การคำนวณเปอร์เซ็นต์

การคำนวณเปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บางครั้งเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะไม่ง่ายเลยที่จะจำสิ่งที่เราเรียนเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ในโรงเรียน ปล่อยให้ Excel ทำงานให้คุณ เพราะด้วยสูตรง่ายๆ ก็สามารถช่วยคุณหาค่าเปอร์เซ็นต์ของผลรวม หรือเปอร์เซ็นต์ของความแตกต่างระหว่างจำนวนสองจำนวนได้

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

หาเปอร์เซ็นต์ของผลรวม

สมมติว่าบริษัทของคุณขายได้ $125,000 ในไตรมาสนี้ และคุณต้องการหาว่า $20,000 คือกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรวม

 1. เพื่อหาผลลัพธ์ ให้หาร $20,000 ด้วย $125,000 สูตรในเซลล์ C2 คือ =B2/A2 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 0.16 เพราะเซลล์ C2 ไม่ได้ถูกจัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์

  $125,000 ในเซลล์ A2, $20,000 ในเซลล์ B2 และ 0.16 ในเซลล์ C3

 2. ถ้าต้องการจัดรูปแบบ 0.16 ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ (ซึ่งจะตัดศูนย์ออกไปด้วย) บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกปุ่ม เปอร์เซ็นต์

  ถ้าคุณใช้ Excel Online ให้คลิก หน้าแรก > รูปแบบตัวเลข > เปอร์เซ็นต์

  ปุ่ม เปอร์เซ็นต์ บนแท็บ หน้าแรก

  ตอนนี้เราจะเห็นว่า $20,000 คือ 16% ของ $125,000

  $125,000 ในเซลล์ a2, $20,000 ในเซลล์ b2 และ 16% ในเซลล์ c2

  เคล็ดลับ: การจัดรูปแบบเป็นหัวใจสำคัญของการทำให้ได้คำตอบในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ หาข้อมูลเพิ่มเติมในการแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

หาเปอร์เซ็นต์ของความเปลี่ยนแปลงระหว่างจำนวนสองจำนวน

บริษัทขายได้ $485,000 ในปี 2011 และ $598,634 ในปี 2012 ความเปลี่ยนแปลงระหว่างสองปีคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

 1. ก่อนอื่น ให้คลิกเซลล์ B3 เพื่อนำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ไปใช้กับเซลล์ก่อน บนแท็บ หน้าแรก คลิกปุ่ม เปอร์เซ็นต์

  ถ้าคุณใช้ Excel Online ให้คลิก หน้าแรก > รูปแบบตัวเลข > เปอร์เซ็นต์

 2. ในเซลล์ B3 ให้หารยอดขายของปีที่สอง ($598,634.00) ด้วยยอดขายของปีแรก ($485,000.00) แล้วลบ 1

  $485,000 ในเซลล์ A2, $598,634 ในเซลล์ B2 และ 23% ในเซลล์ B3 คือเปอร์เซ็นต์ของความเปลี่ยนแปลงระหว่างจำนวนสองจำนวน

 3. นี่คือสูตรในเซลล์ C3 คือ =(B2/A2)-1 เปอร์เซ็นต์ของความเปลี่ยนแปลงระหว่างสองปีคือ 23%

  โปรดสังเกตว่ามีวงเล็บล้อมรอบ (B2/A2) Excel จะคำนวณสิ่งที่อยู่ในวงเล็บก่อน จากนั้นจึงลบด้วย 1

ดูเพิ่มเติม

การคูณด้วยเปอร์เซ็นต์

ฟังก์ชัน PERCENTRANK

คำนวณผลรวมสะสม

หาเปอร์เซ็นต์ของผลรวม

สมมติว่าคุณตอบคำถามในแบบทดสอบถูก 42 ข้อจากทั้งหมด 50 ข้อ เปอร์เซ็นต์ของคำตอบที่ถูกต้องคือเท่าไร

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =42/50 แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 0.84

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. บนแท็บหน้าแรก คลิก ปุ่ม สไตล์เปอร์เซ็นต์

  ผลลัพธ์คือ 84.00% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของคำตอบที่ถูกต้องในการทดสอบ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่ปรากฏในผลลัพธ์ ให้คลิก เพิ่มทศนิยม  เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม หรือ ลดทศนิยม  ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม

หาเปอร์เซ็นต์ของความเปลี่ยนแปลงระหว่างจำนวนสองจำนวน

สมมติว่าคุณมีรายได้ 2,342 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนและ 2,500 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม การเปลี่ยนแปลงรายได้ระหว่างสองเดือนนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าใด จากนั้น ถ้ารายได้ในเดือนมกราคมคือ 2,425 ดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงรายได้ของคุณระหว่างเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าใด คุณสามารถคำนวณผลต่างได้โดยลบรายได้ใหม่ออกจากรายได้เดิม แล้วหารผลลัพธ์ด้วยรายได้เดิม

คำนวณเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เพิ่มขึ้น

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =(2500-2342)/2342 แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 0.06746

