การคัดลอกและวางหลายรายการโดยใช้ Office คลิปบอร์ด

Microsoft Office คลิปบอร์ดอนุญาตให้คุณคัดลอกข้อความหลายข้อความ สูงสุด 24 ข้อความ และรายการแบบกราฟิกจากเอกสาร Office หรือโปรแกรมอื่น แล้ววางลงในเอกสาร Office อื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดลอกข้อความจากข้อความอีเมล ข้อมูลจากสมุดงานหรือแผ่นงาน และกราฟิกจากงานนำเสนอ แล้ววางทั้งหมดลงในเอกสาร คุณสามารถจัดเรียงรายการที่คัดลอกให้เป็นไปตามที่คุณต้องการในเอกสารโดยใช้ Office คลิปบอร์ด

คุณต้องการทำสิ่งใด

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Office คลิปบอร์ด

เปิด Office คลิปบอร์ด

ควบคุมวิธีการแสดง Office คลิปบอร์ด

ปิด Office คลิปบอร์ด

คัดลอกหลายรายการไปยัง Office คลิปบอร์ด

วางรายการ

ลบรายการจาก Office คลิปบอร์ด

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Office คลิปบอร์ด

Office คลิปบอร์ดจะทำงานร่วมกับคำสั่ง คัดลอก และ วาง ที่เป็นมาตรฐาน เพียงคัดลอกรายการไปยัง Office คลิปบอร์ดเพื่อเพิ่มรายการดังกล่าวลงในคอลเลกชันของคุณ แล้ววางรายการจาก Office คลิปบอร์ดลงในเอกสาร Office เมื่อใดก็ตาม รายการที่รวบรวมสูงสุด 24 รายการจะยังคงอยู่ใน Office คลิปบอร์ดจนกว่าคุณจะออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมด หรือคุณลบรายการจากบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด

บานหน้าต่างงานคลิปบอร์ด

หลังจากคุณออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมด เฉพาะรายการสุดท้ายที่คุณคัดลอกยังคงอยู่ใน Office คลิปบอร์ด เมื่อคุณออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมดและเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ Office คลิปบอร์ดจะล้างรายการทั้งหมด

Office คลิปบอร์ดและคลิปบอร์ดของระบบ

Office คลิปบอร์ดนั้นสัมพันธ์กับคลิปบอร์ดของระบบใน Microsoft Windows ดังต่อไปนี้

 • เมื่อคุณคัดลอกหลายรายการไปยัง Office คลิปบอร์ด รายการสุดท้ายที่คุณคัดลอกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของระบบเสมอ

 • เมื่อคุณล้าง Office คลิปบอร์ด คลิปบอร์ดของระบบจะถูกล้างเช่นกัน

 • เมื่อคุณใช้คำสั่ง วาง ปุ่ม วาง หรือแป้นพิมพ์ลัด CTRL+V คุณจะวางเนื้อหาในคลิปบอร์ดของระบบ ไม่ใช่ Office คลิปบอร์ด

ด้านบนของหน้า

เปิด Office คลิปบอร์ด

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Access

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ คลิปบอร์ด

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบคลิปบอร์ด

ด้านบนของหน้า

Excel

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ คลิปบอร์ด

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบคลิปบอร์ด

ด้านบนของหน้า

Outlook

 • ในข้อความที่เปิดอยู่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ คลิปบอร์ด

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบคลิปบอร์ด

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ คลิปบอร์ด

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบคลิปบอร์ด

ด้านบนของหน้า

Publisher

 • บนเมนู แก้ไข ให้คลิก Office คลิปบอร์ด

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 • บนเมนู แก้ไข ให้คลิก Office คลิปบอร์ด

ด้านบนของหน้า

Word

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ คลิปบอร์ด

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบคลิปบอร์ด

ด้านบนของหน้า

ควบคุมวิธีการแสดง Office คลิปบอร์ด

คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในการควบคุมวิธีการแสดง Office คลิปบอร์ด

 1. ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัวเลือก

  ปุ่มตัวเลือก

 2. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แสดง Office คลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติ

แสดง Office คลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติเมื่อคัดลอกรายการ

