในเซลล์ A2, $598,634 ในเซลล์ B2 และ 23% ในเซลล์ B3 คือเปอร์เซ็นต์ของความเปลี่ยนแปลงระหว่างจำนวนสองจำนวน

 1. นี่คือสูตรในเซลล์ C3 =(B2/A2)-1 เปอร์เซ็นต์ของความเปลี่ยนแปลงระหว่างจำนวนปีสองคือ 23%

โปรดสังเกตวงเล็บรอบ(B2/A2) Excel คำนวณอะไรอยู่ในวงเล็บก่อน แล้ว ลบ 1

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×