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. บนแท็บหน้าแรก คลิก ปุ่ม สไตล์เปอร์เซ็นต์

  ผลลัพธ์คือ 6.75% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้เพิ่มขึ้น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่ปรากฏในผลลัพธ์ ให้คลิก เพิ่มทศนิยม  เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม หรือ ลดทศนิยม  ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม

คำนวณเปอร์เซ็นต์ของรายได้ในส่วนที่ลดลง

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =(2425-2500)/2500 แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์เป็น-0.03000

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. บนแท็บหน้าแรก คลิก ปุ่ม สไตล์เปอร์เซ็นต์

  ผลลัพธ์เป็น-3.00% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของกำไรที่ลดลง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่ปรากฏในผลลัพธ์ ให้คลิก เพิ่มทศนิยม  เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม หรือ ลดทศนิยม  ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม

ค้นหาผลรวมเมื่อคุณทราบจำนวนหนึ่งและเปอร์เซ็นต์

สมมติว่าราคาขายของเสื้อเชิ้ตคือ 15 ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าราคาเดิม 25% แสดงว่าเสื้อตัวนี้มีราคาเดิมเท่าใด ในตัวอย่างนี้ คุณต้องหาว่า 75% ของจำนวนใดที่เท่ากับ 15

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =15/0.75 แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 20

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า:

  บนแท็บหน้าแรก คลิก คลิกเพื่อตั้งค่ารูปแบบตัวเลขทางบัญชี

  ผลลัพธ์คือ $20.00 ซึ่งเป็นราคาเดิมของเสื้อเชิ้ต

  ใน Excel for Mac 2011:

  บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข คลิกสกุลเงิน   ปุ่มสกุลเงิน

  ผลลัพธ์คือ $20.00 ซึ่งเป็นราคาเดิมของเสื้อเชิ้ต

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่ปรากฏในผลลัพธ์ ให้คลิก เพิ่มทศนิยม  เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม หรือ ลดทศนิยม  ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม

ค้นหาจำนวนเมื่อคุณทราบผลรวมและเปอร์เซ็นต์

สมมติว่าคุณต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ในราคา 800 ดอลลาร์ และต้องเสียภาษีขายอีก 8.9% คุณต้องจ่ายค่าภาษีขายอีกเป็นจำนวนเงินเท่าใด ในตัวอย่างนี้ คุณต้องหาค่า 8.9% จาก 800

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์=800 * 0.089 ซ่อนอยู่รูปนั้นแล้ว กดส่งกลับ

  ผลลัพธ์คือ 71.2

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า:

  บนแท็บหน้าแรก คลิก คลิกเพื่อตั้งค่ารูปแบบตัวเลขทางบัญชี

  ใน Excel for Mac 2011:

  บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข คลิกสกุลเงิน   ปุ่มสกุลเงิน

  ผลลัพธ์คือ 71.20 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินภาษีขายสำหรับคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่ปรากฏในผลลัพธ์ ให้คลิก เพิ่มทศนิยม  เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม หรือ ลดทศนิยม  ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม

เพิ่มหรือลดตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

สมมติว่าคุณจ่ายค่าอาหารโดยเฉลี่ย 113 ดอลลาร์ในแต่ละสัปดาห์ และคุณต้องการเพิ่มค่าอาหารประจำสัปดาห์อีก 25% แสดงว่าคุณจะมีงบสำหรับค่าอาหารเท่าใด หรือถ้าคุณต้องการลดค่าอาหารรายสัปดาห์ลง 25% จาก 113 ดอลลาร์ งบค่าอาหารรายสัปดาห์ใหม่มีค่าเท่าใด

เพิ่มตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =113*(1+0.25) แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 141.25

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า:

  บนแท็บหน้าแรก คลิก คลิกเพื่อตั้งค่ารูปแบบตัวเลขทางบัญชี

  ใน Excel for Mac 2011:

  บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข คลิกสกุลเงิน   ปุ่มสกุลเงิน

  ผลลัพธ์คือ 141.25 ดอลลาร์ ซึ่งก็คือค่าอาหารรายสัปดาร์ในส่วนที่เพิ่มขึ้น 25%

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่ปรากฏในผลลัพธ์ ให้คลิก เพิ่มทศนิยม  เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม หรือ ลดทศนิยม  ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม

ลดตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =113*(1-0.25) แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 84.75

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า:

  บนแท็บหน้าแรก คลิก คลิกเพื่อตั้งค่ารูปแบบตัวเลขทางบัญชี

  ใน Excel for Mac 2011:

  บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข คลิกสกุลเงิน   ปุ่มสกุลเงิน

  ผลลัพธ์คือ 84.75 ดอลลาร์ ซึ่งก็คือค่าอาหารรายสัปดาร์ในส่วนที่ลดลง 25%

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่ปรากฏในผลลัพธ์ ให้คลิก เพิ่มทศนิยม  เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม หรือ ลดทศนิยม  ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน PERCENTRANK

คำนวณผลรวมสะสม

คำนวณค่าเฉลี่ย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×