แสดง Office คลิปบอร์ดเมื่อกด CTRL+C สองครั้ง

แสดง Office คลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกด CTRL+C สองครั้ง

เก็บรวบรวมโดยไม่ต้องแสดง Office คลิปบอร์ด

คัดลอกรายการไปยัง Office คลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแสดงบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด

แสดง Office คลิปบอร์ดไอคอนบนแถบงาน

แสดงไอคอน Office คลิปบอร์ด รูปภาพปุ่ม ในพื้นที่สถานะของแถบงานของระบบเมื่อ Office คลิปบอร์ดใช้งานอยู่ โดยตัวเลือกนี้จะถูกปิดตามค่าเริ่มต้น

แสดงสถานะใกล้แถบงานเมื่อคัดลอก

แสดงข้อความของรายการที่รวบรวมเมื่อคัดลอกรายการไปยัง Office คลิปบอร์ด โดยตัวเลือกนี้จะถูกปิดตามค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

ปิด Office คลิปบอร์ด

ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

 • ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด ให้คลิกปุ่ม ปิด

  ปุ่มปิดในคลิปบอร์ดของ Office

 • ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด ให้คลิกที่ลูกศร จากนั้นบนเมนู ให้คลิก ปิด

  บานหน้าต่างงานคลิปบอร์ดของ Office

 • กด F6 เพื่อโฟกัสไปที่บานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด กด Press CTRL+SPACEBAR แล้วใช้แป้นลูกศรลงเลื่อนไปที่ ปิด แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

คัดลอกหลายรายการไปยัง Office คลิปบอร์ด

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Access

 1. เปิดแฟ้มที่คุณต้องการคัดลอกรายการ

 2. เลือกรายการแรกที่คุณต้องการคัดลอก

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคัดลอกรายการ ให้กด CTRL+C

  คัดลอก

 4. ทำการคัดลอกรายการจากแฟ้มเดียวกันหรือจากแฟ้มอื่นต่อไปจนกว่าคุณจะรวบรวมรายการทั้งหมดที่คุณต้องการ Office คลิปบอร์ดสามารถมีได้ถึง 24 รายการ ถ้าคุณคัดลอกรายการที่ 25 รายการแรกใน Office คลิปบอร์ดจะถูกลบ

  ถ้าคุณเปิดบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด ในโปรแกรม Office หนึ่งโปรแกรม บานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด จะไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสลับไปยังโปรแกรม Office อื่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกรายการจากโปรแกรมอื่นต่อไป ถ้ามีการเลือกตัวเลือก แสดงสถานะใกล้แถบงานเมื่อคัดลอก (เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้คลิก ตัวเลือก ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด) ข้อความจะแสดงเหนือพื้นที่สถานะเพื่อระบุว่ารายการถูกเพิ่มลงใน Office คลิปบอร์ดแล้ว

  แถบสถานะ

  ขณะที่เพิ่มรายการลงใน Office คลิปบอร์ด รายการจะแสดงในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด รายการล่าสุดจะถูกเพิ่มลงบนสุดเสมอ แต่ละรายการมีไอคอนที่แสดงโปรแกรม Office ต้นฉบับ และส่วนของข้อความที่คัดลอกหรือรูปขนาดย่อของกราฟิกที่คัดลอก

  บานหน้าต่างงานคลิปบอร์ด

  หมายเหตุ: 

  • Office คลิปบอร์ดไม่มีอยู่ในมุมมองที่ไม่มีคำสั่ง คัดลอก, ตัด และ วาง

  • รายการที่รวบรวมยังคงอยู่ใน Office คลิปบอร์ดจนกว่าคุณจะออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคลิก ล้างทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ลบรายการจาก Office คลิปบอร์ด

  • ในบางกรณี เช่น ข้อความ Unicode รูปที่แสดงในบานหน้าต่างงานมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากข้อความแสดงในบานหน้าต่างงานเสมอ โดยใช้แบบอักษร Tahoma อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบที่ถูกต้องและข้อมูลแบบอักษรจะถูกคืนค่าเมื่อวางรายการ จากบานหน้าต่างงาน

  • Office คลิปบอร์ดไม่สนับสนุนการคัดลอกวัตถุ Office Access เช่น ฟอร์ หรือรายงาน

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. เปิดแฟ้มที่คุณต้องการคัดลอกรายการ

