การคัดลอกแผนภูมิ Excel ไปยังโปรแกรม Office อื่น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการใช้แผนภูมิ Excel ที่คุณสร้างขึ้น หรือข้อมูลตาราง Excel ในงานนำเสนอ PowerPoint เอกสาร Word หรือข้อความ Outlook คุณสามารถเพียงแต่คัดลอกใน Excel และใช้ตัวเลือกการวางเมื่อต้องการแทรกแผนภูมิคัดลอกในจำนวนหนึ่งในโปรแกรม Office อื่น ๆ แล้ว วิธีการ

หมายเหตุ: เครื่องมือสำหรับการคัดลอกข้อมูลใน Excel และแผนภูมิจะไม่พร้อมใช้งานใน Office Online ถ้าคุณมีเวอร์ชันบนเดสก์ท็อปของ Office คลิกเปิดใน [ชื่อโปรแกรม] ในโปรแกรมของคุณบนเดสก์ท็อปเพื่อเปิดเอกสาร และทำตามขั้นตอนอธิบายไว้ในบทความนี้ ถ้าคุณไม่มี Office เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป คุณสามารถลองใช้หรือซื้อเวอร์ชันล่าสุดในขณะนี้

คุณต้องการคัดลอกได้อย่างไร

 1. ใน Excel ให้คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการคัดลอกไปยังโปรแกรม Office อื่น แล้วกด Ctrl+C

 2. เปิดโปรแกรม Office อื่น ๆ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางแผนภูมิ แล้ว กด Ctrl + V

 3. คลิกที่ปุ่มตัวเลือกการวาง ที่ปรากฏอยู่ถัดจากด้านล่างของแผนภูมิ และเลือกวิธีที่คุณต้องการวาง:

  ปุ่มตัวเลือกการวางใน Word ขยายเพื่อแสดงตัวเลือก
  • ใช้ธีมปลายทาง และฝังสมุดงาน ซึ่งปรับปรุงแผนภูมิให้ตรงกับการจัดรูปแบบปลายทางการจัดรูปแบบ

  • รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับและฝังเวิร์กบุ๊ก การเลือกนี้จะรักษาการจัดรูปแบบแผนภูมิให้เป็นเหมือนกับที่เป็นอยู่

  • ใช้ธีมปลายทางและเชื่อมโยงข้อมูล นี้การปรับปรุงแผนภูมิให้ตรงกับการจัดรูปแบบปลายทางการจัดรูปแบบ และแผนภูมิเชื่อมโยงเข้ากับเวิร์กชีตต้นฉบับเก็บ (ถ้าคุณตัดสินใจภายหลังที่ คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงแผนภูมิ คุณจะต้องการคัดลอก และวางอีก เป็นแผนภูมิฝังตัว หรือ เป็นรูปภาพ) ข้อมูลเชื่อมโยงกับเวิร์กชีตต้นฉบับ ข้อมูลในเอกสาร Word จะอัปเดเมื่อมีการอัพเดเวิร์กชีต Excel ต้นฉบับ

  • รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ และเชื่อมโยงข้อมูล  ซึ่งเก็บเหมือนกับที่เป็นคือ และแผนภูมิเชื่อมโยงเข้ากับเวิร์กชีตต้นฉบับเก็บการจัดรูปแบบแผนภูมิ (ถ้าคุณตัดสินใจภายหลังที่ คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงแผนภูมิ คุณจะต้องการคัดลอก และวางอีก เป็นแผนภูมิฝังตัว หรือ เป็นรูปภาพ) ข้อมูลเชื่อมโยงกับเวิร์กชีตต้นฉบับ ข้อมูลในเอกสาร Word จะอัปเดเมื่อมีการอัพเดเวิร์กชีต Excel ต้นฉบับ

  • รูปภาพ ซึ่งวางแผนภูมิเป็นรูปภาพ ไม่สามารถแก้ไข หรือปรับปรุงแผนภูมิ แต่คุณสามารถแทนที่ ด้วยรูปภาพอื่น และนำการจัดรูปแบบรูปภาพ

 1. ใน Excel เลือกข้อมูลคุณต้องการคัดลอก นั้นแล้ว กด Ctrl + C

 2. เปิดโปรแกรม Office อื่น ๆ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อมูล นั้นแล้ว กด Ctrl + V

 3. คลิกตัวเลือกการวาง ที่อยู่ถัดจากข้อมูล และเลือกวิธีที่คุณต้องการวาง

  ปุ่มตัวเลือกการวาง ที่อยู่ถัดจากข้อมูลบางอย่าง Excel ขยายเพื่อแสดงตัวเลือก
  • รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ ซึ่งเก็บข้อมูลจัดรูปแบบเป็นเหมือนกับที่อยู่ที่เดิม

  • ใช้สไตล์ปลายทาง ซึ่งปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับสไตล์ปลายทางการจัดรูปแบบ

  • ลิงก์ และรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ ซึ่งเก็บข้อมูลจัดรูปแบบเหมือนกับที่เป็นคือ และเก็บข้อมูลเชื่อมโยงกับเวิร์กชีตต้นฉบับ (ถ้าคุณตัดสินใจภายหลังที่ คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงข้อมูล คุณจะต้องการคัดลอก และวางอีกครั้ง เป็นไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูล หรือรูปภาพ) ข้อมูลเชื่อมโยงกับเวิร์กชีตต้นฉบับ ข้อมูลในเอกสาร Word จะอัปเดเมื่อมีการอัพเดเวิร์กชีต Excel ต้นฉบับ

