การคำนวณหลายผลลัพธ์โดยใช้ตารางข้อมูล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตารางข้อมูลเป็นช่วงของเซลล์คุณสามารถเปลี่ยนค่าในบางอย่างในบางอย่างของเซลล์ และเกิดขึ้นกับคำตอบของปัญหาแตกต่างกัน ตัวอย่างของตารางข้อมูลที่ดีใช้ฟังก์ชันPMTมีจำนวนเงินกู้ที่แตกต่างกันและอัตราดอกเบี้ยที่คำนวณยอดประหยัดเงินกู้จำนองบ้าน ทดลองกับค่าที่แตกต่างกันจะคำนึงถึงชุดรูปแบบที่สอดคล้องกันในผลลัพธ์คือ งานทั่วไปในการวิเคราะห์ข้อมูล

ใน Microsoft Excel ตารางข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของชุดคำสั่งที่เรียกว่าเครื่องมือการวิเคราะห์แบบ What-if เมื่อคุณสร้าง และวิเคราะห์ตารางข้อมูล คุณจะทำการวิเคราะห์แบบ what-if

การวิเคราะห์แบบ what-if เป็นกระบวนการเปลี่ยนค่าในเซลล์เพื่อดูวิธีการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีผลต่อผลลัพธ์ของสูตรบนเวิร์กชีต ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตารางข้อมูลเพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและความยาวคำสำหรับเงินกู้ซึ่งใช้ประเมินจำนวนเงินการชำระเงินรายเดือนที่อาจเกิดขึ้นได้

หมายเหตุ: คุณสามารถดำเนินการคำนวณที่รวดเร็ว ด้วยข้อมูลตารางและ Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตารางข้อมูลแบบ What-If Excel: การคำนวณที่รวดเร็ว ด้วย VBA

ชนิดของการวิเคราะห์แบบ what-if   

มีอยู่สามชนิดของเครื่องมือการวิเคราะห์แบบ what-if ใน Excel:สถานการณ์สมมติ ตารางข้อมูลและค้นหาค่าเป้าหมาย สถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลใช้ชุดของค่าป้อนเข้าเพื่อคำนวณผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ค้นหาค่าเป้าหมายจะแตกต่างมีระดับ นั้นใช้ผลลัพธ์เดียว และคำนวณค่าสำหรับการป้อนค่าที่จะให้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

ตารางข้อมูลเหมือนกับสถานการณ์สมมติตรงที่ช่วยคุณสำรวจชุดของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ และไม่เหมือนกับสถานการณ์สมมติตรงที่ ตารางข้อมูลแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดให้คุณเห็นในหนึ่งตารางในหนึ่งแผ่นงาน การใช้ตารางข้อมูลช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบช่วงของค่าที่เป็นไปได้เพียงแค่เหลือบมอง เนื่องจากคุณสนใจตัวแปรเพียงหนึ่งหรือสองตัว การอ่านและใช้ผลลัพธ์ร่วมกันในรูปแบบตารางจึงทำได้ง่าย

ตารางข้อมูลไม่สามารถรองรับตัวแปรมากกว่าสองตัว ถ้าคุณต้องการวิเคราะห์ตัวแปรมากกว่าสองตัว คุณควรใช้สถานการณ์สมมติแทน แม้ว่าจะจำกัดแค่ตัวแปรหนึ่งหรือสองตัว (ตัวหนึ่งสำหรับเซลล์ข้อมูลเข้าของแถว และตัวหนึ่งสำหรับเซลล์ข้อมูลเข้าของคอลัมน์) แต่ตารางข้อมูลก็สามารถมีค่าตัวแปรได้หลายค่าตามที่คุณต้องการ สถานการณ์สมมติสามารถมีค่าต่างๆ ได้สูงสุด 32 ค่า แต่คุณสามารถสร้างสถานการณ์สมมติได้มากเท่าที่คุณต้องการ