 2. เลือกรายการแรกที่คุณต้องการคัดลอก

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคัดลอกรายการ ให้กด CTRL+C

  คัดลอก

 4. ทำการคัดลอกรายการจากแฟ้มเดียวกันหรือจากแฟ้มอื่นต่อไปจนกว่าคุณจะรวบรวมรายการทั้งหมดที่คุณต้องการ Office คลิปบอร์ดสามารถมีได้ถึง 24 รายการ ถ้าคุณคัดลอกรายการที่ 25 รายการแรกใน Office คลิปบอร์ดจะถูกลบ

  ถ้าคุณเปิดบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด ในโปรแกรม Office หนึ่งโปรแกรม บานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด จะไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสลับไปยังโปรแกรม Office อื่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกรายการจากโปรแกรมอื่นต่อไป ถ้ามีการเลือกตัวเลือก แสดงสถานะใกล้แถบงานเมื่อคัดลอก (เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้คลิก ตัวเลือก ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด) ข้อความจะแสดงเหนือพื้นที่สถานะเพื่อระบุว่ารายการถูกเพิ่มลงใน Office คลิปบอร์ดแล้ว

  แถบสถานะ

  ขณะที่เพิ่มรายการลงใน Office คลิปบอร์ด รายการจะแสดงในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด รายการล่าสุดจะถูกเพิ่มลงบนสุดเสมอ แต่ละรายการมีไอคอนที่แสดงโปรแกรม Office ต้นฉบับ และส่วนของข้อความที่คัดลอกหรือรูปขนาดย่อของกราฟิกที่คัดลอก

  บานหน้าต่างงานคลิปบอร์ด

  หมายเหตุ: 

  • Office คลิปบอร์ดไม่มีอยู่ในมุมมองที่ไม่มีคำสั่ง คัดลอก, ตัด และ วาง

  • รายการที่รวบรวมยังคงอยู่ใน Office คลิปบอร์ดจนกว่าคุณจะออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคลิก ล้างทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ลบรายการจาก Office คลิปบอร์ด

  • ในบางกรณี เช่น ข้อความ Unicode รูปที่แสดงในบานหน้าต่างงานมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากข้อความแสดงในบานหน้าต่างงานเสมอ โดยใช้แบบอักษร Tahoma อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบที่ถูกต้องและข้อมูลแบบอักษรจะถูกคืนค่าเมื่อวางรายการ จากบานหน้าต่างงาน

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เปิดแฟ้มที่คุณต้องการคัดลอกรายการ

 2. เลือกรายการแรกที่คุณต้องการคัดลอก

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคัดลอกรายการ ให้กด CTRL+C

  คัดลอก

 4. ทำการคัดลอกรายการจากแฟ้มเดียวกันหรือจากแฟ้มอื่นต่อไปจนกว่าคุณจะรวบรวมรายการทั้งหมดที่คุณต้องการ Office คลิปบอร์ดสามารถมีได้ถึง 24 รายการ ถ้าคุณคัดลอกรายการที่ 25 รายการแรกใน Office คลิปบอร์ดจะถูกลบ

  ถ้าคุณเปิดบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด ในโปรแกรม Office หนึ่งโปรแกรม บานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด จะไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสลับไปยังโปรแกรม Office อื่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกรายการจากโปรแกรมอื่นต่อไป ถ้ามีการเลือกตัวเลือก แสดงสถานะใกล้แถบงานเมื่อคัดลอก (เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้คลิก ตัวเลือก ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด) ข้อความจะแสดงเหนือพื้นที่สถานะเพื่อระบุว่ารายการถูกเพิ่มลงใน Office คลิปบอร์ดแล้ว

  แถบสถานะ

  ขณะที่เพิ่มรายการลงใน Office คลิปบอร์ด รายการจะแสดงในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด รายการล่าสุดจะถูกเพิ่มลงบนสุดเสมอ แต่ละรายการมีไอคอนที่แสดงโปรแกรม Office ต้นฉบับ และส่วนของข้อความที่คัดลอกหรือรูปขนาดย่อของกราฟิกที่คัดลอก

