การคัดลอกลักษณะเซลล์จากสมุดงานอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างสไตล์เซลล์ใหม่ในเวิร์กบุ๊ก คุณอาจต้องการทำให้พร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊กอื่น คุณสามารถคัดลอกสไตล์เซลล์จากเวิร์กบุ๊กไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น

 1. เปิดสมุดงานที่มีลักษณะเซลล์ที่คุณต้องการคัดลอก

 2. เปิดสมุดงานที่คุณต้องการคัดลอกลักษณะลงไป

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มสไตล์เซลล์ คลิกสไตล์ แล้ว คลิ กเพิ่มเติม ปุ่ม รูปปุ่ม ถัดจากกล่องสไตล์เซลล์ หรือ ถ้าคุณเห็นกล่องสไตล์เซลล์ในกลุ่มสไตล์ ที่ประกอบด้วยการแสดงตัวอย่างของลักษณะ คลิกปุ่มเพิ่มเติม ถัดจากกล่องสไตล์เซลล์

 4. คลิก การผสานลักษณะ

 5. ในกล่องโต้ตอบ การผสานลักษณะ ในกล่อง ผสานลักษณะจาก ให้คลิกสมุดงานที่มีลักษณะที่คุณต้องการจะคัดลอก แล้วคลิก ตกลง

 6. ถ้าสมุดงานทั้งสองมีลักษณะที่มีชื่อเหมือนกัน คุณจะต้องระบุว่าคุณต้องการผสานลักษณะเหล่านี้หรือไม่ โดยทำดังนี้

  • เมื่อต้องการแทนที่ลักษณะในสมุดงานที่ใช้งานอยู่ด้วยลักษณะที่คัดลอกมา ให้คลิก ใช่

  • เมื่อต้องการเก็บลักษณะในสมุดงานที่ใช้งานอยู่ไว้เช่นเดิม ให้คลิก ไม่ใช่

   หมายเหตุ: Excel จะแสดงข้อความเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าจำนวนคู่ของลักษณะที่มีชื่อเหมือนกันจะเป็นเท่าไร

เคล็ดลับ: เมื่อคุณย้าย หรือคัดลอกเวิร์กชีตจากเวิร์กบุ๊กหนึ่งกับเวิร์กบุ๊กอื่น สไตล์ทั้งหมดที่ใช้บนแผ่นงานจะถูกคัดลอกไปยังเวิร์กบุ๊กนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ย้าย หรือคัดลอกแผ่นงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×