เรียนรู้เพิ่มเติมในบทความบทนำสู่การวิเคราะห์แบบ What-If

สร้างตารางทั้งสองตัว แปรเดียว หรือแบบสองตัวแปรข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับจำนวนของตัวแปรและสูตรที่คุณต้องการทดสอบ

ตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียว   

ใช้ตารางข้อมูลแบบตัวแปรหนึ่งถ้าคุณต้องการดูค่าที่แตกต่างของตัวแปรหนึ่งในหนึ่ง หรือสูตรเพิ่มเติมจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของสูตรเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตารางข้อมูลแบบตัวแปรหนึ่งเพื่อดูอัตราดอกเบี้ยเทียบความแตกต่างมีผลต่อการผ่อนชำระจำนอง โดยใช้ฟังก์ชัน PMTได้ คุณใส่ค่าตัวแปรในแถวหรือหนึ่งคอลัมน์ และจะแสดงผลลัพธ์ในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

ในภาพต่อไปนี้ เซลล์ D2 มีสูตรการชำระเงิน =PMT(B3/12,B4,-B5) ซึ่งอ้างอิงเซลล์ B3 เป็นเซลล์ข้อมูลเข้า

ตารางข้อมูลที่มีตัวแปรเดียว

ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปร   

ใช้ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปรเพื่อดูว่าค่าที่ต่างกันของตัวแปรสองตัวในสูตรเดียว จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของสูตรนั้นอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปรเพื่อดูว่า การผสมกันของอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการชำระค่าจำนองรายเดือนอย่างไร

ในภาพต่อไปนี้ เซลล์ C2 มีสูตรการชำระเงิน=PMT(B3/12,B4,-B5) ซึ่งใช้เซลล์ B3 และ B4 เป็นเซลล์ข้อมูลเข้า

ตารางข้อมูลที่มีสองตัวแปร

การคำนวณตารางข้อมูล   

เมื่อใดก็ได้ในเวิร์กชีตมีการคำนวณใหม่ ตารางข้อมูลใด ๆ จะยังคำนวณ — แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับข้อมูล เมื่อต้องการเร่งความเร็วของการคำนวณของเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยตารางข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการคำนวณ เพื่อคำนวณแผ่นงานแต่ไม่ใช่ตารางข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูส่วนเร่งความเร็วของการคำนวณในเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยตารางข้อมูล

ตารางข้อมูลแบบตัวแปรหนึ่งประกอบด้วยค่าสำหรับการป้อนค่า ในคอลัมน์เดียว (ตามแนวคอลัมน์), หรือ ข้ามแถว (แนวแถว) สูตรใด ๆ ในตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียวต้องอ้างถึงเพียงหนึ่งเซลล์ที่ใช้

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. พิมพ์รายการของค่าที่คุณต้องการแทนที่ในเซลล์ป้อนเข้า — ลง มาหนึ่งคอลัมน์หรือ ข้ามแถวหนึ่ง ปล่อยให้ว่างแถวและคอลัมน์ไม่กี่ด้านใดด้านหนึ่งค่า

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแบบตามแนวคอลัมน์(ค่าตัวแปรของคุณอยู่ในคอลัมน์), พิมพ์สูตรในเซลล์หนึ่งแถวด้านบนและไปทางด้านขวาของคอลัมน์มีค่าหนึ่งเซลล์ ตารางข้อมูลแบบตัวแปรหนึ่งนี้จะตามแนวคอลัมน์ และสูตรมีอยู่ในเซลล์ D2

   ตารางข้อมูลที่มีตัวแปรเดียว

   ถ้าคุณต้องการตรวจสอบเอฟเฟ็กต์ของค่าต่าง ๆ กับสูตรอื่น ใส่สูตรเพิ่มเติมในเซลล์ทางด้านขวาของสูตรแรก

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแนวแถว(ค่าตัวแปรของคุณอยู่ในแถว), พิมพ์สูตรในเซลล์หนึ่งคอลัมน์ทางด้านซ้ายของค่าแรกและเซลล์ด้านล่างของแถวของค่า

