การคำนวณหลายผลลัพธ์โดยใช้ตารางข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตารางข้อมูลเป็นช่วงของเซลล์ที่แสดงวิธีการเปลี่ยนแปลงอย่าง น้อยหนึ่งตัวแปรในสูตร ของคุณจะมีผลต่อผลลัพธ์ของสูตรดังกล่าว ตารางข้อมูลแสดงทางลัดสำหรับการคำนวณหลายผลลัพธ์ในการดำเนินงานหนึ่งและวิธีในการดู และเปรียบเทียบผลลัพธ์ของรูปที่แตกต่างกันทั้งหมดบนแผ่นงานของคุณร่วมกัน

ตารางข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของชุดคำสั่งที่เรียกว่าเครื่องมือการวิเคราะห์แบบ what-if เมื่อคุณใช้ตารางข้อมูล คุณจะทำการวิเคราะห์แบบ what-if การวิเคราะห์แบบ what-if เปลี่ยนค่าในเซลล์เพื่อดูวิธีการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีผลต่อผลลัพธ์ของสูตรบนแผ่นงาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตารางข้อมูลเพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและความยาวของคำที่ใช้ในการกู้เพื่อกำหนดจำนวนเงินการชำระเงินรายเดือนเป็นไปได้

มีสามประเภทของเครื่องมือการวิเคราะห์แบบ what-if ใน Excel: สถานการณ์สมมติ ตารางข้อมูล และค้นหา ค่าเป้าหมาย สถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลใช้ชุดของค่าป้อนเข้า และตรวจสอบผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ค้นหาค่าเป้าหมายกล่าวทำงานแตกต่างจากสถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลที่ใช้ผลลัพธ์ และกำหนดค่าสำหรับการป้อนค่าที่และสร้างผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ เช่นเดียวกับสถานการณ์สมมติ ตารางข้อมูลช่วยให้คุณสำรวจชุดของผลลัพธ์ที่เป็นไป ไม่เหมือนกับสถานการณ์สมมติ ตารางข้อมูลแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดในตารางเดียวบนแผ่นงานหนึ่งครั้ง ใช้ตารางข้อมูลทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบหลากหลายที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากคุณเน้นไปที่ตัวแปรหนึ่ง หรือสองเท่านั้น ผลลัพธ์ได้ง่ายต่อการอ่าน และการใช้ร่วมกันในแบบตาราง

ตารางข้อมูลไม่รองรับมากกว่าสองตัวแปร ถ้าคุณต้องการวิเคราะห์มากกว่าสองตัวแปร คุณควรใช้สถานการณ์สมมติแทน แม้ว่าคุณจะถูกจำกัดเพียงหนึ่ง หรือสองตัวแปร (สแควร์สำหรับเซลล์ป้อนเข้าแถว) และสำหรับเซลล์ป้อนเข้าคอลัมน์ ตารางข้อมูลสามารถมีค่าตัวแปรต่าง ๆ มากมาย สถานการณ์สมมติได้สูงสุดของค่าแตกต่างกัน 32 แต่คุณสามารถสร้างสถานการณ์สมมติมาก ตามที่คุณต้องการ

ข้อมูลพื้นฐานของตาราง

คุณสามารถสร้างตารางข้อมูลแบบตัว แปรหนึ่ง หรือสองตัวแปร โดยขึ้นอยู่กับจำนวนของตัวแปรและสูตรที่คุณต้องการทดสอบ ใช้ตารางข้อมูลแบบตัวแปรหนึ่งถ้าคุณต้องการดูค่าที่แตกต่างของตัวแปรหนึ่งในหนึ่ง หรือสูตรเพิ่มเติมจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของสูตรเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตารางข้อมูลแบบตัวแปรหนึ่งเพื่อดูอัตราดอกเบี้ยเทียบความแตกต่างมีผลต่อการผ่อนชำระจำนอง โดยใช้ฟังก์ชัน PMT ได้ คุณใส่ค่าตัวแปรในแถวหรือหนึ่งคอลัมน์ และจะแสดงผลลัพธ์ในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฟังก์ชัน PMT

เซลล์ D2 ประกอบด้วยสูตรการชำระเงิน, = PMT(B3/12,B4,-B5) ซึ่งอ้างอิงไปยังเซลล์ B3

ตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียว

การวิเคราะห์แบบ What-If -ตารางแบบตัวแปรเดียว

คำบรรยายภาพ 1 เซลล์ที่ป้อนเข้า

คำบรรยายภาพ 2 รายการของค่าที่ Excel แทนในเซลล์ป้อนเข้า B3

ใช้ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปรเพื่อดูค่าที่แตกต่างของสองตัวแปรในสูตรหนึ่งสูตรจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของสูตรนั้น ตัวอย่าง คุณสามารถใช้ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปรเพื่อดูที่การจัดหมู่ที่แตกต่างของอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขของเงินกู้จะมีผลต่อการชำระเงินจำนองรายเดือน

