การคัดลอกโมดูลของแมโครไปยังสมุดงานอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าสมุดงานมีแมโคร Visual Basic for Applications (VBA) ที่คุณต้องการใช้ที่อื่น คุณสามารถคัดลอกมอดูลที่มีแมโครนั้นไปยังสมุดงานอื่นที่เปิดอยู่ได้โดยใช้ Microsoft Visual Basic Editor

ก่อนที่คุณเริ่มทำงานกับแมโคร คุณควร:

 1. เปิดใช้งานแท็บนักพัฒนาก่อนที่คุณทำงานในแมโคร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมแสดงแท็บนักพัฒนา

 2. ตั้งค่าระดับความปลอดภัยชั่วคราวเมื่อต้องการเปิดใช้งานแมโครทั้งหมด เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

  1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก ความปลอดภัยของแมโคร

  2. ในประเภท การตั้งค่าแมโคร ภายใต้ การตั้งค่าแมโคร ให้คลิก เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ โค้ดที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้) แล้วคลิก ตกลง

   กลุ่ม โค้ด บนแท็บ นักพัฒนา

   สิ่งสำคัญ: เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โค้ดที่อาจเป็นอันตรายทำงาน เราแนะนำให้คุณกลับไปยังการตั้งค่าใดๆ ที่ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดหลังจากคุณทำงานกับแมโครเสร็จแล้ว

การคัดลอกมอดูลจากสมุดงานหนึ่งไปยังอีกสมุดงานหนึ่ง

 1. เปิดสมุดงานที่มีมอดูลที่คุณต้องการจะคัดลอก และสมุดงานที่คุณต้องการจะคัดลอกโมดูลไปวาง

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มโค้ด คลิก Visual Basic.

  ซึ่งเริ่ม Visual Basic Editor

 3. ใน Visual Basic Editor บนเมนูมุมมอง คลิกProject Explorer รูปปุ่ม หรือกด CTRL + R

  ที่เริ่มบานหน้าต่างงานโครงการบานหน้าต่างรายการ และเวิร์กบุ๊กที่เปิดทั้งสอง โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเห็นVBAProject (<ชื่อเวิร์กบุ๊ก >)

 4. ในบานหน้าต่างProject ลากมอดูลที่คุณต้องการคัดลอกไปยังเวิร์กบุ๊กปลายทาง จะคัดลอกมอดูลเป็นมอดูล 1โหนมอดู ภายใต้VBAProject (Book1.xlsm)
  สำรวจโครงการ VBA

  แมโคร มอดูล1 ซึ่งคัดลอกจาก สมุดงาน2.xlsm ไปยัง สมุดงาน1.xlsm

  สำเนาของแมโคร มอดูล1

ภาพรวมของแมโครและ VBA

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับแมโครและ VBA โดยทั่วไป ข้อมูลต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์กับคุณได้

 • แมโคร คือการกระทำหรือชุดของการกระทำที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้งานเป็นแบบอัตโนมัติ

 • คุณสามารถบันทึกแมโครได้โดยใช้คำสั่ง บันทึกแมโคร (แท็บ นักพัฒนา กลุ่ม โค้ด)

 • แมโครจะถูกบันทึกในภาษาการเขียนโปรแกรม VBA

 • คุณสามารถตรวจสอบ และแก้ไขแมโครของคุณใน Visual Basic Editor หน้าต่างที่เปิดใน Excel

  มอดูลที่มีสองแมโครที่เก็บอยู่ใน Module1 ของสมุดงาน1

แมโครชื่อMakeCellGreenและSetRowHeightอยู่ในมอดูลชื่อModule1ซึ่งเก็บไว้ในเวิร์กบุ๊ก 1

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×