การคำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ระบุว่า คุณมีเขตข้อมูลวันครบกำหนดบนฟอร์ม และคุณต้องการให้แสดงจำนวนวันเป็นไปทางซ้ายจนกว่าวันครบกำหนดที่มาถึง วิธีที่รวดเร็วเมื่อต้องการทำเช่นนี้คือการ เพิ่มกล่องข้อความใหม่ลงในฟอร์ม และใช้ฟังก์ชัน DateDiffในกล่องข้อความนั้นแล้ว ทำการคำนวณ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์ม ดูสร้างฟอร์ม Access)

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับแอป Access ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบใหม่ที่คุณออกแบบโดยใช้ Access และเผยแพร่ทางออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สร้างแอป Access

  1. คลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

  2. คลิก ออกแบบ > กล่องข้อความ กดคีย์ Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกบนเค้าโครงที่คุณต้องการวางกล่องข้อความ

  3. คลิกกล่องข้อความใหม่ แล้วกด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติถ้ายังไม่ได้แสดงอยู่แล้ว

  4. บนแท็บ ข้อมูล ของแผ่นคุณสมบัติ ในกล่องคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ให้พิมพ์ดังต่อไปนี้


=DateDiff("d",Date(),[DueDate])

ฟอร์มของคุณควรมีลักษณะดังนี้

การใส่ฟังก์ชัน DateDiff ในคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ของกล่องข้อความ

นิพจน์ในตัวอย่างนี้จะลบวันที่ของวันนี้ (Date()) จาก Due Date "d" จะบอกให้ Access คำนวณจำนวนวัน (แทนที่จะคำนวณปี เดือน ฯลฯ) ถ้ากล่องข้อความของคุณไม่ได้ชื่อ DueDate ให้ใส่ชื่อจริงของกล่องข้อความนั้นลงในอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์โดยการอ่าน การสร้างนิพจน์ และ การเพิ่มฟังก์ชันลงในนิพจน์ Access

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์ม ให้ดูที่ การสร้างฟอร์ม Access

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×