การคัดลอกและวางสไลด์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ประหยัดเวลาทำงาน ด้วยการคัดลอกภาพนิ่ง — จากงานนำเสนอที่คุณกำลังทำงานอยู่หรือ จากงานนำเสนอที่แยกต่างหาก เมื่อคุณคัดลอกอย่าง น้อยหนึ่งสไลด์จากงานนำเสนอ ไปยังตำแหน่งที่ตั้งภายในงานนำเสนอเดียวกัน หรืองานนำเสนออื่น คุณสามารถระบุชุดรูปแบบที่คุณต้องการให้สไลด์ใหม่เพื่อนำมาใช้

 1. คลิก มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

 2. ในรูปขนาดย่อของภาพนิ่งทางด้านซ้าย ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการคัดลอก โดยทำดังนี้

  • การเลือกหลายสไลด์ตามลำดับ คลิกที่สไลด์แรก กด SHIFT แล้ว คลิกสไลด์สุดท้ายที่คุณต้องการ หรืออีกวิธีหนึ่ง คลิกที่สไลด์แรก กด SHIFT และคุณแล้ว กดปุ่มเคอร์เซอร์ลงจนกระทั่งคุณได้รับสุดท้ายสไลด์

  • ถ้าต้องการเลือกภาพนิ่งหลายแผ่นที่ไม่อยู่ติดกัน ให้กด CTRL แล้วคลิกที่ภาพนิ่งแต่ละแผ่นที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่สไลด์ที่เลือก แล้ว คลิ กคัดลอก

 4. คลิกขวารูปขนาดย่อที่คุณต้องการให้สไลด์ของคุณคัดลอกเพื่อติดตาม ในงานนำเสนอที่สอง และภายใต้ตัวเลือกการวาง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำธีมของงานนำเสนอปลายทาง คลิกใช้ธีมปลายทาง ปุ่มใช้ธีมปลายทาง ซึ่งจะปรับใช้ให้กับสไลด์ที่คัดลอกให้ตรงกับชุดรูปแบบปลายทาง

  • เมื่อต้องการรักษาชุดรูปแบบของงานนำเสนอที่คุณกำลังคัดลอก คลิกรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ ปุ่มรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ ซึ่งบ่งชี้ว่า สไลด์จะทำให้รูปแบบชุดรูปแบบดั้งเดิมและไม่ธีมของงานนำเสนอ

ปุ่มตัวเลือกการวางอยู่ที่ไหน

เมื่อคุณวางสไลด์ลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ปุ่มตัวเลือกการวาง ปุ่มตัวเลือกการวาง โดยอัตโนมัติปรากฏขึ้นใกล้กับภาพนิ่งที่วางในมุมมองปกติ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้ CTRL + V วางทางลัดเมื่อต้องการวางสไลด์ได้ ด้านล่างของสไลด์ คุณจะเห็นแท็บที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกจัดรูปแบบตัว - ใช้ธีมปลายทางและรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ

คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกการวาง โดยคลิกหน้าแรก แล้ว คลิกลูกศรเล็ก ๆ ภายใต้วาง

 1. ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์มาใช้ใหม่

 2. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการคัดลอก โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกภาพนิ่งเดี่ยว คลิกที่นั่น

  • การเลือกหลายสไลด์ตามลำดับ คลิกที่สไลด์แรก กด SHIFT แล้ว คลิกสไลด์สุดท้ายที่คุณต้องการเลือก นอกจากนี้ยังสามารถใช้ SHIFT + เคอร์เซอร์ลงสั่งซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกภาพนิ่งตามลำดับทีละหนึ่งจนกว่าคุณได้รับสุดท้าย สไลด์ที่ต้องการ คุณสามารถกดเคอร์เซอร์ขึ้นขณะที่ยังคง กดลงบนปุ่ม SHIFT เพื่อขึ้นไป และยกเลิกเลือกสไลด์สุดท้าย

  • เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ไม่ใช่ตามลำดับ กด CTRL ทางแล้ว คลิกแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการเลือก

 3. คลิกขวาภาพนิ่งที่เลือกหนึ่ง แล้ว คลิ กคัดลอก

 4. ในงานนำเสนอปลายทาง บนแท็บสไลด์ คลิกขวาสไลด์ที่คุณต้องการให้สไลด์ของคุณคัดลอกเพื่อติดตาม แล้ว คลิ กวาง คุณยังสามารถใช้วางทางลัด CTRL + V เพื่อช่วยประหยัดเวลา

  การเก็บรักษาไว้การออกแบบเดิมของภาพนิ่งที่คัดลอก คลิกตัวเลือกการวาง ปุ่ม รูปปุ่ม ซึ่งปรากฏขึ้นใกล้กับภาพนิ่งที่วางบนแท็บเค้าร่าง หรือภาพนิ่ง ในมุมมองปกติ หรือ ในบานหน้าต่างสไลด์ จากนั้น คลิกเก็บ จัดรูปแบบต้นฉบับ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายสไลด์ไปยังตำแหน่งอื่น เลือกสไลด์ที่คุณต้องการย้าย และลากไปยังตำแหน่งใหม่ ใช้ปุ่มตัวเลือกการวาง ตามที่อธิบายไว้ด้านบนเพื่อเก็บการจัดรูปแบบต้นฉบับ

ปุ่มตัวเลือกการวางอยู่ที่ไหน

เมื่อคุณวางภาพนิ่งไปยังตำแหน่งใหม่ในงานนำเสนอ ปุ่มตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม โดยทั่วไปปรากฏขึ้นใกล้กับภาพนิ่งที่วางบนแท็บเค้าร่าง หรือสไลด์ ในมุมมองปกติ หรือ ในบานหน้าต่างสไลด์ ปุ่มตัวเลือกการวางช่วยให้คุณสามารถควบคุมวิธีเนื้อหาของคุณปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณวางซึ่งเรียกว่า วางกู้คืน

ต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ทำทำไมคุณอาจไม่เห็นปุ่มตัวเลือกการวาง หลังจากที่คุณวางภาพนิ่ง:

 • คุณวาง โดยใช้การวางแบบพิเศษ จากคลิปบอร์ด ส่วนของแท็บหน้าแรก คุณต้องใช้การตัด หรือคัดลอก และวาง คำสั่ง หรือคุณสามารถคัดลอก และวาง โดยใช้ Office คลิปบอร์ดเพื่อดูตัวเลือกการวาง

 • คุณวางกลุ่มของวัตถุจากโปรแกรมอื่น เช่น Microsoft Office Word

 • ลักษณะที่แตกต่างระหว่างต้นทางและปลายทางสำหรับสไลด์ที่คุณกำลังวางอยู่

 1. คลิกมุมมอง แล้ว คลิ กปกติ

 2. ในรูปขนาดย่อของภาพนิ่งทางด้านซ้าย ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการคัดลอก โดยทำดังนี้

  • การเลือกหลายสไลด์ตามลำดับ คลิกที่สไลด์แรก กด SHIFT แล้ว คลิกสไลด์สุดท้ายที่คุณต้องการ หรืออีกวิธีหนึ่ง คลิกที่สไลด์แรก กด SHIFT และคุณแล้ว กดปุ่มเคอร์เซอร์ลงจนกระทั่งคุณได้รับสุดท้ายสไลด์

  • เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ไม่ใช่ตามลำดับ กดคำสั่ง จากแล้ว คลิกแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการ

 3. Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาที่สไลด์ที่เลือก และคลิกคัดลอก

 4. Ctrl + คลิก หรือคลิกขวารูปขนาดย่อที่คุณต้องการให้สไลด์ของคุณคัดลอกการติดตามในงานนำเสนอที่สอง คลิกที่ปุ่มตัวเลือกการวาง ที่ปรากฏขึ้น แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำธีมของงานนำเสนอปลายทาง คลิกใช้ธีมปลายทาง ซึ่งจะปรับใช้ให้กับสไลด์ที่คัดลอกให้ตรงกับชุดรูปแบบปลายทาง

