การคัดลอกรายการในมุมมองรายการใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้จะอธิบายงานต่อไปนี้

การใช้การตัด การคัดลอก และการวางในมุมมองรายการ

การตัด หรือคัดลอกข้อมูลรายการจากรายการภายนอกในเวิร์กสเปซของ SharePoint

การใช้การตัด การคัดลอก และการวางรายการในมุมมองรายการ

ในรายการ SharePoint หรือเครื่องมือรายการในพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace คุณสามารถตัดหรือคัดลอกรายการในมุมมองรายการได้โดยใช้คำสั่งมาตรฐาน ตัด คัดลอก และวาง ซึ่งโดยทั่วไปจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเพิ่มรายการที่มีข้อมูลคล้ายกันหลายรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหนึ่งรายการ กรอกเขตข้อมูลทั้งหมด ใช้ คัดลอก และวาง เพื่อทำซ้ำรายการนั้นหลายครั้ง แล้วเปิดและแก้ไขข้อมูลในแต่ละรายการที่ซ้ำกัน

คุณอาจใช้ ตัด และวางเพื่อย้ายรายการตอบกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในรายการลำดับชั้น

โปรดสังเกตกฎลักษณะการทำงานต่อไปนี้

  • คุณสามารถตัดหรือคัดลอกรายการได้ครั้งละหนึ่งรายการ

  • รายการตอบกลับที่วางจะถูกวางเป็นรายการย่อยของรายการที่เลือกอยู่ในขณะนั้น

  • คุณสามารถตัดหรือคัดลอกรายการจากเครื่องมือรายการหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่งได้เฉพาะเมื่อการออกแบบเครื่องมือแบบกำหนดเองในเครื่องมือรายการต้นทางและปลายทางเข้ากันได้เท่านั้น โดยเครื่องมือแบบกำหนดเองต้นทางและปลายทางจะเข้ากันไม่ได้ถ้าข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง

    • เครื่องมือแบบกำหนดเองต้นทางเป็นเครื่องมือรุ่นอื่น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถคัดลอกรายการจากเครื่องมือฟอร์ม 2007 หรือเครื่องมือฟอร์ม InfoPath ไปยังเครื่องมือรายการ 2010 ได้

    • รายการที่คัดลอกมาจากเครื่องมือต้นทางได้มาจากแม่แบบฟอร์มที่ไม่มีอยู่ในเครื่องมือปลายทาง ในบางกรณี เครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายกันอาจมีรายการที่ได้มาจากแม่แบบฟอร์มที่แตกต่างกัน

ด้านบนของหน้า

การตัดหรือคัดลอกข้อมูลรายการจากรายการภายนอกในพื้นที่ทำงาน SharePoint

รายการภายนอกในพื้นที่ทำงาน SharePoint ไม่สนับสนุนการใช้การตัด คัดลอก และวางเพื่อทำซ้ำรายการในมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกข้อมูลรายการ รวมทั้ง Metadata และวางลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Microsoft Word ได้

  1. คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการคัดลอก แล้วคลิก คัดลอก

  2. วางข้อมูลรายการที่คัดลอกลงในตัวแก้ไขข้อความ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×