การคำนวณค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเลข

การคำนวณค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเลข

สมมุติว่าคุณต้องการหาค่าเฉลี่ยของจำนวนวันที่ใช้ทำงานหลักของโครงการเสร็จสมบูรณ์ หรือค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของวันที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลา 10 ปี มีวิธีคำนวณค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเลขหลายวิธี

ฟังก์ชัน AVERAGE จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งก็คือตำแหน่งที่ตั้งของจุดกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดทั่วไปที่สุดสามค่าของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางได้แก่

 • Average     ซึ่งคือค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคำนวณได้ด้วยการเพิ่มกลุ่มของตัวเลข จากนั้นหารด้วยจำนวนนับของจำนวนเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2 3 3 5 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งเท่ากับ 5

 • Median     ซึ่งคือจำนวนที่อยู่ตรงกลางของกลุ่มของตัวเลข ซึ่งหมายถึง จำนวนครึ่งหนึ่งของตัวเลขมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และอีกครึ่งหนึ่งมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2 3 3 5 7 และ 10 คือ 4

 • Mode     ซึ่งคือตัวเลขที่ซ้ำกันบ่อยที่สุดในกลุ่มของตัวเลข ตัวอย่างเช่น ค่าฐานนิยมของ 2 3 3 5 7 และ 10 คือ 3

สำหรับการแจกแจงสมมาตรของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามนี้จะเหมือนกันทั้งหมด ส่วนการแจกแจงเบ้ของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มกลางทั้งสามนั้นสามารถแตกต่างกันได้

คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

 1. คลิกเซลล์ด้านล่างหรือด้านขวาของตัวเลขที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รูปปุ่ม ผลรวมอัตโนมัติ คลิก ค่าเฉลี่ย แล้วกด ENTER

คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขที่ไม่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGE

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

5

6

7

A

ข้อมูล

10

7

9

27

0

4

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=AVERAGE(A2:A7)

หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้งหมดในรายการข้างต้น (9.5)

=AVERAGE(A2:A4,A7)

หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขสามตัวข้างบนรายการและตัวเลขสุดท้ายในรายการ (7.5)

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขในรายการ ยกเว้นตัวเลขที่มีค่าเป็นศูนย์ เช่น เซลล์ A6 (11.4)

คำนวณค่าเฉลี่ยตามน้ำหนัก

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT และฟังก์ชัน SUM

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

ตัวอย่างนี้คำนวณราคาเฉลี่ยต่อหน่วยทั้งการซื้อสามประเภท การซื้อแต่ละประเภทมีจำนวนหน่วยที่ซื้อและราคาต่อหน่วยที่ต่างกัน

1

2

3

4

A

B

ราคาต่อหน่วย

จำนวนหน่วย

20

500

25

750

3.5

200

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=SUMPRODUCT(A2:A4,B2:B4)/SUM(B2:B4)

หารผลรวมค่าใช้จ่ายของการสั่งซื้อทั้งสามประเภทด้วยผลรวมของจำนวนหน่วยที่สั่งซื้อ  (24.66)

คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลข โดยละเว้นค่าศูนย์ (0)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGE และฟังก์ชัน IF

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

5

6

7

A

ข้อมูล

10

7

9

27

0

4

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขในรายการ ยกเว้นตัวเลขที่มีค่าเป็นศูนย์ เช่น เซลล์ A6 (11.4)

ดูเพิ่มเติม

AVERAGE

AVERAGEIF

SUM

SUMPRODUCT

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×