   ถ้าคุณต้องการตรวจสอบเอฟเฟ็กต์ของค่าต่าง ๆ กับสูตรอื่น ใส่สูตรเพิ่มเติมในเซลล์ด้านล่างสูตรแรก

 3. เลือกช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยสูตรและค่าที่คุณต้องการแทนที่ ในตัวเลขข้างบน ช่วงนี้คือ C2:D5

 4. บนแท็บข้อมูล คลิกวิเคราะห์แบบ What-If >  ตารางข้อมูล (ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล หรือการคาดการณ์ กลุ่มของExcel 2016 )

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแบบตามแนวคอลัมน์ ใส่การอ้างอิงเซลล์ สำหรับเซลล์ป้อนเข้าลงในเขตข้อมูลที่ใส่คอลัมน์ของเซลล์ ในตัวเลขข้างบน เซลล์ป้อนเข้าเป็น B3

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแนวแถว ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ป้อนเข้าลงในเขตข้อมูลที่ใส่แถวของเซลล์

   หมายเหตุ: หลังจากที่คุณสร้างตารางข้อมูลของคุณ คุณอาจต้องการเปลี่ยนรูปแบบของเซลล์ผลลัพธ์ ในตัวเลข เซลล์ผลลัพธ์ถูกจัดรูปแบบเป็นสกุลเงิน

สูตรที่ใช้ในตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียวต้องอ้างอิงเซลล์ข้อมูลเข้าแบบเดียวกัน

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแบบตามแนวคอลัมน์ ใส่สูตรใหม่ในเซลล์ว่างที่ด้านขวาของสูตรที่มีอยู่ในแถวบนสุดของตารางข้อมูล

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแนวแถว ใส่สูตรใหม่ในเซลล์ว่างด้านล่างสูตรที่มีอยู่ในคอลัมน์แรกของตารางข้อมูล

 2. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีตารางข้อมูลและสูตรใหม่

 3. บนแท็บข้อมูล คลิกการวิเคราะห์แบบ What-If >ตารางข้อมูล (ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล หรือการคาดการณ์ กลุ่มของExcel 2016 )

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแบบตามแนวคอลัมน์ ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ป้อนเข้าลงในกล่องใส่คอลัมน์ของเซลล์

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแนวแถว ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ป้อนเข้าลงในกล่องใส่แถวของเซลล์

ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปรใช้สูตรที่มีรายการของค่าข้อมูลเข้าสองรายการ สูตรนี้ต้องอ้างอิงเซลล์ข้อมูลเข้าสองเซลล์ที่ต่างกัน

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในเซลล์บนแผ่นงาน ให้ใส่สูตรที่อ้างอิงไปยังเซลล์ข้อมูลเข้าสองเซลล์

  ในตัวอย่างต่อไปนี้ซึ่งในที่ ค่าเริ่มต้นสูตรจะใส่ในเซลล์ B3, B4 และ B5 คุณพิมพ์สูตร=PMT(B3/12,B4,-B5)ในเซลล์ C2

 2. พิมพ์รายการของค่าข้อมูลเข้าหนึ่งรายการในคอลัมน์เดียวกัน ด้านล่างสูตร

  ในกรณีนี้ ให้พิมพ์อัตราดอกเบี้ยต่างๆ ลงในเซลล์ C3, C4 และ C5

 3. ใส่รายการสองในแถวเดียวกับสูตรนั่นคือทางด้านขวาของ

  พิมพ์ระยะเวลาการกู้ (ในหน่วยเดือน) ลงในเซลล์ D2 และ E2

 4. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีสูตร (C2) ทั้งในแถวและคอลัมน์ของค่า (C3:C5 และ D2:E2) และเซลล์ที่คุณต้องการค่าจากการคำนวณ (D3:E5)

  ในกรณีนี้ เลือกช่วง C2:E5

 5. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล หรือการคาดการณ์ กลุ่ม (ในExcel 2016 ), คลิกวิเคราะห์แบบ What-If >  ตารางข้อมูล (ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล หรือการคาดการณ์ กลุ่มของExcel 2016 )

