การคำนวณดุลสะสม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการดูดุลสะสมของรายการที่คุณซื้อ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ใช้จ่ายเกินงบที่กำหนด คุณสามารถใช้ดุลสะสมเพื่อติดตามค่าที่เพิ่มขึ้นของรายการในเซลล์ในขณะที่คุณใส่รายการใหม่และค่าใหม่ตลอดช่วงเวลา เมื่อต้องการคำนวณดุลสะสม ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือการทำงานแตกต่างจากกำลังทำงานอยู่รวม (หรือเรียกว่าการนับกำลังทำงานอยู่), ซึ่งคุณดูจำนวนรายการในแผ่นงานเพิ่มขึ้นเมื่อคุณป้อนรายการใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคำนวณผลรวมกำลังทำงานอยู่ใน Excel

 1. ตั้งค่าแผ่นงานดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่าง

1

2

3

A

B

C

เงินฝาก

เงินถอน

ยอดคงเหลือ

1000

625

=SUM(A2,-B2)

1245

740

=SUM(C2,A3,-B3)

 1. คลิกบริเวณใดก็ได้ภายนอกเซลล์ C3 เพื่อดูผลรวมจากการคำนวณ

 2. เมื่อต้องการรักษาดุลสะสม ให้เพิ่มแถวสำหรับแต่ละรายการใหม่ด้วยการทำดังต่อไปนี้:

  1. พิมพ์ตัวเลขเงินฝากและตัวเลขเงินถอนลงในแถวที่ว่างต่อจากข้อมูลที่มีอยู่

   ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ตัวอย่างจากด้านบน คุณจะต้องพิมพ์ตัวเลขเงินฝากลงในเซลล์ A4, A5 และต่อๆ ไป และพิมพ์ตัวเลขเงินถอนลงในเซลล์ B4, B5 และต่อๆ ไป

  2. ขยายสูตรดุลสะสมลงในแถวใหม่ด้วยการเลือกเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์ยอดคงเหลือ แล้วคลิกสองครั้งที่จุดจับเติม

   เช่น ถ้าคุณกำลังใช้ตัวอย่างข้างต้น คุณต้องเลือกเซลล์ C3 แล้ว ดับเบิลคลิกที่ของจุดจับเติมเพื่อขยายสูตรลงในแถวใหม่ทั้งหมดที่ประกอบด้วยค่าและการฝากถอนไป

   ตัวอย่างของการคำนวณยอดคงเหลือกำลังทำงานอยู่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×