เซลล์ C2 ประกอบด้วยสูตรการชำระเงิน, = PMT(B3/12,B4,-B5) ซึ่งใช้สองสำหรับการป้อนค่าเซลล์ B3 และ B4

ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปร

การวิเคราะห์แบบ What-If - ตารางข้อมูลแบบตัวแปรสองตัว

คำบรรยายภาพ 1 ใส่คอลัมน์ของเซลล์

คำบรรยายภาพ 2 รายการของค่าที่ Excel แทนในแถวเซลล์ป้อนเข้า B4

คำบรรยายภาพ 3 ใส่แถวของเซลล์

คำบรรยายภาพ 4 รายการของค่าซึ่ง Excel ใช้ในคอลัมน์เซลล์ป้อนเข้า B3

ตารางข้อมูลจะถูกคำนวณเมื่อมีการคำนวณแผ่นงานใหม่ แม้ว่าพวกเขาได้เปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเร่งความเร็วของการคำนวณของแผ่นงานที่ประกอบด้วยตารางข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการคำนวณเพื่อคำนวณแผ่นงานแต่ไม่ใช่ตารางข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียวได้ใส่ค่าที่อยู่ ลงในคอลัมน์ (ตามแนวคอลัมน์) หรือ ข้ามแถว (แนวแถว) สูตรที่ใช้ในตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียว ต้องอ้างถึงเซลล์ที่ป้อนเข้าเดียวเท่านั้น

 1. พิมพ์รายการของค่าที่คุณต้องการแทนที่ในเซลล์ป้อนเข้าลง มาหนึ่งคอลัมน์ หรือ ข้ามแถวหนึ่ง ปล่อยให้ว่างแถวและคอลัมน์หลายด้านใดด้านหนึ่งค่า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ถ้าตารางข้อมูลเป็น

ให้ทำดังนี้

แนวคอลัมน์ (ค่าตัวแปรของคุณอยู่ในคอลัมน์)

พิมพ์สูตรในเซลล์หนึ่งแถวด้านบนและไปทางด้านขวาของคอลัมน์มีค่าหนึ่งเซลล์

ภาพประกอบตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียวที่แสดงอยู่ในส่วนภาพรวมระบบจะตามแนวคอลัมน์ และสูตรมีอยู่ในเซลล์ D2

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตรวจสอบเอฟเฟ็กต์ของค่าต่าง ๆ กับสูตรอื่น พิมพ์สูตรเพิ่มเติมในเซลล์ทางด้านขวาของสูตรแรก

แนวแถว (ค่าตัวแปรของคุณอยู่ในแถว)

พิมพ์สูตรในเซลล์หนึ่งคอลัมน์ทางด้านซ้ายของค่าแรกและเซลล์ด้านล่างของแถวของค่า

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตรวจสอบเอฟเฟ็กต์ของค่าต่าง ๆ กับสูตรอื่น พิมพ์สูตรเพิ่มเติมในเซลล์ด้านล่างสูตรแรก

 1. เลือกช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยสูตรและค่าที่คุณต้องการแทนที่ โดยยึดตามภาพประกอบแรกในส่วนภาพรวมระบบก่อนหน้า ช่วงนี้อยู่C2:D5

 2. ใน Excel 2016 สำหรับ Mac: คลิกข้อมูล >วิเคราะห์แบบ what-if >ตารางข้อมูล

  เลือกตารางข้อมูล

  ใน Excel for Mac 2011: บนแท็บข้อมูล ภายใต้วิเคราะห์ คลิกแบบ What-if แล้ว คลิกตารางข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ ตารางข้อมูล

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ถ้าตารางข้อมูลเป็น

ให้ทำสิ่งนี้

ตามแนวคอลัมน์

พิมพ์การอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ป้อนเข้าลงในกล่องใส่คอลัมน์ของเซลล์ ใช้ตัวอย่างที่แสดงในภาพประกอบแรก เซลล์ป้อนเข้าเป็น B3

ตามแนวแถว

พิมพ์การอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ป้อนเข้าลงในกล่องใส่แถวของเซลล์

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณสร้างตารางข้อมูลของคุณ คุณอาจต้องการเปลี่ยนรูปแบบของเซลล์ผลลัพธ์ ในภาพประกอบ เซลล์ผลลัพธ์ถูกจัดรูปแบบเป็นสกุลเงิน

สูตรที่ใช้ในตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียวต้องอ้างอิงไปยังเซลล์ที่ป้อนเข้าเดียวกัน

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ถ้าตารางข้อมูลเป็น

ให้ทำสิ่งนี้

แนวคอลัมน์ (ค่าตัวแปรของคุณอยู่ในคอลัมน์)

พิมพ์สูตรใหม่ในเซลล์ว่างที่ด้านขวาของสูตรที่มีอยู่ในแถวบนสุดของตารางข้อมูล

แนวแถว (ค่าตัวแปรของคุณอยู่ในแถว)

