การคัดลอกและวางแถวลงในตัวแบบข้อมูลใน PowerPivot

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณกำลังใช้ตัวแบบข้อมูลเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับรายงาน PivotTable, PivotChart หรือ Power View และตัวแบบของคุณมีข้อมูลที่คัดลอกจากเวิร์กชีตอื่นๆ คุณสามารถเพิ่มแถวได้อีกโดยวางแถวเหล่านั้นลงในหน้าต่าง Power Pivot

ตัวเลือก วางเพื่อผนวกข้อมูล และ วางแทนที่ จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณเพิ่มหรือแทนที่ข้อมูลในตารางที่สร้างโดยการคัดลอกและวางจากคลิปบอร์ด   คุณไม่สามารถใช้ วางเพื่อผนวกข้อมูล หรือ วางแทนที่ เพื่อเพิ่มข้อมูลลงในตารางที่ลิงก์หรือลงในตารางของข้อมูลที่นำเข้า

ข้อมูลที่คุณวางจากคลิปบอร์ดต้องอยู่ในรูปแบบ HTML เช่นข้อมูลที่คัดลอกจาก Word หรือ Excel คุณยังสามารถคัดลอก และวางตารางทั้งหมดหรือช่วงภายในPower Pivot   Power Pivot จะตรวจหาโดยอัตโนมัติ และนำไปใช้ชนิดข้อมูลเพื่อวางข้อมูล อย่างไรก็ตาม คุณสามารถด้วยตนเองปรับเปลี่ยนชนิดข้อมูล หรือแสดงการจัดรูปแบบของคอลัมน์

หมายเหตุ: ใช้วิธีสำรองถ้าคุณต้องการอัปเดตข้อมูลในเวิร์กชีต และให้ข้อมูลที่มีการอัปเดตเหล่านั้นปรากฏในตัวแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เพิ่มข้อมูลสเปรดชีตลงในตัวแบบข้อมูลโดยใช้ตารางที่ลิงก์

 1. คัดลอกข้อมูลลงในคลิปบอร์ด

 2. เปิดหน้าต่าง Power Pivot

 3. คลิก หน้าแรก > คลิปบอร์ด > วาง

 4. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตัวอย่างก่อนวาง ให้ใส่ชื่อสำหรับตารางที่ Power Pivot สร้างเพื่อเก็บข้อมูล

 5. คลิก ตกลง เพื่อวางข้อมูลลงในตาราง คุณจะสังเกตเห็นว่าตารางนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตัวแบบ แต่ไม่ใช่ ตารางที่ลิงก์ ตารางที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นจะเป็นแบบสแตนด์อโลนซึ่งคุณดูแลรักษาด้วยตนเอง โดยการวางการอัปเดตจากคลิปบอร์ด

 6. จากนั้นคุณสามารถเพิ่มหรือแทนที่แถวในตารางนี้ได้ เปิดแท็บที่มีตารางที่คุณต้องการเพิ่มแถว และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก หน้าแรก > คลิปบอร์ด > วางเพื่อผนวกข้อมูล เพื่อวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดเป็นแถวเพิ่มเติมลงในตารางที่เลือก แถวใหม่จะได้รับการเพิ่มไปยังท้ายตาราง

  • คลิก หน้าแรก > คลิปบอร์ด >วางแทนที่ เพื่อแทนที่ตารางที่เลือกด้วยเนื้อหาของคลิปบอร์ด ชื่อส่วนหัวของคอลัมน์ที่มีอยู่ทั้งหมดจะยังคงอยู่ในตารางและความสัมพันธ์จะถูกรักษาไว้ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องคัดลอกส่วนหัวของคอลัมน์จากแหล่งข้อมูลต้นฉบับ

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อคุณใช้ วางเพื่อผนวกข้อมูล หรือ วางแทนที่ ข้อมูลใหม่จะต้องมีจำนวนคอลัมน์เท่ากับข้อมูลเก่าทุกประการ หรือถ้าเป็นไปได้ คอลัมน์ของข้อมูลที่คุณวางหรือผนวกต่อท้ายควรเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันกับในตารางปลายทาง หรือเป็นชนิดข้อมูลที่เข้ากันได้ ในบางกรณี คุณสามารถใช้ชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันได้ แต่โดยปกติแล้วจะมีข้อผิดพลาดจากชนิดไม่ตรงกันแสดงขึ้น

   • ตัวเลือก วางเพื่อผนวกข้อมูล และ วางแทนที่ จะพร้อมใช้งานต่อเมื่อทำงานกับตารางที่เริ่มสร้างโดยการวางข้อมูลจากคลิปบอร์ด คุณไม่สามารถใช้ วางเพื่อผนวกข้อมูล หรือ วางแทนที่ เพื่อเพิ่มข้อมูลลงในตารางที่ลิงก์หรือลงในตารางของข้อมูลที่นำเข้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×