  • ลิงก์และการใช้สไตล์ปลายทาง ซึ่งปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับสไตล์ปลายทางการจัดรูปแบบ และเก็บข้อมูลเชื่อมโยงกับเวิร์กชีตต้นฉบับ (ถ้าคุณตัดสินใจภายหลังที่ คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงข้อมูล คุณจะต้องการคัดลอก และวางอีกครั้ง เป็นไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูล หรือรูปภาพ) ข้อมูลเชื่อมโยงกับเวิร์กชีตต้นฉบับ ข้อมูลในเอกสาร Word จะอัปเดเมื่อมีการอัพเดเวิร์กชีต Excel ต้นฉบับ

  • รูปภาพ ซึ่งวางข้อมูลเป็นรูปภาพ ไม่สามารถแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูล

  • เก็บข้อความเท่านั้น ซึ่งวางข้อมูลที่เป็นข้อความ กับแต่ละแถวในย่อหน้าแยกต่างหาก และช่องว่างแท็บแยกค่าในเซลล์

คุณต้องการคัดลอกได้อย่างไร

 1. ใน Excel ให้คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการคัดลอกไปยังโปรแกรม Office อื่น แล้วกด Ctrl+C

 2. เปิดโปรแกรม Office อื่น ๆ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางแผนภูมิ แล้ว กด Ctrl + V

 3. คลิกตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม ถัดจากด้านล่างของแผนภูมิ และเลือกวิธีที่คุณต้องการวาง:

  • เมื่อต้องการวางแผนภูมิที่ มีลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล คลิกแผนภูมิ (เชื่อมโยงไปยังข้อมูล Excel) (ถ้าคุณตัดสินใจภายหลังที่ คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงแผนภูมิ คุณจะต้องการคัดลอก และวางอีก เป็นแผนภูมิฝังตัว หรือ เป็นรูปภาพ)

  • เมื่อต้อง การวางแผนภูมิ และรวมเข้ากับเวิร์กบุ๊กทั้งหมดในงานนำเสนอ คลิกแผนภูมิ Excel (ทั้งเวิร์กบุ๊ก) (ถ้าคุณตัดสินใจภายหลังที่ คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงแผนภูมิ คุณจะต้องการคัดลอก และวางอีก เป็นแผนภูมิที่ไม่ได้เชื่อมโยง หรือ เป็นรูปภาพ)

  • เมื่อต้องการวางแผนภูมิเป็นรูปภาพแบบคง คลิกวางเป็นรูปภาพ

  • เมื่อต้องการวางแผนภูมิในรูปแบบดั้งเดิม คลิกรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ

  • เมื่อต้องการวางแผนภูมิ และจัดรูปแบบ โดยใช้ชุดรูปแบบเอกสารที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอ คลิกใช้ธีมปลายทาง

 1. ใน Excel เลือกข้อมูลคุณต้องการคัดลอก นั้นแล้ว กด Ctrl + C

 2. เปิดโปรแกรม Office อื่น ๆ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อมูล นั้นแล้ว กด Ctrl + V

 3. คลิกตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม ถัดจากข้อมูล และเลือกวิธีที่คุณต้องการวาง:

  ใน Word และ Outlook

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นตาราง และใช้รูปแบบต้นฉบับของข้อมูลคัดลอก คลิกรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นตาราง และใช้สไตล์ปลายทางใหม่ คลิกลักษณะตารางปลายทางตรงกันพอดี

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นรูปภาพแบบคง คลิกวางเป็นรูปภาพ

  • เมื่อต้องการวางการเชื่อมโยงไปยังข้อมูล Excel เพื่อให้ข้อมูลในไฟล์ปลายทางจะได้รับการอัปเดเมื่อคุณเปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับในเวิร์กบุ๊ก Excel คลิกรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับและลิงก์ไปยัง Excel หรือลักษณะตารางปลายทางตรงกันและลิงก์ไปยัง Excel (ถ้าคุณตัดสินใจภายหลังที่ คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงข้อมูล คุณจะต้องการคัดลอก และวางอีก เป็นตารางไม่ได้เชื่อมโยง หรือ เป็นรูปภาพ)

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลที่เป็นข้อความ กับแต่ละแถวในย่อหน้าแยกต่างหาก และช่องว่างแท็บแยกค่าในเซลล์ คลิกเก็บข้อความเท่า นั้น

  ใน PowerPoint

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบต้นฉบับของข้อมูลคัดลอก คลิกรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ

  • เมื่อต้องการใช้ชุดรูปแบบเอกสารที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอ PowerPoint คลิกใช้ธีมปลายทาง

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลในตารางที่คุณคัดลอกเป็นข้อความ คลิกเก็บข้อความเท่า นั้น

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มตัวเลือกการวาง คุณอาจต้องเปิดใช้งาน คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Word ในประเภทขั้นสูง ภายใต้ตัด คัด ลอก และวาง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงวางปุ่มตัวเลือก

 • ถ้าคุณวางข้อมูลลงในตาราง Word หรือ PowerPoint ปุ่มตัวเลือกการวาง แสดงตัวเลือกการวางอื่น ๆ คุณสามารถแทรกข้อมูลคัดลอกเป็นตารางที่ซ้อนกัน ผสานกับตารางที่มีอยู่ แทรกแถวใหม่ในตารางที่มีอยู่เป็น เขียนทับเซลล์ในตารางที่มีอยู่ หรือวางเป็นรูปภาพแบบคง

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×