พิมพ์สูตรใหม่ในเซลล์ว่างด้านล่างสูตรที่มีอยู่ในคอลัมน์แรกของตารางข้อมูล

 1. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีตารางข้อมูลและสูตรใหม่

 2. ใน Excel 2016 สำหรับ Mac: คลิกข้อมูล >วิเคราะห์แบบ what-if >ตารางข้อมูล

  เลือกตารางข้อมูล

  ใน Excel for Mac 2011: บนแท็บข้อมูล ภายใต้วิเคราะห์ คลิกแบบ What-if แล้ว คลิกตารางข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ ตารางข้อมูล

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ถ้าตารางข้อมูลเป็น

ให้ทำสิ่งนี้

ตามแนวคอลัมน์

พิมพ์การอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ป้อนเข้าลงในกล่องใส่คอลัมน์ของเซลล์

ตามแนวแถว

พิมพ์การอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ป้อนเข้าลงในกล่องใส่แถวของเซลล์

ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปรใช้สูตรที่มีรายการของค่าที่ป้อนเข้าสองรายการ สูตรนี้ต้องอ้างอิงเซลล์ที่ป้อนเข้าสองเซลล์ที่ต่างกัน

 1. ในเซลล์บนแผ่นงาน ใส่สูตรที่อ้างอิงไปยังเซลล์ที่ป้อนเข้าสองเซลล์ ในตัวอย่างต่อไปนี้ ซึ่งมีป้อนค่าเริ่มต้นของสูตรในเซลล์ B3, B4 และ B5 พิมพ์=PMT(B3/12,B4,-B5)สูตรในเซลล์ C2

 2. พิมพ์รายการเดียวของค่าสำหรับการป้อนค่าในคอลัมน์เดียวกัน ด้านล่างสูตร ในกรณีนี้ พิมพ์อัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันในเซลล์ C3, C4 และ C5

 3. ใส่รายการสองในแถวเดียวกับสูตร ทางด้านขวาของ พิมพ์คำกู้ (ในเดือน) ในเซลล์ D2 และ E2

 4. เลือกช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยสูตร (C2), ทั้งแถวและคอลัมน์ของค่า (C3:C5 และ D2:E2), และเซลล์ที่คุณต้องการค่าจากการคำนวณ (D3:E5) ในกรณีนี้ เลือกช่วง C2:E5

 5. ใน Excel 2016 สำหรับ Mac: คลิกข้อมูล >วิเคราะห์แบบ what-if >ตารางข้อมูล

  เลือกตารางข้อมูล

  ใน Excel for Mac 2011: บนแท็บข้อมูล ภายใต้วิเคราะห์ คลิกแบบ What-if แล้ว คลิกตารางข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ ตารางข้อมูล

 6. ในกล่องใส่แถวของเซลล์ ใส่การอ้างอิงไปยังเซลล์ข้อมูลเข้าสำหรับค่าสำหรับการป้อนค่าในแถว พิมพ์B4 ในกล่องใส่แถวของเซลล์

 7. ในกล่องใส่คอลัมน์ของเซลล์ เซลล์ ใส่การอ้างอิงไปยังเซลล์ข้อมูลเข้าสำหรับค่าสำหรับการป้อนค่าในคอลัมน์ พิมพ์B3ในกล่องใส่คอลัมน์ของเซลล์

ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปรสามารถแสดงชุดของอัตราดอกเบี้ยเทียบความแตกต่าง และเงื่อนไขของเงินกู้จะมีผลต่อการชำระเงินจำนองรายเดือน ในภาพประกอบต่อไปนี้ เซลล์ C2 ประกอบด้วยสูตรการชำระเงิน, = PMT(B3/12,B4,-B5) ซึ่งใช้สองสำหรับการป้อนค่าเซลล์ B3 และ B4

การวิเคราะห์แบบ What-If - ตารางข้อมูลแบบตัวแปรสองตัว

คำบรรยายภาพ 1 ใส่คอลัมน์ของเซลล์

คำบรรยายภาพ 2 รายการของค่าที่ Excel แทนในแถวเซลล์ป้อนเข้า B4

คำบรรยายภาพ 3 ใส่แถวของเซลล์

คำบรรยายภาพ 4 รายการของค่าซึ่ง Excel ใช้ในคอลัมน์เซลล์ป้อนเข้า B3

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเลือกตัวเลือกการคำนวณ ตารางข้อมูลจะข้ามไปเมื่อมีการคำนวณใหม่เหลือของเวิร์กบุ๊ก เมื่อต้องการคำนวณตารางข้อมูลของคุณด้วยตนเอง เลือกสูตรนั้น จากนั้น กดF9 เมื่อต้องการใช้คีย์ลัดนี้ใน Mac OS X เวอร์ชัน 10.3 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณต้องก่อนปิด Exposé แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคีย์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคีย์ลัดของ Excel

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ในส่วนของสูตรและรายการ คลิกคำนวณ แล้ว คลิ กโดยอัตโนมัติยกเว้นตารางข้อมูล

ดูเพิ่มเติม

บทนำสู่การวิเคราะห์แบบ What-if

แนวโน้มข้อมูล Predict

กำหนด และแก้ไขปัญหา โดยใช้ Solver

ใช้ค้นหาค่าเป้าหมายเพื่อหาผลลัพธ์ที่คุณต้องการจากสูตร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×