การคำนวณข้อมูลในรายการหรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันในSharePoint รายการหรือไลบรารีและสูตรเพื่อคำนวณข้อมูลได้หลากหลายวิธี คุณสามารถสร้างสูตรที่มีข้อมูลจากคอลัมน์อื่น แล้วทำฟังก์ชั่นเพื่อคำนวณวันและเวลา เพื่อดำเนินการสมการทางคณิตศาสตร์ หรือเมื่อต้อง การจัดการข้อความ ด้วยการเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณลงในรายการหรือไลบรารี ตัวอย่างเช่น บนรายการงาน คุณสามารถใช้คอลัมน์จากการคำนวณจำนวนวันที่ใช้ในการทำให้เสร็จสมบูรณ์แต่ละ โดยยึดตามคอลัมน์วันเริ่มและวันเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: หัวข้อนี้อธิบายวิธีการทำงานกับคอลัมน์จากการคำนวณในรายการและไลบรารี สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน รวมทั้งไวยากรณ์และตัวอย่างของใช้ ดูตัวอย่างของสูตรทั่วไปในรายการ SharePoint

เพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณลงในรายการหรือไลบรารี

เพื่อให้สามารถใช้สูตรในรายการหรือไลบรารีได้ คุณจะต้องเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณลงในรายการหรือไลบรารี

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกสร้างคอลัมน์

 3. ในส่วน ชื่อและชนิด ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการในกล่อง ชื่อคอลัมน์

 4. ภายใต้ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ คลิกจากการคำนวณ (คำนวณโดยยึดตามคอลัมน์อื่น)

 5. ในส่วนการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ใส่สูตรที่คุณต้องการใช้ในกล่องสูตร คุณสามารถเลือกรายการจากกล่องแทรกคอลัมน์ และเพิ่มฟังก์ชัน ค่าคง และตัวดำเนินการกับสูตร สำหรับตัวอย่างสูตร ดูตัวอย่างของสูตรทั่วไปในรายการ SharePoint

 6. เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการจะส่งกลับ โดยสูตร แล้ว คลิ กตกลง

หมายเหตุ: สูตรในคอลัมน์ของไซต์จากการคำนวณสามารถอ้างอิงเฉพาะไซต์คอลัมน์อื่นที่อยู่ในรายการหรือไลบรารีเดียวกัน ดังนั้น เมื่อคุณเพิ่มคอลัมน์ของไซต์จากการคำนวณลงในรายการหรือไลบรารี คุณต้องเพิ่มคอลัมน์ของไซต์ที่มีการอ้างอิงในสูตร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ทำให้คอลัมน์จากการคำนวณที่พร้อมใช้งานกับรายการหรือไลบรารีอื่น ๆในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

ทำให้คอลัมน์จากการคำนวณพร้อมใช้งานกับรายการหรือไลบรารีอื่น

ถ้าคุณมีสูตรที่คุณต้องการใช้บ่อยๆ ในหลายรายการหรือไลบรารี คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณลงในรายการของคอลัมน์ของไซต์ได้ สิ่งนี้จะทำให้คอลัมน์และสูตรของคอลัมน์พร้อมใช้งานสำหรับรายการหรือไลบรารีใดๆ ในไซต์หรือไซต์ย่อย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณที่ชื่อว่าวันหมดอายุ โดยใช้สูตรที่ส่งกลับวันที่ในอีก 30 วันจากค่าของคอลัมน์วันที่เริ่ม (=[วันที่เริ่ม]+30) จากนั้นคุณสามารถใช้สูตรนี้ได้อีกโดยไม่ต้องสร้างใหม่ในแต่ละรายการหรือไลบรารี

หมายเหตุ: 

 • สูตรในคอลัมน์จากการคำนวณไซต์สามารถอ้างอิงเฉพาะไซต์คอลัมน์อื่นที่อยู่ในรายการหรือไลบรารีเดียวกัน ดังนั้น เมื่อคุณเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณไซต์ลงในรายการหรือไลบรารี คุณต้องเพิ่มคอลัมน์ของไซต์ที่มีการอ้างอิงในสูตร ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ คุณจะต้องเพิ่มทั้งวันหมดอายุและคอลัมน์วันเริ่มต้นของไซต์ลงในรายการของคุณ

 • ถ้าคอลัมน์ของไซต์จากการคำนวณใหม่ของคุณต้องการอ้างอิงไปยังคอลัมน์อื่นในรายการ คุณต้องทำให้คอลัมน์เหล่านั้นเป็นคอลัมน์ของไซต์เสียก่อนเพื่อให้สามารถใช้ได้ในสูตร

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. ในคอลัมน์ แกลเลอรี ให้คลิก คอลัมน์ของไซต์

 2. บนแถบเครื่องมือรายการ ให้คลิก สร้าง

 3. ในส่วน ชื่อและชนิด ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการในกล่อง ชื่อคอลัมน์

 4. ภายใต้ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ คลิกจากการคำนวณ (การคำนวณโดยยึดตามคอลัมน์อื่น)

 5. ในส่วนการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ใส่สูตรที่คุณต้องการใช้ในกล่องสูตร คุณสามารถเลือกคอลัมน์ของไซต์อื่น ๆ จากกล่องแทรกคอลัมน์ และเพิ่มฟังก์ชัน ค่าคง และตัวดำเนินการกับสูตร สำหรับตัวอย่างของสูตร ดูตัวอย่างของสูตรทั่วไปในรายการ SharePoint

 6. เลือกชนิดข้อมูลที่คุณจะสามารถส่งกลับ โดยสูตร กแล้ว คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคอลัมน์ของไซต์จากการคำนวณลงในรายการหรือไลบรารี

หลังจากที่คุณสร้างคอลัมน์ของไซต์จากการคำนวณแล้ว คุณสามารถเพิ่มลงในรายการหรือไลบรารีใดๆ ในไซต์หรือไซต์ย่อยได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณแก้ไขสูตรของคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารีที่เฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนแปลงในสูตรนั้นจะนำไปใช้กับรายการหรือไลบรารีนั้นเท่านั้น

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

  1. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

   ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 2. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มจากคอลัมน์ของไซต์ที่มีอยู่

 3. ในส่วน เลือกคอลัมน์ ให้เลือกกลุ่มที่มีคอลัมน์ของไซต์จากรายการ เลือกคอลัมน์ของไซต์จาก

 4. ในกล่อง คอลัมน์ของไซต์ที่พร้อมใช้งาน ให้เลือกคอลัมน์ที่จะเพิ่มลงในรายการ แล้วคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าคอลัมน์ของไซต์จากการคำนวณที่คุณกำลังเพิ่มนั้นมีคอลัมน์ของไซต์อื่นๆ คุณจะต้องเพิ่มคอลัมน์เหล่านั้นลงในรายการ โดยคุณสามารถซ่อนคอลัมน์อื่นๆ ได้ในภายหลังถ้าคุณไม่ต้องการให้ปรากฏขึ้นในรายการหรือไลบรารี

 5. ถ้าคุณไม่ต้องการให้คอลัมน์ถูกเพิ่มลงในมุมมองเริ่มต้นของรายการ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มลงในมุมมองเริ่มต้น

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×