การคำนวณความแตกต่างระหว่างสองเวลา

การคำนวณความแตกต่างระหว่างสองเวลา

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการดูว่าพนักงานใช้เวลานานเท่าใดในการดำเนินการประกอบให้เสร็จสมบูรณ์ หรือเวลาที่ต้องคอยอาหารจานด่วนในชั่วโมงเร่งด่วน การคำนวณความแตกต่างระหว่างสองเวลามีอยู่หลายวิธีด้วยกัน

แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเวลามาตรฐาน

มีสองวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง: นาที: วินาที) คุณใช้ตัวดำเนินการลบ (-) เพื่อค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

นำไปใช้รหัสรูปแบบกำหนดเองไปยังเซลล์ โดยเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

  1. เลือกเซลล์

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรที่อยูถัดจากกล่อง ทั่วไป จากนั้น คลิก รูปแบบตัวเลขเพิ่มเติม

  3. ในกล่องโต้ตอบ เซลล์รูปแบบ ให้คลิก กำหนดเอง ในรายการ ประเภท จากนั้น เลือกรูปแบบกำหนดเองในกล่อง ชนิด

ใช้ฟังก์ชันTEXTเพื่อจัดรูปแบบเวลา: เมื่อคุณใช้รหัสรูปแบบเวลา ชั่วโมงไม่เกิน 24 นาทีไม่เกิน 60 นั้นวินาทีไม่เกิน 60 นาที

ตารางตัวอย่างที่ 1 ซึ่งแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเวลามาตรฐาน

คัดลอกตารางต่อไปนี้ลงในเวิร์กชีตเปล่า และปรับเปลี่ยนแล้ว ถ้าจำเป็น

1

2

3


4


5


6

7


8


9

A

B

เวลาเริ่มต้น

เวลาสิ้นสุด

6/9/2007 10:35 AM

6/9/2007 3:30 PM

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=B2-A2

จำนวนชั่วโมงระหว่างสองเวลา (4) คุณต้องนำรูปแบบแบบกำหนดเอง "h" ไปใช้กับเซลล์ด้วยตัวเอง

=B2-A2

จำนวนชั่วโมงและนาทีระหว่างสองเวลา (4:55) คุณต้องนำรูปแบบแบบกำหนดเอง "h:mm" ไปใช้กับเซลล์ด้วยตัวเอง

=B2-A2

จำนวนชั่วโมง นาที และวินาทีระหว่างสองเวลา (4:55:00) คุณต้องนำรูปแบบแบบกำหนดเอง "h:mm:ss" ไปใช้กับเซลล์ด้วยตัวเอง

=TEXT(B2-A2,"h")

จำนวนชั่วโมงระหว่างสองเวลาที่จัดรูปแบบเป็น "h" โดยใช้ฟังก์ชัน TEXT (4)

=TEXT(B2-A2,"h:mm")

จำนวนชั่วโมงและนาทีระหว่างสองเวลาที่จัดรูปแบบเป็น "h:mm" โดยใช้ฟังก์ชัน TEXT (4:55)

=TEXT(B2-A2,"h:mm:ss")

จำนวนชั่วโมง นาที และวินาทีระหว่างสองเวลาที่จัดรูปแบบเป็น "h:mm:ss" โดยใช้ฟังก์ชัน TEXT(4:55:00)

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้รูปแบบทั้งสองนี้กับฟังก์ชัน TEXT และใช้รูปแบบตัวเลขกับเซลล์ ฟังก์ชัน TEXT จะมีอิทธิพลเหนือการจัดรูปแบบเซลล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ โปรดดู ฟังก์ชัน TEXT และ แสดงตัวเลขเป็นวันที่หรือเวลา

ตารางตัวอย่างที่ 2 ซึ่งแสดงผลลัพธ์โดยยึดตามหน่วยเวลาเดียว

เมื่อต้องการทำงานนี้ คุณจะใช้ฟังก์ชันINTหรือฟังก์ชันHOURนาทีและสองดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

คัดลอก tableto ต่อไปนี้ในเวิร์กชีตเปล่า และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแล้ว

1

2

3


4


5


6

7


8


9

A

B

เวลาเริ่มต้น

เวลาสิ้นสุด

6/9/2007 10:35 AM

6/9/2007 3:30 PM

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=INT((B2-A2)*24)

จำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่อยู่ระหว่างสองเวลา (4)

=(B2-A2)*1440

จำนวนนาทีทั้งหมดที่อยู่ระหว่างสองเวลา (295)

=(B2-A2)*86400

จำนวนวินาทีทั้งหมดที่อยู่ระหว่างสองเวลา (17700)

=HOUR(B2-A2)

ผลต่างเป็นหน่วยชั่วโมงระหว่างสองเวลา ค่านี้ต้องไม่เกิน 24 (4)

=MINUTE(B2-A2)

ผลต่างเป็นหน่วยนาทีระหว่างสองเวลา ค่านี้ต้องไม่เกิน 60 (55)

=SECOND(B2-A2)

ผลต่างเป็นหน่วยวินาทีระหว่างสองเวลา ค่านี้ต้องไม่เกิน 60 (0)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ โปรดดู ฟังก์ชัน INT, ฟังก์ชัน HOUR, ฟังก์ชัน MINUTE และ ฟังก์ชัน SECOND

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×