การคัดลอกและปรับเปลี่ยนแหล่งข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีบางสถานการณ์ที่คุณอาจต้องการหรือจำเป็นต้องคัดลอกการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลก่อนที่คุณจะทำการปรับเปลี่ยน ได้แก่

 • เมื่อคุณทำงานกับไลบรารีและรายการ Microsoft SharePoint และคุณต้องการสร้างแบบสอบถามแบบกำหนดเอง

  การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลสำหรับไลบรารีและรายการ SharePoint จะแสดงข้อมูลจากแบบสอบถามเริ่มต้นที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคัดลอกการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลสำหรับไลบรารีหรือรายการ SharePoint แล้ว คุณจะสามารถสร้างแบบสอบถามแบบกำหนดเองได้

 • เมื่อคุณทำงานกับฐานข้อมูล และคุณต้องการสร้างหลายๆ แบบสอบถามแหล่งข้อมูลที่ยึดตามข้อมูลต้นฉบับเดียวกัน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในไลบรารีแหล่งข้อมูลได้อีกด้วย เมื่อคุณคลิก คัดลอกและปรับเปลี่ยน คุณจะสร้างสำเนาของการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลขึ้น หลังจากนั้น คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนสำเนานั้นได้โดยใช้ตัวเลือกต่างๆ ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแหล่งข้อมูล

คุณสามารถปรับเปลี่ยนแบบสอบถามสำหรับแหล่งข้อมูลที่ยึดตาม SQL ได้ เช่น ไลบรารีและรายการ SharePoint และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล สำหรับการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลอื่นๆ จะไม่มีแบบสอบถามใดให้ปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติอื่นๆ สำหรับการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเหล่านั้นได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

คัดลอก และปรับเปลี่ยนรายการ SharePoint หรือไลบรารี

คัดลอก และปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

คัดลอก และปรับเปลี่ยนไฟล์ XML

คัดลอก และปรับเปลี่ยนสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

คัดลอก และปรับเปลี่ยนการบริการเว็บ XML

คัดลอก และปรับเปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง

คัดลอกและปรับเปลี่ยนไลบรารีหรือรายการ SharePoint

ไลบรารีและรายการ SharePoint ที่ปรากฏขึ้นในไลบรารีแหล่งข้อมูลคือ การเชื่อมต่อไปยังข้อมูลต้นฉบับ และแสดงผลลัพธ์ของแบบสอบถามบนข้อมูลนั้น ซึ่งต่างจากแบบสอบถามสำหรับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในไลบรารีแหล่งข้อมูล คือ คุณจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบสอบถามสำหรับแหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับไลบรารีและรายการ SharePoint อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกการเชื่อมต่อไปยังไลบรารีหรือรายการ SharePoint แล้วสร้างแบบสอบถามแบบกำหนดเองเพื่อนำไปใช้กับไลบรารีหรือรายการเพื่อแสดงข้อมูลตามที่คุณต้องการได้

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่คัดลอก และเปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย และคำสำคัญสำหรับแหล่งข้อมูลนั้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนคิวรีสำหรับแหล่งข้อมูล ดูบทความสร้างแบบสอบถามของแหล่งข้อมูล

 1. ถ้า ไลบรารีแหล่งข้อมูล ไม่สามารถมองเห็นได้ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ให้คลิกไลบรารีหรือรายการ SharePoint ที่คุณต้องการคัดลอกแล้วปรับเปลี่ยน หลังจากนั้นให้คลิก คัดลอกและปรับเปลี่ยน

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแหล่งข้อมูล จะปรากฏขึ้น

 3. บนแท็บ ทั่วไป ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแหล่งข้อมูลใหม่ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับสำเนาของแหล่งข้อมูล ชื่อนั้นจะเหมือนกับชื่อของแหล่งข้อมูลต้นฉบับ แต่มีคำว่า _copy(1) ต่อท้าย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล Announcements แต่ไม่ได้พิมพ์ชื่อใหม่ ชื่อของแหล่งข้อมูลใหม่จะเป็น Announcements_copy(1)

 4. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายสำหรับแหล่งข้อมูลใหม่ของคุณ

 5. ในกล่อง คำสำคัญ ให้พิมพ์คำสำคัญที่คุณต้องการ

ขณะนี้คุณสามารถระบุแบบสอบถามสำหรับรายการใหม่หรือไลบรารีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม ดูบทความสร้างแบบสอบถามของแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

คัดลอกและปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

คุณสามารถปรับเปลี่ยนแบบสอบถามสำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีหลายแบบสอบถาม ทั้งหมดที่คุณใช้เป็นประจำ คุณอาจพบว่าเป็นการสะดวกที่จะบันทึกแต่ละแบบสอบถามให้เป็นแหล่งข้อมูลที่แยกต่างหาก