  • เมื่อต้องการรักษาชุดรูปแบบของงานนำเสนอที่คุณกำลังคัดลอก คลิกรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ ซึ่งบ่งชี้ว่า สไลด์จะทำให้รูปแบบชุดรูปแบบดั้งเดิมและไม่ธีมของงานนำเสนอ

คัดลอกสไลด์จากงานนำเสนอหนึ่งกับอีกคน

 1. คลิกมุมมอง แล้ว คลิ กปกติ

 2. ในรูปขนาดย่อสไลด์ทางด้านซ้าย คลิกสไลด์ที่คุณต้องการคัดลอก แล้ว คลิกแก้ไข >คัดลอก

 3. เปิดงานนำเสนออื่น คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวาง แล้ว คลิกแก้ไข >วาง คลิกที่ปุ่มตัวเลือกการวาง ที่ปรากฏขึ้น และการแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำธีมของงานนำเสนอปลายทาง คลิกใช้ธีมปลายทาง ซึ่งจะปรับใช้ให้กับสไลด์ที่คัดลอกให้ตรงกับชุดรูปแบบปลายทาง

  • เมื่อต้องการรักษาชุดรูปแบบของงานนำเสนอที่คุณกำลังคัดลอก คลิกรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ ซึ่งบ่งชี้ว่า สไลด์จะทำให้รูปแบบชุดรูปแบบดั้งเดิมและไม่ธีมของงานนำเสนอ

คัดลอกข้อความจากงานนำเสนอหนึ่งกับอีกคน

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้น คลิกแก้ไข >คัดลอก

 2. เปิดงานนำเสนออื่น คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวาง แล้ว คลิกแก้ไข >วาง

 3. บนปุ่มตัวเลือกการวาง เลือกวิธีที่คุณต้องการให้ข้อความที่จะปรากฏขึ้นซึ่งเลือกใช้ธีมปลายทาง เพื่อนำการจัดรูปแบบที่สอดคล้องกับงานนำเสนอที่คุณกำลังวางลงใน ตัวอย่าง

  เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบของงานนำเสนอที่คุณคัดลอกข้อความจาก คลิกรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ

คัดลอก และวางในPowerPoint Online แตกต่างจากการคัดลอก และวางในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของPowerPoint เนื่องจาก มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีของเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ Firefox เพื่อเข้าถึงPowerPoint Online ดูคัดลอกและวางสไลด์โดยใช้ Firefoxด้านล่าง

 1. เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการคัดลอก และบนแท็บหน้าแรก คลิกคัดลอก

  คัดลอกสไลด์

  • การเลือกหลายสไลด์ตามลำดับ คลิกที่สไลด์แรก กด Shift แล้ว คลิกสไลด์สุดท้ายที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ไม่ใช่ตามลำดับ กด Ctrl ทางแล้ว คลิกแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการ

 2. ยังคงอยู่ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้คลิกขวาที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางสไลด์ที่ถูกคัดลอก แล้วคลิก วาง

  คลิก วาง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้เข้าถึงคลิปบอร์ด ให้คลิก อนุญาตให้เข้าถึง

คัดลอกและวางสไลด์โดยใช้ Firefox

คุณจำเป็นต้องใช้คีย์ลัดเพื่อคัดลอกและวางสไลด์โดยใช้เบราว์เซอร์ Firefox

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการคัดลอก และบนคีย์บอร์ดให้กด Ctrl+C

 2. ยังคงอยู่ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการวางสไลด์ และบนคีย์บอร์ดให้กด Ctrl+P

ดูเพิ่มเติม

นำ (นำเข้า) สไลด์มาใช้ใหม่จากงานนำเสนออื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×