การคัดลอกหรือย้ายแฟ้มไลบรารีโดยใช้ เปิดด้วย Explorer

การคัดลอกหรือย้ายแฟ้มไลบรารีโดยใช้ เปิดด้วย Explorer

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์บ่อยได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณทำงานอยู่นอกSharePoint ใช้เปิด ด้วย Explorer เปิดด้วย Explorer (File Explorer), คุณสามารถคัดลอก และย้ายไฟล์และโฟลเดอร์จำนวนมากระหว่างโฟลเดอร์คุณเป็นปกติบนเดสก์ท็อปของคุณ

SharePoint เปิด ด้วย Explorer ใช้ตัวควบคุม ActiveXดังนั้นเท่านั้นได้รับการสนับสนุนในInternet Explorer เปิด ด้วย Explorer ไม่ทำงานใน Windows พร้อม Microsoft ขอบ Google Chrome หรือ Mozilla FireFox หรือ บนแพลตฟอร์ม Mac ตัวควบคุม ActiveX เท่านั้นจำเป็นต้องเมื่อคุณทำงานกับไฟล์ใน Windows Explorer แฟ้มออก เมื่อคุณทำเสร็จ ด้วย File Explorer คุณสามารถใช้เบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุนใด ๆ กับSharePoint แล้ว

ภาพรวม

ข้อกำหนดซอฟต์แวร์สำหรับใช้เปิดด้วย Explorer สั่ง

ถ้าคุณพบปัญหาในการ ใช้เปิด ด้วย Explorer คำสั่งให้แน่ใจว่า ซอฟต์แวร์ต้นกำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของคุณ และติดตั้ง:

 • Internet Explorer 10.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า นอกจากนี้ ตัวควบคุม ActiveX ได้

 • ไคลเอ็นต์ Web บริการ ที่ต้องทำงาน ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Server 2012 หรือ 2016 เป็นคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ แล้วคุณต้องติดตั้งDesktop Experience คุณลักษณะจาก Server Manager

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานบริการไคลเอ็นต์บนเว็บ

 • กดแป้น Windows + R

 • พิมพ์services.mscและกดEnter.

 • เลื่อนรายการเพื่อค้นหาWebClient คุณอาจต้องการคลิกส่วนหัวของชื่อ เพื่อเรียงลำดับคอลัมน์ย้อนกลับ...

 • คลิกขวาที่WebClient แล้ว คลิ กอัตโนมัติ ถ้าพูดอยู่ แล้วเป็นเรื่องน่าด้วยตนเอง (ทริกเกอร์เริ่ม) คุณกำลังตกลงเกินไป

 • ลองใช้เปิด ด้วย Explorer ในSharePoint ณจุดนี้ WebClient ควรเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ และคุณจะเห็นการทำงานอยู่ในคอลัมน์สถานะ

  ถ้าไม่ได้เริ่ม คลิกขวาที่WebClient แล้ว คลิ กเริ่ม

  Services.msc กับ WebClient ถูกเน้น

 • ไม่ได้ใช้เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนตัวควบคุม ActiveX    เปิด ด้วย Explorer ทำงานได้เฉพาะใน Internet Explorer 10 หรือ 11 สำหรับ Windows 10 ขอบเริ่มต้น แต่ Internet Explorer 11 ถูกติดตั้งอยู่ เปิด ด้วย Explorer ไม่ทำงานกับขอบ Chrome หรือ FireFox คุณสามารถใช้ Internet Explorer เพื่อทำการถ่ายโอนไฟล์ของคุณ จากนั้น กลับไปใช้ของคุณที่ต้องการของเบราว์เซอร์ (หากคุณไม่เห็น IE)

 • Internet Explorer มีตัวควบคุม ActiveX หรือ Add-ons จะถูกบล็อกไว้    ใน Internet Explorer 11 กดALT + Tบนคีย์บอร์ด ในเมนูเครื่องมือ ถ้ามีการกาเครื่องหมายถัดจากการกรอง ActiveX แล้วกดXเมื่อต้องการปิดใช้งาน คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกเครื่องมือ คลิกความปลอดภัยของ แล้ว คลิ กการกรอง ActiveX