 6. ในเขตข้อมูลที่ใส่แถวของเซลล์ ใส่การอ้างอิงไปยังเซลล์ข้อมูลเข้าสำหรับค่าสำหรับการป้อนค่าในแถว
  พิมพ์เซลล์ b4 ลงในกล่องใส่แถวของเซลล์

 7. ในเขตข้อมูลที่ใส่คอลัมน์ของเซลล์ ใส่การอ้างอิงไปยังเซลล์ข้อมูลเข้าสำหรับค่าสำหรับการป้อนค่าในคอลัมน์
  พิมพ์B3ในกล่องใส่คอลัมน์ของเซลล์

 8. คลิก ตกลง

ตัวอย่างของตารางข้อมูลแบบสองตัวแปร

ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปรสามารถแสดงชุดของอัตราดอกเบี้ยเทียบความแตกต่าง และเงื่อนไขของเงินกู้จะมีผลต่อการชำระเงินจำนองรายเดือน ในรูปต่อไปนี้ เซลล์ C2 ประกอบด้วยสูตรการชำระเงิน=PMT(B3/12,B4,-B5)ซึ่งใช้สองสำหรับการป้อนค่าเซลล์ B3 และ B4

ตารางข้อมูลที่มีสองตัวแปร

เมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือกการคำนวณ ตารางข้อมูลคำนวณไม่เกิดขึ้นเมื่อการคำนวณเสร็จสิ้นแล้วบนทั้งเวิร์กบุ๊ก เมื่อต้องการคำนวณตารางข้อมูลของคุณด้วยตนเอง เลือกสูตรนั้น จากนั้น กด F9

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของการคำนวณ:

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในExcel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือก Excel และจากนั้น คลิกประเภทสูตร

  • ในเวอร์ชันอื่น ๆ ทั้งหมด คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >สูตร

 2. ในส่วน ตัวเลือกการคำนวณ ภายใต้ คำนวณ ให้คลิก ยกเว้นตารางข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: คุณอาจ บนแท็บสูตร คลิกลูกศรบนตัวเลือกการคำนวณ จาก นั้นคลิกอัตโนมัติยกเว้นตารางข้อมูล (ในกลุ่มการคำนวณ )

คุณสามารถใช้เครื่องมืออื่นๆ ของ Excel เพื่อดำเนินการวิเคราะห์แบบ What-if ถ้าคุณมีเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือชุดตัวแปรข้อมูลที่ใหญ่กว่า

การค้นหาเป้าหมาย

ถ้าคุณรู้ผลลัพธ์คาดหวังจากสูตร แต่ไม่ทราบอย่างแม่นยำใส่ค่าอะไรสูตรจำเป็นเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ ใช้ฟีเจอร์การค้นหาค่าเป้าหมาย ดูบทความใช้ค้นหาค่าเป้าหมายเพื่อหาผลลัพธ์คุณต้องการ ด้วยการปรับค่าป้อนเข้า

Excel Solver

คุณสามารถใช้ Excel Solver add-in เพื่อค้นหาค่าที่เหมาะสมสำหรับชุดของตัวแปรสำหรับการป้อนค่า Solver ทำงานกับกลุ่มของเซลล์ (เรียกว่าตัวแปรการตัดสินใจ หรือเซลล์ตัวแปรเพียงแค่) ที่ใช้ในการคำนวณสูตรในเซลล์วัตถุประสงค์และข้อจำกัด Solver ปรับค่าในเซลล์ตัวแปรการตัดสินใจที่จะเป็นไปตามขีดจำกัดในเซลล์ที่มีข้อจำกัด และผลลัพธ์คุณต้องการสำหรับเซลล์วัตถุประสงค์ เรียนรู้เพิ่มเติมในบทความนี้:กำหนด และแก้ไขปัญหา โดยใช้ Solver

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×