ตัวอย่างเช่น Northwind Traders บริษัทขายอาหารรสเลิศจะติดตามผลิตภัณฑ์ของตนเองในฐานข้อมูล SQL โดยแบบสอบถามเริ่มต้นบนฐานข้อมูลนั้นจะแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ Northwind Traders ได้เคยสั่งซื้อ สมาชิกในทีมเสนอแนะว่าควรสร้างอีกแบบสอบถามหนึ่งเพื่อแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้ยกเลิกการขายไปแล้ว ซึ่งผลลัพธ์นี้สามารถได้รับมาได้อย่างง่ายดายด้วยการคัดลอกแบบสอบถามแหล่งข้อมูลแรก ปรับเปลี่ยนแบบสอบถามนั้นเพื่อให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ยกเลิกการขายไปแล้ว หลังจากนั้นจึงบันทึกแบบสอบถามที่ปรับเปลี่ยนแล้วนั้นในชื่อใหม่เป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่แยกต่างหากในไลบรารีแหล่งข้อมูล

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการคัดลอกแหล่งข้อมูล และเปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย และคำสำคัญสำหรับแหล่งข้อมูลนั้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนคิวรีสำหรับแหล่งข้อมูล ดูบทความสร้างแบบสอบถามของแหล่งข้อมูล

 1. ถ้า ไลบรารีแหล่งข้อมูล ไม่สามารถมองเห็นได้ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ให้คลิกการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกแล้วปรับเปลี่ยน จากนั้น ให้คลิก คัดลอกและปรับเปลี่ยน

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแหล่งข้อมูล จะปรากฏขึ้น

 3. บนแท็บ ทั่วไป ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแหล่งข้อมูลใหม่ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแหล่งข้อมูล ชื่อนั้นจะเหมือนกับข้อมูลก่อนหน้าที่มี _copy(1) ต่อท้าย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกฐานข้อมูล Products แต่ไม่ได้พิมพ์ชื่อใหม่ ชื่อของแหล่งข้อมูลใหม่จะเป็น Products_copy(1)

 4. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายสำหรับแหล่งข้อมูลใหม่ของคุณ

 5. ในกล่อง คำสำคัญ ให้พิมพ์คำสำคัญที่คุณต้องการ

ขณะนี้คุณสามารถระบุแบบสอบถามสำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของคุณใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม ดูบทความสร้างแบบสอบถามของแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

คัดลอกและปรับเปลี่ยนแฟ้ม XML

เช่นเดียวกันกับไลบรารีและรายการ SharePoint คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับแฟ้ม XML ภายในเครื่องได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกและปรับเปลี่ยนแฟ้ม XML ภายในเครื่องได้เพื่อปรับเปลี่ยนชื่อของแหล่งข้อมูล เพิ่มคำอธิบาย หรือเพิ่มคำสำคัญ โดยชื่อ คำอธิบาย และคำสำคัญสำหรับแฟ้ม XML ภายนอกจะสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องคัดลอกแหล่งข้อมูลก่อน

 1. ถ้า ไลบรารีแหล่งข้อมูล ไม่สามารถมองเห็นได้ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ให้คลิกแฟ้ม XML ที่คุณต้องการคัดลอกและปรับเปลี่ยน แล้วคลิก คัดลอกและปรับเปลี่ยน

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแหล่งข้อมูล จะปรากฏขึ้น

 3. บนแท็บ ทั่วไป ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแหล่งข้อมูลใหม่ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแหล่งข้อมูล ชื่อจะเป็นชื่อเดียวกันกับข้อมูลก่อนหน้าที่มี _copy(1) ต่อท้าย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกแฟ้ม XML ที่ชื่อ Products แต่ไม่ได้พิมพ์ชื่อใหม่ ชื่อของแหล่งข้อมูลใหม่จะเป็น Products_copy(1)

 4. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายสำหรับแหล่งข้อมูลใหม่ของคุณ

 5. ในกล่อง คำสำคัญ ให้พิมพ์คำสำคัญที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

คัดลอกและปรับเปลี่ยนสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์

การคัดลอกและปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อไปยังสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าคุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับสคริปต์ด้านเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนั้นที่มีค่าพารามิเตอร์ต่างกัน

 1. ถ้า ไลบรารีแหล่งข้อมูล ไม่สามารถมองเห็นได้ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ให้คลิกแฟ้ม XML ที่คุณต้องการคัดลอกและปรับเปลี่ยน แล้วคลิก คัดลอกและปรับเปลี่ยน

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแหล่งข้อมูล จะปรากฏขึ้น

 3. บนแท็บ ทั่วไป ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแหล่งข้อมูลใหม่ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแหล่งข้อมูล ชื่อนั้นจะเป็นชื่อเดียวกันกับข้อมูลก่อนหน้าที่มี _copy(1) ต่อท้าย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกแฟ้ม Rss.aspx บนสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ www.gotdotnet.com แต่ไม่ได้พิมพ์ชื่อใหม่ ชื่อของแหล่งข้อมูลใหม่จะเป็น Rss.aspx on www.gotdotnet.com_copy(1)