 • คุณกำลังใช้ Internet Explorer รุ่น 64 บิต    ตัวควบคุม ActiveX อยู่เทคโนโลยีเฉพาะเวอร์ชัน 32 บิต พวกเขาไม่ทำงานใน Internet Explorer รุ่น 64 บิต ใน Internet Explorer 11 มีเบราว์เซอร์เดียวเท่านั้น และจะเป็นสลับการแบบ 32 บิตตัวควบคุม ActiveX อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชัน 64 บิต Internet Explorer 10 สลับไปยังเวอร์ชัน 32 บิต เมื่อต้องการเลือกเวอร์ชันของคุณ กดAlt+Hแล้ว กดAสำหรับเกี่ยวกับ Internet Explorer

 • ไม่ได้ติดตั้งSharePoint add-on ต่าง ๆ    ใน Internet Explorer คลิกเครื่องมือ แล้ว คลิ กจัดการ Add-on ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของSharePoint คุณควรเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง add-on เหล่านี้ติดตั้ง และเปิดใช้งานเมื่อคุณเริ่มเปิด ด้วย Explorer

  Name

  ผู้เผยแพร่

  สถานะ

  SharePoint เปิดใช้ฐานข้อมูลที่ส่งออก

  Microsoft Corporation

  เปิดใช้งาน

  SharePoint OpenDocuments Class

  Microsoft Corporation

  เปิดใช้งาน

  SharePoint ตัวจัดการ Stssync

  Microsoft Corporation

  เปิดใช้งาน

 • WebClient Windows ไม่ได้ใช้งาน    Windows WebClient มีการสนับสนุนสำหรับ Windows และตัวควบคุม ActiveX พูดคุยกับไลบรารีSharePoint ตามค่าเริ่มต้น ได้บน และเรียกใช้ใน Windows ถ้าไม่ได้ใช้ คุณอาจมีปัญหาในการใช้เปิด ด้วย Explorer WebClient เป็นส่วนหนึ่งของ Internet Explorer ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Server 2012 R2 หรือ 2016 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ แล้วคุณต้องติดตั้งDesktop Experience คุณลักษณะตัวจัดการจากเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการเลือก WebClient ทำตามขั้นตอนข้างต้น

ย้าย หรือคัดลอกไฟล์ ด้วย File Explorer

หมายเหตุ: ประวัติเวอร์ชันของคุณถูกคัดลอกเมื่อคุณใช้ซิงค์ หรือเปิด ด้วย Explorer เฉพาะล่าสุด หรือประกาศเวอร์ชันของเอกสารที่ถูกคัดลอก หรือย้าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูทำไมไม่ซิงค์ หรือเปิด ด้วย Explorer คัดลอก หรือย้ายข้อมูลรุ่นของฉันได้อย่างไร

File Explorer เป็นระบบไฟล์ Windows management คุณใช้บนเดสก์ท็อป คุณสามารถเปิดไลบรารีSharePoint ใน File Explorer และย้าย หรือคัดลอกไฟล์และโฟลเดอร์จากโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปของคุณไปยังSharePoint คุณก็สามารถเปิดหลายไลบรารี SharePoint ใน File Explorer และคัดลอก หรือย้ายระหว่างโฟลเดอร์ระหว่างเหล่านั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีเช็คเอาท์จำเป็นต้อง เปิดใช้งาน คุณอาจต้องชั่วคราวปิดใช้งานการดาวน์โหลดไฟล์หลายไฟล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ตั้งค่าไลบรารีให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ไฟล์

 1. ในSharePoint เปิดไลบรารีเอกสารกับไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย หรือคัดลอก

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในSharePoint Online คลิกเมนูมุมมอง แล้ว คลิ กมุมมองใน File Explorer

   เมนูเอกสารทั้งหมดที่เปิดอยู่ใน File Explorer ถูกเน้น
  • ในSharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 หรือSharePoint Server 2010 คลิกแท็บไลบรารี แล้ว คลิ กเปิด ด้วย Explorer

   SharePoint 2016 เปิด ด้วย Explorer ใน IE11
  • ในSharePoint Server 2007 คลิกการกระทำใน รูปเมนู แล้ว คลิ กเปิดใน Windows Explorer

