การคำนวณข้อมูลและคำนวณข้อมูลใหม่ใน Excel Services

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การคำนวณข้อมูลและคำนวณข้อมูลใหม่ใน Excel Services

มีหลายวิธีที่จะคำนวณสูตรในสมุดงาน Microsoft Office Excel 2007 โดยที่การตั้งค่าการคำนวณเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นเมื่อผู้สร้างสมุดงานสร้างและปรับปรุงสมุดงาน Excel เมื่อคุณประกาศสมุดงานในไลบรารีเอกสาร การตั้งค่าการคำนวณของ Excel ปัจจุบันจะถูกสนับสนุน และคงรักษาไว้ในสมุดงานโดย Excel Services

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการคำนวณ

คำนวณ หรือคำนวณเวิร์กบุ๊ก

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการคำนวณ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าการคำนวณต่างๆ และอธิบายวิธีที่การตั้งค่าการคำนวณเหล่านั้นทำงานใน Excel และ Excel Services

การตั้งค่าการคำนวณ

Microsoft Office Excel 2007

Excel Services

การคำนวณด้วยตนเอง    

คำนวณแผ่นงาน   

ผู้ใช้ต้องคำนวณทั้งสมุดงานหรือทั้งแผ่นงานด้วยการกดปุ่มบนแป้นพิมพ์หรือด้วยการคลิกปุ่มหรือคำสั่ง

ผู้ใช้ต้องคำนวณสมุดงานทั้งหมดด้วยการคลิกคำสั่ง

การคำนวณใหม่ก่อนบันทึก   

สมุดงานจะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติก่อนจะถูกบันทึก

สมุดงานจะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติก่อนจะถูกบันทึก

การคำนวณโดยอัตโนมัติ   

สมุดงานจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของสูตรหรือเซลล์ที่สูตรอ้างอิง

สมุดงานจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของสูตรหรือเซลล์ที่สูตรอ้างอิง

อัตโนมัติยกเว้นตาราง   

สมุดงานจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ สูตรหรือเซลล์ที่สูตรอ้างอิงนั้นเปลี่ยนไป ยกเว้นสำหรับสูตรหรือเซลล์ที่อ้างอิงใดๆที่ถูกสร้างขึ้นโดยตารางข้อมูล Excel (ส่วนของชุดคำสั่งของการวิเคราะห์แบบ What-if)

สมุดงานจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ สูตรหรือเซลล์ที่สูตรอ้างอิงนั้นเปลี่ยนไป ยกเว้นสำหรับสูตรหรือเซลล์ที่อ้างอิงใดๆที่ถูกสร้างขึ้นโดยตารางข้อมูล Excel (ส่วนของชุดคำสั่งของการวิเคราะห์แบบ What-if)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณและการคำนวณใหม่ ให้ดูวิธีใช้ Excel

หมายเหตุ: Excel Services สนับสนุนโหลดเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยการอ้างอิงแบบวงกลม และตรวจพบการอ้างอิงแบบวงกลมเมื่อโหลด หรือเวิร์กบุ๊กมีการคำนวณใหม่ ถ้า Excel Services ไม่สามารถแก้ไขการอ้างอิงแบบวงกลม จะไม่แสดงข้อความเตือนว่า มีการอ้างอิงแบบวงกลม ค่าที่ถูกคำนวณเป็นเหมือนกับค่าที่คุณได้ถ้าคุณยกเลิกการดำเนินการบนไคลเอ็นต์ของ Excel ผล Excel Services โดยอัตโนมัติยกเลิกการอ้างอิงแบบวงกลมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการคำนวณจาก degrading ประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

คำนวณสมุดงานหรือคำนวณสมุดงานใหม่

  1. ถ้าจำเป็น ให้แสดงเพจของ Web Part ที่มี Excel Web Access Web Part หรือแสดงสมุดงานในมุมมองเว็บเบราว์เซอร์

  2. บนแถบเครื่องมือ Microsoft Office Excel Web Access ให้คลิกเมนู ปรับปรุง แล้วคลิก คำนวณสมุดงาน

    ปัญหา: การอัปเด เมนูไม่ปรากฏบนแถบเครื่องมือ

    ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดMicrosoft Office Excel Web Access เพื่อที่ซ่อนอยู่บนแถบเครื่องมือ Excel Web Access เมนูอัปเดต: อาจถูกตั้งค่าคุณสมบัติชนิดของแถบเครื่องมือ จะไม่มี หรือนำทางเท่านั้น หรือคำนวณเวิร์กบุ๊ก เลือกคุณสมบัติไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Excel Web Access Web Part

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเป็นผู้สร้างสมุดงาน ให้พิจารณาการสร้างเซลล์ในสมุดงานที่มีสูตรซึ่งมีวันที่และเวลาปัจจุบัน เพื่อให้คุณสามารถเห็นเซลล์นั้นในสมุดงานได้อย่างรวดเร็วเมื่อสมุดงานถูกคำนวณครั้งล่าสุดบนเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น

="Last calculated at: "& TEXT(NOW(),"m/d/yyyy h:mm")

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×