การคัดลอกเนื้อหาหรือแอตทริบิวต์บางอย่างของเซลล์ในแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถคัดลอกและวางเนื้อหาหรือแอตทริบิวต์บางอย่างของเซลล์ (เช่น สูตร รูปแบบ หรือข้อคิดเห็น) จากคลิปบอร์ดในเวิร์กชีตโดยใช้คำสั่ง การวางแบบพิเศษ ได้

บันทึกย่อ    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคัดลอกแอแผ่นงานทั้งหมด (หรือแผ่นงาน) ไปยังตำแหน่งอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน หรือ ไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น ดูที่ย้าย หรือคัดลอกแผ่นงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดลอกเซลล์และเนื้อหาของพวกเขา ดูที่ย้าย หรือคัดลอกเซลล์และเนื้อหาของเซลล์

 1. บนแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลหรือแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

  คีย์ลัด คุณยังสามารถกด Ctrl+C ได้อีกด้วย

 3. เลือกเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่วาง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายหรือคัดลอกส่วนที่เลือกไปยังแผ่นงานหรือสมุดงานอื่น ให้คลิกแท็บแผ่นงานอื่นหรือสลับไปยังสมุดงานอื่น แล้วเลือกเซลล์ซ้ายบนของพื้นที่ที่จะวาง

 4. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกวาง รูปปุ่ม แล้ว คลิ กวางแบบพิเศษ

  คีย์ลัดคุณยังสามารถกด CTRL + ALT + V ได้อีกด้วย

 5. ในกล่องโต้ตอบ การวางแบบพิเศษ ภายใต้ วาง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลคงที่ ให้คลิกแอตทริบิวต์ของข้อมูลที่คัดลอกมาตามที่คุณต้องการ

คลิกตัวเลือกนี้

เมื่อต้องการ

ทั้งหมด

วางเนื้อหาและการจัดรูปแบบทั้งหมดของเซลล์

สูตร

วางเฉพาะสูตรตามที่ใส่ในแถบสูตร

ค่า

วางเฉพาะค่าตามที่แสดงในเซลล์

รูปแบบ

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเซลล์

ข้อคิดเห็น

วางเฉพาะข้อคิดเห็นที่แนบมากับเซลล์

การตรวจสอบความถูกต้อง

วางกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับเซลล์ที่คัดลอกไปยังพื้นที่ที่วาง

ทั้งหมดที่ใช้ชุดรูปแบบต้นฉบับ

วางเนื้อหาและการจัดรูปแบบทั้งหมดของเซลล์โดยใช้ชุดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับแหล่งข้อมูล

ทั้งหมดยกเว้นเส้นขอบ

วางเนื้อหาเซลล์ทั้งหมดในการจัดรูปแบบชุดรูปแบบเอกสารที่ถูกนำไปใช้กับข้อมูลที่คัดลอก

ความกว้างคอลัมน์

วางความกว้างของคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์หรือช่วงของคอลัมน์หนึ่งช่วงลงในคอลัมน์หรือช่วงของคอลัมน์อื่น

สูตรและรูปแบบตัวเลข

วางเฉพาะสูตรและตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลขจากเซลล์ที่เลือก

ค่าและรูปแบบตัวเลข

วางเฉพาะค่าและตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลขจากเซลล์ที่เลือก

 • เมื่อต้องการวางข้อมูลที่มีการเชื่อมโยง ให้คลิก ทั้งหมด หรือ ทั้งหมดยกเว้นเส้นขอบ

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ตามต้องการ

  • เมื่อต้องการรวมเนื้อหาของพื้นที่คัดลอกเข้ากับเนื้อหาของพื้นที่ที่จะวางโดยใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ภายใต้ การดำเนินการ ให้ระบุการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่คุณต้องการนำไปใช้กับข้อมูลที่คัดลอก

คลิกตัวเลือกนี้

เมื่อต้องการ

ไม่มี

วางเนื้อหาของพื้นที่คัดลอกโดยไม่มีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

บวก

บวกค่าในพื้นที่คัดลอกเข้ากับค่าในพื้นที่ที่จะวาง

ลบ

ลบค่าในพื้นที่คัดลอกออกจากค่าในพื้นที่ที่จะวาง

คูณ

คูณค่าในพื้นที่ที่จะวางด้วยค่าในพื้นที่คัดลอก

หาร

หารค่าในพื้นที่ที่จะวางด้วยค่าในพื้นที่คัดลอก

 • หมายเหตุ: การดำเนินการทางคณิตศาสตร์สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับค่าเท่านั้น เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ ไม่มี คุณจะต้องเลือก ทั้งหมดค่าทั้งหมดยกเว้นเส้นขอบ หรือ ค่าและรูปแบบตัวเลข ภายใต้ วาง

 • เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการแทนที่ค่าในพื้นที่ที่คุณจะวางเมื่อมีเซลล์ว่างอยู่ในพื้นที่คัดลอก ให้เลือก ข้ามเซลล์ที่ว่าง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนคอลัมน์ของข้อมูลที่คัดลอกไปเป็นแถว หรือกลับกัน ให้เลือก สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์

  บันทึกย่อ    ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูล ที่คุณคัดลอก และวาง ตัวเลือกที่คุณเลือก ตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงอาจไม่พร้อมใช้งาน

 • ถ้าคุณต้องการเชื่อมโยงข้อมูลที่วางกับข้อมูลต้นฉบับ ให้คลิก วางการเชื่อมโยง

  เมื่อคุณวางการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่คุณคัดลอก Excel จะใส่การอ้างอิงแบบเต็มไปยังเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่ถูกคัดลอก ลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  บันทึกย่อ   วางลิงก์ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกทั้งหมด หรือทั้งหมดยกเว้นเส้นขอบ ภายใต้วาง ในกล่องโต้ตอบวางแบบพิเศษ  

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถแทรกสูตร ค่า หรือข้อมูลที่เชื่อมโยงที่คุณคัดลอกมา ลงในพื้นที่ที่จะวางได้โดยการคลิก วาง (บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด) จากนั้นคลิก สูตรวางค่า หรือ วางการเชื่อมโยง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×