   ตัวเลือกเปิดใน Windows Explorer เมนูภายใต้การกระทำ

  หมายเหตุ: มุมมองใน File Explorerเปิด ด้วย Explorer และเปิดอยู่ใน Windows Explorer เท่านั้นทำงานกับ Internet Explorer 10 หรือ 11

 3. นอกจากนี้การเปิดใน File Explorer, SharePoint Online อาจยังเปิดไลบรารีในแท็บอื่นในประสบการณ์ใช้งานSharePoint คลาสสิก คุณสามารถละเว้น หรือปิดหน้าต่างไลบรารีนี้

  คุณอาจเห็นป็อปอัพแบบสอบถามถ้า คุณต้องการซิงค์ไลบรารี นี่คือสอดคล้องกัน เมื่อคุณเปิดไลบรารีใน File Explorer โฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปของคุณเป็นชั่วคราว ถ้าคุณใช้ซิงค์ คุณจะได้รับการโฟลเดอร์ที่ซิงค์กับไลบรารีเอกสารยังคงแบบถาวร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เริ่มต้นใช้งานซิงค์ไซต์ SharePoint กับไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่

 4. ถ้าคุณได้รับการโต้ตอบความปลอดภัยของ Internet Explorer คลิกอนุญาต คุณอาจสามารถคลิกล่องกาเครื่องหมายไม่แสดงการแจ้งเตือนสำหรับโปรแกรมนี้อีกครั้ง

 5. เปิดโฟลเดอร์เอกสารปลายทาง และทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ซึ่งอาจโฟลเดอร์อื่น หรือไลบรารีบนไซต์เดียว หรือไลบรารีบนไซต์อื่นและไซต์คอลเลกชัน

 6. หลังจากที่คุณมี ไลบรารีเอกสารทั้งสองเปิดใน File Explorer - แหล่งข้อมูลและปลายทาง-คุณสามารถคัดลอก หรือย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ได้

  คุณสามารถจัดเรียงหน้าต่างสองเพื่อให้คุณสามารถคัดลอก หรือย้ายไปมาระหว่างเหล่านั้น คุณสามารถแสดงทั้งบนหน้าจอโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

  • คลิกหน้าต่างแหล่ง กดตัวแป้น Windows ปุ่ม เริ่ม ของ Windows 10 +ลูกศรซ้าย. หน้าต่างควรเทียบชิดขอบด้านซ้ายของหน้าจอ

  • ทำซ้ำกับหน้าต่างปลายทางแต่กดแป้น Windows ปุ่ม เริ่ม ของ Windows 10 +ลูกศรขวาเมื่อต้องการเทียบชิดขอบนั้นไปยังด้านขวาของหน้าจอ Windows ทั้งสองควรจะสามารถมองเห็นได้

   วางโฟลเดอร์ Explorer เคียงข้างกัน

  นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับขนาดหน้าต่าง และเหลื่อมเหล่านั้น

  โฟลเดอร์ซ้อนกันใน Windows
 7. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการคัดลอกเลือกโฟลเดอร์และไฟล์ในแหล่งข้อมูล คลิกขวา และเลือกคัดลอก หรือกด Ctrl + C เพื่อคัดลอก

   คลิกขวา เลือกคัดลอก
  • เมื่อต้องการย้ายเลือกโฟลเดอร์และไฟล์ในแหล่งข้อมูล คลิกขวา และเลือกตัด หรือกด Ctrl + X เพื่อตัด

   คลิกขวา แล้วเลือกตัดเพื่อย้ายไฟล์

   ถ้าคุณกำลังย้ายไฟล์ คุณสามารถเลือก และลากไฟล์จากหนึ่งหน้าต่าง File Explorer ไปยังอีก แทนที่จะใช้ตัด และวาง

  หมายเหตุ: ถ้าไลบรารีของคุณใช้การกำหนดเวอร์ชัน คุณเท่านั้นได้รับการเผยแพร่หรือเอกสารล่าสุด คุณไม่สามารถย้าย หรือคัดลอกเวอร์ชันก่อนหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูทำไมไม่ซิงค์ หรือเปิด ด้วย Explorer คัดลอก หรือย้ายข้อมูลรุ่นของฉันได้อย่างไร

 8. ในโฟลเดอร์ปลายทาง คลิกขวา แล้วเลือกวาง หรือกด Ctrl + V ...

