การคำนวณจำนวนที่น้อยที่สุดหรือมากที่สุดในช่วง

สมมติว่าคุณต้องการดูว่าใครมีอัตราข้อผิดพลาดน้อยที่สุดในการผลิตที่โรงงาน หรือใครมีรายได้สูงสุดในแผนกของคุณ การคำนวณค่าที่สูงสุดหรือต่ำสุดในช่วงมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน

ถ้าเซลล์อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

  1. เลือกเซลล์ด้านล่างหรือด้านขวาของตัวเลขที่คุณต้องการหาค่าที่น้อยที่สุด

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรถัดจาก ผลรวมอัตโนมัติ รูปปุ่ม คลิก ค่าน้อยที่สุด (คำนวณจำนวนที่น้อยที่สุด) หรือ ค่ามากที่สุด (คำนวณจำนวนที่มากที่สุด) แล้วกด ENTER

ถ้าเซลล์ไม่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน MIN, MAX, SMALL หรือ LARGE

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลต่อไปนี้ไปยังเวิร์กชีตเปล่า

1

2

3

4

5

6

7

A

ข้อมูล

10

7

9

27

0

4

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=MIN(A2:A7)

จำนวนที่น้อยที่สุดในช่วง (0)

=MAX(A2:A7)

จำนวนที่มากที่สุดในช่วง (27)

=SMALL(A2:A7, 2)

จำนวนที่น้อยที่สุดลำดับที่สองในช่วง (4)

=LARGE(A2:A7,3)

จำนวนที่มากที่สุดลำดับที่สามในช่วง (9)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

LARGE

MAX

MIN

SMALL

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×