การคำนวณจำนวนที่น้อยที่สุดหรือมากที่สุดในช่วง

สมมติว่าคุณต้องการดูว่าใครมีอัตราข้อผิดพลาดน้อยที่สุดในการผลิตที่โรงงาน หรือใครมีรายได้สูงสุดในแผนกของคุณ การคำนวณค่าที่สูงสุดหรือต่ำสุดในช่วงมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน

ถ้าเซลล์อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

  1. เลือกเซลล์ด้านล่างหรือด้านขวาของตัวเลขที่คุณต้องการหาค่าที่น้อยที่สุด

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรถัดจาก ผลรวมอัตโนมัติ รูปปุ่ม คลิก ค่าน้อยที่สุด (คำนวณจำนวนที่น้อยที่สุด) หรือ ค่ามากที่สุด (คำนวณจำนวนที่มากที่สุด) แล้วกด ENTER

ถ้าเซลล์ไม่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน MIN, MAX, SMALL หรือ LARGE

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลต่อไปนี้ไปยังเวิร์กชีตเปล่า

1

2

3

4

5

6

7

A

ข้อมูล

10

7

9

27

0

4

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=MIN(A2:A7)

จำนวนที่น้อยที่สุดในช่วง (0)

=MAX(A2:A7)

จำนวนที่มากที่สุดในช่วง (27)

=SMALL(A2:A7, 2)

จำนวนที่น้อยที่สุดลำดับที่สองในช่วง (4)

=LARGE(A2:A7,3)

จำนวนที่มากที่สุดลำดับที่สามในช่วง (9)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

LARGE

MAX

MIN

SMALL

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×