  คลิกขวา แล้วเลือกวาง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นวาง กลับไปยังโฟลเดอร์แหล่ง เน้นไฟล์และโฟลเดอร์ที่คุณต้อง คลิกขวา แล้วเลือกตัด หรือคัดลอก

  คัดลอกไฟล์ระหว่างสองหน้าต่าง File Explorer
 9. เมื่อคุณได้คัดลอก หรือย้ายไฟล์ทั้งหมดที่คุณต้องการ ปิดทั้งสองหน้าต่าง File Explorer เปลี่ยนแปลงไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณได้ทำไว้จะอัปโหลดไปSharePoint โดยอัตโนมัติ

 10. กลับไปยังไลบรารีปลายทางในSharePoint ถ้าไฟล์ใหม่ โฟลเดอร์ หรือเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ปรากฏได้ รีเฟรชหน้า

  ไลบรารีที่ว่างเปล่า

  ก่อนที่จะคัดลอกไฟล์

  ไลบรารีกับไฟล์ที่ถูกคัดลอกจากไฟล์ explorer

  หลังจากการคัดลอกไฟล์

นอกจากการใช้เปิดด้วย Explorer นอกจากนี้คุณสามารถซิงค์ไลบรารีกับเดสก์ท็อปของคุณ เมื่อคุณซิงค์ คุณได้รับสำเนาแบบถาวรไลบรารีSharePoint บนเดสก์ท็อปของคุณ คุณสามารถบันทึกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่ซิงค์โดยตรง และพวกเขาจะอัปโหลดในไลบรารีSharePoint ที่มีซิงค์ไปโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถซิงค์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งต้นทางและปลายทางไลบรารี และทำงานได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เริ่มต้นใช้งานซิงค์ไซต์ SharePoint กับไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการอัปโหลดไฟล์ ให้ดู อัปโหลดโฟลเดอร์หรือไฟล์ไปยังไลบรารีเอกสาร

เมื่อคุณคัดลอก หรือย้ายเอกสารจากไลบรารีหนึ่งไปยังคุณสมบัติที่อื่น ที่ถูกเก็บไว้กับแฟ้ม และสามารถดูได้ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ของไฟล์ เช่นชื่อเรื่องเรื่อง และผู้เขียน จะถูกรักษาไว้เมื่อคุณคัดลอก หรือย้ายแฟ้มระหว่างไลบรารีที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ไลบรารีเฉพาะข้อมูล เช่นมุมมอง ตั้งค่า และเวอร์ชันที่จะไม่ถูกเก็บไว้

การกำหนดเวอร์ชันเป็นส่วนหนึ่งของไลบรารีSharePoint การติดตามเวอร์ชันและถูกเก็บไว้ ในข้อมูลSharePoint เอง และไม่ได้อยู่ ในไฟล์ แทนที่จะเขียนทับไฟล์ที่เก่ากว่าเมื่อคุณตรวจสอบในเวอร์ชันใหม่SharePoint เก็บไฟล์เก่าเช่นเดียวกับติดต่อใหม่กว่า นั้นแยกความแตกต่างระหว่างด้วยหมายเลขเวอร์ชัน ไฟล์แยกต่างหากยังคง และติดตามในไลบรารี ได้รุ่นอยู่ในไลบรารีSharePoint เท่านั้น

ไดอะแกรมเก็บข้อมูลการกำหนดเวอร์ชัน

ซิงค์และเปิด ด้วย Explorer ทำงานกับไฟล์ซึ่งประกอบด้วย metadata ที่มีจำเป็นสำหรับไฟล์เดียว เช่นวันปรับเปลี่ยนหรือผู้เขียน เมื่อคุณคัดลอกโดยใช้เปิด ด้วย Explorer สามารถเท่านั้นคัดลอก หรือย้ายไฟล์ และข้อมูลของพวกเขาในทันที ข้อมูลเพิ่มเติมและไฟล์อื่น ๆ ในSharePoint ไม่ถูกรวมไว้

