การคำนวณหาค่ามัธยฐานของกลุ่มตัวเลข

สมมติว่าคุณต้องการหาค่ากลางในการแจกแจงคะแนนของนักเรียนหรือตัวอย่างข้อมูลควบคุมคุณภาพ เมื่อต้องการคำนวณค่ามัธยฐานของกลุ่มตัวเลข ให้ใช้ฟังก์ชัน MEDIAN

ฟังก์ชัน MEDIAN จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งก็คือตำแหน่งที่ตั้งของจุดกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดทั่วไปที่สุดสามค่าของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางได้แก่

 • Average     ซึ่งคือค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคำนวณได้ด้วยการเพิ่มกลุ่มของตัวเลข จากนั้นหารด้วยจำนวนนับของจำนวนเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2 3 3 5 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งเท่ากับ 5

 • Median     ซึ่งคือจำนวนที่อยู่ตรงกลางของกลุ่มของตัวเลข ซึ่งหมายถึง จำนวนครึ่งหนึ่งของตัวเลขมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และอีกครึ่งหนึ่งมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2 3 3 5 7 และ 10 คือ 4

 • Mode     ซึ่งคือตัวเลขที่ซ้ำกันบ่อยที่สุดในกลุ่มของตัวเลข ตัวอย่างเช่น ค่าฐานนิยมของ 2 3 3 5 7 และ 10 คือ 3

สำหรับการแจกแจงสมมาตรของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามนี้จะเหมือนกันทั้งหมด ส่วนการแจกแจงเบ้ของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามนั้นสามารถแตกต่างกันได้

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

5

6

7

A

ข้อมูล

10

7

9

27

0

4

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=MEDIAN(A2:A7)

ค่ามัธยฐานของจำนวนในรายการข้างต้น (8)

รายละเอียดฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน MEDIAN

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×