  บานหน้าต่างงานคลิปบอร์ด

  หมายเหตุ: 

  • Office คลิปบอร์ดไม่มีอยู่ในมุมมองที่ไม่มีคำสั่ง คัดลอก, ตัด และ วาง

  • รายการที่รวบรวมยังคงอยู่ใน Office คลิปบอร์ดจนกว่าคุณจะออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคลิก ล้างทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ลบรายการจาก Office คลิปบอร์ด

  • ในบางกรณี เช่น ข้อความ Unicode รูปที่แสดงในบานหน้าต่างงานมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากข้อความแสดงในบานหน้าต่างงานเสมอ โดยใช้แบบอักษร Tahoma อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบที่ถูกต้องและข้อมูลแบบอักษรจะถูกคืนค่าเมื่อวางรายการ จากบานหน้าต่างงาน

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. เปิดแฟ้มที่คุณต้องการคัดลอกรายการ

 2. เลือกรายการแรกที่คุณต้องการคัดลอก

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคัดลอกรายการ ให้กด CTRL+C

  คัดลอก

 4. ทำการคัดลอกรายการจากแฟ้มเดียวกันหรือจากแฟ้มอื่นต่อไปจนกว่าคุณจะรวบรวมรายการทั้งหมดที่คุณต้องการ Office คลิปบอร์ดสามารถมีได้ถึง 24 รายการ ถ้าคุณคัดลอกรายการที่ 25 รายการแรกใน Office คลิปบอร์ดจะถูกลบ

  ถ้าคุณเปิดบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด ในโปรแกรม Office หนึ่งโปรแกรม บานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด จะไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสลับไปยังโปรแกรม Office อื่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกรายการจากโปรแกรมอื่นต่อไป ถ้ามีการเลือกตัวเลือก แสดงสถานะใกล้แถบงานเมื่อคัดลอก (เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้คลิก ตัวเลือก ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด) ข้อความจะแสดงเหนือพื้นที่สถานะเพื่อระบุว่ารายการถูกเพิ่มลงใน Office คลิปบอร์ดแล้ว

  แถบสถานะ

  ขณะที่เพิ่มรายการลงใน Office คลิปบอร์ด รายการจะแสดงในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด รายการล่าสุดจะถูกเพิ่มลงบนสุดเสมอ แต่ละรายการมีไอคอนที่แสดงโปรแกรม Office ต้นฉบับ และส่วนของข้อความที่คัดลอกหรือรูปขนาดย่อของกราฟิกที่คัดลอก

  บานหน้าต่างงานคลิปบอร์ด

  หมายเหตุ: 

  • Office คลิปบอร์ดไม่มีอยู่ในมุมมองที่ไม่มีคำสั่ง คัดลอก, ตัด และ วาง

  • รายการที่รวบรวมยังคงอยู่ใน Office คลิปบอร์ดจนกว่าคุณจะออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคลิก ล้างทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ลบรายการจาก Office คลิปบอร์ด

  • ในบางกรณี เช่น ข้อความ Unicode รูปที่แสดงในบานหน้าต่างงานมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากข้อความแสดงในบานหน้าต่างงานเสมอ โดยใช้แบบอักษร Tahoma อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบที่ถูกต้องและข้อมูลแบบอักษรจะถูกคืนค่าเมื่อวางรายการ จากบานหน้าต่างงาน

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. เปิดแฟ้มที่คุณต้องการคัดลอกรายการ

 2. เลือกรายการแรกที่คุณต้องการคัดลอก

 3. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก คัดลอก

  แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคัดลอกรายการ ให้กด CTRL+C

 4. ทำการคัดลอกรายการจากแฟ้มเดียวกันหรือจากแฟ้มอื่นต่อไปจนกว่าคุณจะรวบรวมรายการทั้งหมดที่คุณต้องการ Office คลิปบอร์ดสามารถมีได้ถึง 24 รายการ ถ้าคุณคัดลอกรายการที่ 25 รายการแรกใน Office คลิปบอร์ดจะถูกลบ