ถ้าคุณกำลังใช้SharePoint Online คำสั่งย้ายเพื่อ ย้ายประวัติการกำหนดเวอร์ชัน ขณะทำงานภายในไลบรารี ย้ายไปยัง เก็บการกำหนดเวอร์ชันเนื่องจากมีสำเนาของไฟล์และโครงสร้างเดียวเท่านั้น เมื่อSharePoint Online ย้ายแฟ้มระหว่างโฟลเดอร์หรือไลบรารีด้วยการย้ายไปยัง มีเวอร์ชันและข้อมูลการติดตาม

SharePoint Onlineคัดลอกไปยัง คำสั่ง อย่างไรก็ตาม เท่านั้นคัดลอกไฟล์ล่าสุด ป้องกันการแยกประวัติระหว่างสองตำแหน่ง คุณสามารถทำการปรับปรุงตัวใดตัวหนึ่งไฟล์ แต่การเปลี่ยนแปลงมีผลเฉพาะในไฟล์นั้น 

ถ้าคุณกำลังคัดลอกไฟล์เพื่อเก็บสำเนาสำรอง และต้องการรักษาการกำหนดเวอร์ชัน พิจารณาใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์SharePoint สำรองแทนการคัดลอกด้วยตนเอง วิธีนี้ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับไฟล์ของคุณปัจจุบัน สำรองของSharePoint สามารถเรียกคืน

คุณยังสามารถรักษาข้อมูลไลบรารีได้ถ้าคุณคัดลอกไลบรารี โดยใช้เทมเพลตด้วยรักษาชุดข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนนี้ ดูจัดการรายการแม่

ทั้งซิงค์และเปิด ด้วย Explorer เชื่อมต่อไลบรารีSharePoint กับโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปของคุณ แม้ว่าจะมีข้อแตกต่าง โฟลเดอร์ที่เปิดขึ้นใน File Explorer ชั่วคราวใช้เปิด ด้วย Explorer เฉพาะโฟลเดอร์นั้นครั้งล่าสุดจนกว่าคุณปิด และเนื้อหาถูกบันทึกไปยังSharePoint ใช้เปิด ด้วย Explorer เป็นวิธีที่ดีเมื่อคุณต้องการทำความเวลาคัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ และไม่จำเป็นโฟลเดอร์ภายในตัวอย่างต่อเนื่องกัน

ซิงค์ใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์OneDrive for Business การสร้างโฟลเดอร์ถาวรเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้เป็นประจำ เนื้อหาทั้งหมดที่คุณวางลงใน แก้ไข หรือเอาออกจากไลบรารี หรือโฟลเดอร์เดสก์ท็อปซิงค์กับตำแหน่งที่ตั้งอื่นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง เมื่อคุณซิงค์ไลบรารี คุณสามารถบันทึกได้โดยตรงจาก Word หรือ Excel ลงในโฟลเดอร์ภายในเครื่อง และทุกสิ่งทุกอย่างถูกอัปโหลดไปยังไลบรารีSharePoint โดยอัตโนมัติเท่านั้น ถ้าคุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์ ซิงค์จะอัปเดไลบรารีSharePoint ทันทีที่คุณกำลังกลับมาออนไลน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการซิงค์ ดูที่เริ่มต้นใช้งานซิงค์ไซต์ SharePoint กับไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งานการซิงค์ไซต์ SharePoint ด้วยไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่

อัปโหลดโฟลเดอร์หรือไฟล์ไปยังไลบรารีเอกสาร

ตั้งค่าไลบรารีเพื่อกำหนดให้เช็คเอาท์ไฟล์

สำรองค้นหา SharePoint server บน TechNet

เรายินดีรับฟัง!

อัปเดบน 18 เมษายน 2017

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร จะไม่มีเนื้อหาได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดให้เราทราบสิ่งที่จะทำให้สับสน หรือหายไปที่ด้านล่างของหน้านี้ โปรดใส่SharePoint, OS และเบราว์เซอร์รุ่นของคุณ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งข้อเท็จจริง เพิ่มข้อมูล และอัปเดบทความนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×