การคัดลอกรายการในเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถคัดลอกรายการในมุมมองข้อมูลของเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007 โดยใช้คำสั่งมาตรฐาน คัดลอกและวาง ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการเพิ่มรายการจำนวนมากที่มีข้อมูลเดียวกัน เช่น คุณสามารถเพิ่มหนึ่งรายการ กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลทั้งหมด ใช้คัดลอกและวางเพื่อทำซ้ำรายการหลายๆ ครั้ง แล้วเปิดและแก้ไขเขตข้อมูลในแต่ละรายการที่ทำซ้ำ

 1. คลิกรายการที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คัดลอก

 3. ไปที่เครื่องมือแบบกำหนดเองที่คุณต้องการวางรายการ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง

โปรดสังเกตกฎลักษณะดังต่อไปนี้

 • คุณสามารถคัดลอกได้เพียงครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น

 • รายการตอบกลับจะไม่ถูกคัดลอกพร้อมกับรายการหลัก

 • รายการตอบกลับที่วางจะถูกวางเป็นรายการรองของรายการที่เลือกในปัจจุบัน

 • คุณสามารถคัดลอกรายการจากเครื่องมือแบบกำหนดเองเครื่องมือหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อเครื่องมือแบบกำหนดเองต้นทางและเป้าหมายใช้ร่วมกันได้ เครื่องมือเป้าหมายไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ในกรณีที่เป็นไปตามกฎต่อไปนี้

  • เครื่องมือเป้าหมายเป็นรุ่นก่อนหน้าตามที่รายงานในคุณสมบัติเครื่องมือ เช่น คุณไม่สามารถคัดลอกรายการจากเครื่องมือ 5.xxx ไปยังเครื่องมือ 4.xxx

  • รายการที่คัดลอกจากเครื่องมือต้นทางได้มาจากแม่แบบฟอร์มที่ไม่พบในเครื่องมือเป้าหมาย เช่น คุณไม่สามารถคัดลอกรายการจากเครื่องมือการอภิปรายไปยังเครื่องมือการติดตามปัญหา หรือในทางกลับกัน ในบางกรณี เครื่องมือที่ดูเหมือนว่ามีลักษณะคล้ายกันอาจมีรายการที่ได้มาจากแม่แบบฟอร์มที่แตกต่างกัน

  • เครื่องมือเป้าหมายถูกสร้างขึ้นโดยใช้ตัวออกแบบเครื่องมือแบบกำหนดเองที่แตกต่างกัน เช่น ฟอร์ม หรือฟอร์ม InfoPath เครื่องมือแบบกำหนดเองพื้นฐานจะถูกรายงานบนแท็บ ทั่วไป ในคุณสมบัติเครื่องมือ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×