  ถ้าคุณเปิดบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด ในโปรแกรม Office หนึ่งโปรแกรม บานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด จะไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสลับไปยังโปรแกรม Office อื่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกรายการจากโปรแกรมอื่นต่อไป ถ้ามีการเลือกตัวเลือก แสดงสถานะใกล้แถบงานเมื่อคัดลอก (เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้คลิก ตัวเลือก ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด) ข้อความจะแสดงเหนือพื้นที่สถานะเพื่อระบุว่ารายการถูกเพิ่มลงใน Office คลิปบอร์ดแล้ว

  แถบสถานะ

  ขณะที่เพิ่มรายการลงใน Office คลิปบอร์ด รายการจะแสดงในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด รายการล่าสุดจะถูกเพิ่มลงบนสุดเสมอ แต่ละรายการมีไอคอนที่แสดงโปรแกรม Office ต้นฉบับ และส่วนของข้อความที่คัดลอกหรือรูปขนาดย่อของกราฟิกที่คัดลอก

  บานหน้าต่างงานคลิปบอร์ด

  หมายเหตุ: 

  • Office คลิปบอร์ดไม่มีอยู่ในมุมมองที่ไม่มีคำสั่ง คัดลอก, ตัด และ วาง

  • รายการที่รวบรวมยังคงอยู่ใน Office คลิปบอร์ดจนกว่าคุณจะออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคลิก ล้างทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ลบรายการจาก Office คลิปบอร์ด

  • ในบางกรณี เช่น ข้อความ Unicode รูปที่แสดงในบานหน้าต่างงานมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากข้อความแสดงในบานหน้าต่างงานเสมอ โดยใช้แบบอักษร Tahoma อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบที่ถูกต้องและข้อมูลแบบอักษรจะถูกคืนค่าเมื่อวางรายการ จากบานหน้าต่างงาน

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 1. เปิดแฟ้มที่คุณต้องการคัดลอกรายการ

 2. เลือกรายการแรกที่คุณต้องการคัดลอก

 3. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก คัดลอก

  แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคัดลอกรายการ ให้กด CTRL+C

 4. ทำการคัดลอกรายการจากแฟ้มเดียวกันหรือจากแฟ้มอื่นต่อไปจนกว่าคุณจะรวบรวมรายการทั้งหมดที่คุณต้องการ Office คลิปบอร์ดสามารถมีได้ถึง 24 รายการ ถ้าคุณคัดลอกรายการที่ 25 รายการแรกใน Office คลิปบอร์ดจะถูกลบ

  ถ้าคุณเปิดบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด ในโปรแกรม Office หนึ่งโปรแกรม บานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด จะไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสลับไปยังโปรแกรม Office อื่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกรายการจากโปรแกรมอื่นต่อไป ถ้ามีการเลือกตัวเลือก แสดงสถานะใกล้แถบงานเมื่อคัดลอก (เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้คลิก ตัวเลือก ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด) ข้อความจะแสดงเหนือพื้นที่สถานะเพื่อระบุว่ารายการถูกเพิ่มลงใน Office คลิปบอร์ดแล้ว

  แถบสถานะ

  ขณะที่เพิ่มรายการลงใน Office คลิปบอร์ด รายการจะแสดงในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด รายการล่าสุดจะถูกเพิ่มลงบนสุดเสมอ แต่ละรายการมีไอคอนที่แสดงโปรแกรม Office ต้นฉบับ และส่วนของข้อความที่คัดลอกหรือรูปขนาดย่อของกราฟิกที่คัดลอก

  บานหน้าต่างงานคลิปบอร์ด

  หมายเหตุ: 

  • Office คลิปบอร์ดไม่มีอยู่ในมุมมองที่ไม่มีคำสั่ง คัดลอก, ตัด และ วาง

  • รายการที่รวบรวมยังคงอยู่ใน Office คลิปบอร์ดจนกว่าคุณจะออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคลิก ล้างทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ลบรายการจาก Office คลิปบอร์ด

  • ในบางกรณี เช่น ข้อความ Unicode รูปที่แสดงในบานหน้าต่างงานมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากข้อความแสดงในบานหน้าต่างงานเสมอ โดยใช้แบบอักษร Tahoma อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบที่ถูกต้องและข้อมูลแบบอักษรจะถูกคืนค่าเมื่อวางรายการ จากบานหน้าต่างงาน