 4. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายสำหรับแหล่งข้อมูลใหม่ของคุณ

 5. ในกล่อง คำสำคัญ ให้พิมพ์คำสำคัญที่คุณต้องการ

 6. บนแท็บ แหล่งข้อมูล ในกล่อง เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก เพิ่ม

  • คลิกพารามิเตอร์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 7. ในกล่อง พารามิเตอร์ ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับพารามิเตอร์ใหม่หรือที่ปรับเปลี่ยนแล้ว

 8. ในกล่อง ค่าเริ่มต้น ให้พิมพ์ค่าเริ่มต้นสำหรับพารามิเตอร์ใหม่หรือที่ปรับเปลี่ยนแล้ว

  หมายเหตุ: ถ้าสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใช้พารามิเตอร์ที่ใส่เข้ามาโดยผู้ใช้ที่มาเยี่ยมชมไซต์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สามารถตั้งค่าของพารามิเตอร์นี้ได้โดยการเชื่อมต่อ Web Part

ด้านบนของหน้า

คัดลอกและปรับเปลี่ยนบริการเว็บ XML

การคัดลอกและปรับเปลี่ยนบริการเว็บ XML อาจเป็นประโยชน์ได้ถ้าคุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับบริการเว็บเดียวกันแต่ต้องการใช้เมธอดที่ต่างกันหรือค่าพารามิเตอร์ที่ต่างกัน

 1. ถ้า ไลบรารีแหล่งข้อมูล ไม่สามารถมองเห็นได้ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ให้คลิกแฟ้ม XML ที่คุณต้องการคัดลอกและปรับเปลี่ยน แล้วคลิก คัดลอกและปรับเปลี่ยน

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแหล่งข้อมูล จะปรากฏขึ้น

 3. บนแท็บ ทั่วไป ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแหล่งข้อมูลใหม่ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแหล่งข้อมูล ชื่อนั้นจะเป็นชื่อเดียวกับข้อมูลก่อนหน้าที่มี _copy(1) ต่อท้าย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกบริการบนเว็บที่ชื่อว่า Webs on Northwind แต่ไม่ได้พิมพ์ชื่อใหม่ ชื่อของแหล่งข้อมูลใหม่นั้นจะเป็น Webs on Northwind_copy(1)

 4. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายสำหรับแหล่งข้อมูลใหม่ของคุณ

 5. ในกล่อง คำสำคัญ ให้พิมพ์คำสำคัญที่คุณต้องการ

 6. บนแท็บ แหล่งข้อมูล ในกล่อง พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 7. ในกล่อง พารามิเตอร์ ให้พิมพ์พารามิเตอร์ที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: ถ้าบริการเว็บใช้พารามิเตอร์ที่ใส่โดยผู้ใช้ที่มาเยี่ยมชมไซต์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สามารถตั้งค่าของพารามิเตอร์นี้ได้โดยการเชื่อมต่อ Web Part

ด้านบนของหน้า

คัดลอกและปรับเปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง

การคัดลอกและปรับเปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงอาจเป็นประโยชน์ถ้าแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงนั้นประกอบด้วยการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและคุณต้องการสร้างสำเนาของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงแรกเพื่อปรับเปลี่ยนแบบสอบถาม

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการคัดลอกแหล่งข้อมูล และเปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย และคำสำคัญสำหรับแหล่งข้อมูลนั้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนคิวรีสำหรับแหล่งข้อมูล ดูบทความสร้างแบบสอบถามของแหล่งข้อมูล

 1. ถ้า ไลบรารีแหล่งข้อมูล ไม่สามารถมองเห็นได้ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ให้คลิกแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงที่คุณต้องการคัดลอกแล้วปรับเปลี่ยน จากนั้นคลิก คัดลอกและปรับเปลี่ยน

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแหล่งข้อมูล จะปรากฏขึ้น

 3. บนแท็บ ทั่วไป ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแหล่งข้อมูลใหม่ของคุณ

  หมายเหตุ: ต่างจากการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลอื่นๆ คือ ถ้าคุณไม่พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแหล่งข้อมูล ชื่อนั้นจะเป็นชื่อเดียวกันกับข้อมูลก่อนหน้า

 4. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายสำหรับแหล่งข้อมูลใหม่ของคุณ

 5. ในกล่อง คำสำคัญ ให้พิมพ์คำสำคัญที่คุณต้องการ

ขณะนี้คุณสามารถระบุแบบสอบถามสำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของคุณใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม ดูบทความสร้างแบบสอบถามของแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×