การคำนวณหาค่ามัธยฐานของกลุ่มตัวเลข

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการหาค่ากลางในการแจกแจงคะแนนของนักเรียนหรือตัวอย่างข้อมูลควบคุมคุณภาพ เมื่อต้องการคำนวณค่ามัธยฐานของกลุ่มตัวเลข ให้ใช้ฟังก์ชัน MEDIAN

ฟังก์ชัน MEDIAN จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งก็คือตำแหน่งที่ตั้งของจุดกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดทั่วไปที่สุดสามค่าของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางได้แก่

 • Average     ซึ่งคือค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคำนวณได้ด้วยการเพิ่มกลุ่มของตัวเลข จากนั้นหารด้วยจำนวนนับของจำนวนเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2 3 3 5 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งเท่ากับ 5

 • Median     ซึ่งคือจำนวนที่อยู่ตรงกลางของกลุ่มของตัวเลข ซึ่งหมายถึง จำนวนครึ่งหนึ่งของตัวเลขมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และอีกครึ่งหนึ่งมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2 3 3 5 7 และ 10 คือ 4

 • Mode     ซึ่งคือตัวเลขที่ซ้ำกันบ่อยที่สุดในกลุ่มของตัวเลข ตัวอย่างเช่น ค่าฐานนิยมของ 2 3 3 5 7 และ 10 คือ 3

สำหรับการแจกแจงสมมาตรของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามนี้จะเหมือนกันทั้งหมด ส่วนการแจกแจงเบ้ของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามนั้นสามารถแตกต่างกันได้

สกรีนช็อตในบทความนี้นำมาจาก Excel 2016 ถ้าคุณมีเวอร์ชันอื่น มุมมองของคุณอาจมีความแตกต่างเล็กน้อย แต่ยังสามารถระบุได้โดยฟังก์ชันการทำงานจะเหมือนกัน

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กเปล่าหรือแผ่นงาน

 2. วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

  เลือกตัวอย่างด้านล่าง

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  27

  0

  4

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. คลิกภายในเซลล์ว่าง

 6. คลิกแท็บสูตร แล้ว คลิ กผลรวมอัตโนมัติ >ฟังก์ชันเพิ่มเติม

 7. พิมพ์ค่ามัธยฐาน ในค้นหาฟังก์ชัน: กล่อง จากนั้น คลิกตกลง

 8. พิมพ์A1:A7 ในกล่องNumber1

  ตัวอย่างนี้ คำตอบที่ปรากฏในเซลล์ควรเป็น8

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กเปล่าหรือแผ่นงาน

 2. วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

  เลือกตัวอย่างด้านล่าง

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  27

  0

  4

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. คลิกภายในเซลล์ว่าง

 6. คลิกแท็บสูตร แล้ว คลิ กผลรวมอัตโนมัติ >ฟังก์ชันเพิ่มเติม

 7. ในบานหน้าต่างสร้างสูตร พิมพ์MEDIAN ในกล่องค้นหา แล้ว คลิ กแทรกฟังก์ชัน

 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ช่วงเซลล์ในกล่องNumber1 ตรงกับข้อมูลของคุณ (ในกรณีนี้A1:A7 )

  ตัวอย่างนี้ คำตอบที่ปรากฏในเซลล์ควรเป็น8

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

รายละเอียดฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน MEDIAN

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×