ด้านบนของหน้า

Word

 1. เปิดแฟ้มที่คุณต้องการคัดลอกรายการ

 2. เลือกรายการแรกที่คุณต้องการคัดลอก

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคัดลอกรายการ ให้กด CTRL+C

  คัดลอก

 4. ทำการคัดลอกรายการจากแฟ้มเดียวกันหรือจากแฟ้มอื่นต่อไปจนกว่าคุณจะรวบรวมรายการทั้งหมดที่คุณต้องการ Office คลิปบอร์ดสามารถมีได้ถึง 24 รายการ ถ้าคุณคัดลอกรายการที่ 25 รายการแรกใน Office คลิปบอร์ดจะถูกลบ

  ถ้าคุณเปิดบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด ในโปรแกรม Office หนึ่งโปรแกรม บานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด จะไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสลับไปยังโปรแกรม Office อื่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกรายการจากโปรแกรมอื่นต่อไป ถ้ามีการเลือกตัวเลือก แสดงสถานะใกล้แถบงานเมื่อคัดลอก (เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้คลิก ตัวเลือก ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด) ข้อความจะแสดงเหนือพื้นที่สถานะเพื่อระบุว่ารายการถูกเพิ่มลงใน Office คลิปบอร์ดแล้ว

  แถบสถานะ

  ขณะที่เพิ่มรายการลงใน Office คลิปบอร์ด รายการจะแสดงในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด รายการล่าสุดจะถูกเพิ่มลงบนสุดเสมอ แต่ละรายการมีไอคอนที่แสดงโปรแกรม Office ต้นฉบับ และส่วนของข้อความที่คัดลอกหรือรูปขนาดย่อของกราฟิกที่คัดลอก

  บานหน้าต่างงานคลิปบอร์ด

  หมายเหตุ: 

  • Office คลิปบอร์ดไม่มีอยู่ในมุมมองที่ไม่มีคำสั่ง คัดลอก, ตัด และ วาง

  • รายการที่รวบรวมยังคงอยู่ใน Office คลิปบอร์ดจนกว่าคุณจะออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคลิก ล้างทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ลบรายการจาก Office คลิปบอร์ด

  • ในบางกรณี เช่น ข้อความ Unicode รูปที่แสดงในบานหน้าต่างงานมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากข้อความแสดงในบานหน้าต่างงานเสมอ โดยใช้แบบอักษร Tahoma อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบที่ถูกต้องและข้อมูลแบบอักษรจะถูกคืนค่าเมื่อวางรายการ จากบานหน้าต่างงาน

ด้านบนของหน้า

วางรายการ

คุณสามารถวางรายการจาก Office คลิปบอร์ดแต่ละรายการหรือทั้งหมดในครั้งเดียวกัน

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้มีการวางรายการ คุณสามารถวางรายการที่รวบรวมไว้ที่โปรแกรม Office ใด ๆ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางรายการเดียวทุกครั้ง ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด ให้คลิกสองครั้งที่แต่ละรายการที่คุณต้องการวาง

  • เมื่อต้องการวางรายการทั้งหมดที่คุณคัดลอก ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด ให้คลิก วางทั้งหมด

   ปุ่มวางทั้งหมดบนคลิปบอร์ดของ Office

หมายเหตุ: คุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง วางแบบพิเศษ ได้จากกลุ่ม คลิปบอร์ด แต่จะไม่ถูกรวมไว้ในฟังก์ชันบานหน้าต่างงาน Office คลิปบอร์ด

วางแบบพิเศษ

ด้านบนของหน้า

ลบรายการจาก Office คลิปบอร์ด

คุณสามารถลบรายการจาก Office คลิปบอร์ดแต่ละรายการหรือทั้งหมดในครั้งเดียวกัน

ในบานหน้าต่างงาน คลิปบอร์ด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการล้างรายการเดียว ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับรายการที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ

  ปุ่มลบในคลิปบอร์ดของ Office

 • เมื่อต้องการล้างรายการทั้งหมด ให้คลิก ล้างทั้งหมด

  ปุ่มล้างทั้งหมดบนคลิปบอร์ดของ Office

ด้านบนของหน้า

อัปเดตล่าสุด 2014-11-04

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×