การคัดลอกรายการในมุมมองรายการใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หัวข้อนี้จะอธิบายงานต่อไปนี้

การใช้ตัด คัดลอก และวางในมุมมองรายการ

การตัด หรือคัดลอกข้อมูลรายการจากรายการภายนอกในเวิร์กสเปซของ SharePoint

การใช้การตัด การคัดลอก และการวางรายการในมุมมองรายการ

ในรายการ SharePoint หรือเครื่องมือรายการในพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace คุณสามารถตัดหรือคัดลอกรายการในมุมมองรายการได้โดยใช้คำสั่งมาตรฐาน ตัด คัดลอก และวาง ซึ่งโดยทั่วไปจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเพิ่มรายการที่มีข้อมูลคล้ายกันหลายรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหนึ่งรายการ กรอกเขตข้อมูลทั้งหมด ใช้ คัดลอก และวาง เพื่อทำซ้ำรายการนั้นหลายครั้ง แล้วเปิดและแก้ไขข้อมูลในแต่ละรายการที่ซ้ำกัน

คุณอาจใช้ ตัด และวางเพื่อย้ายรายการตอบกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในรายการลำดับชั้น

โปรดสังเกตกฎลักษณะการทำงานต่อไปนี้

  • คุณสามารถตัดหรือคัดลอกรายการได้ครั้งละหนึ่งรายการ

  • รายการตอบกลับที่วางจะถูกวางเป็นรายการย่อยของรายการที่เลือกอยู่ในขณะนั้น

  • คุณสามารถตัดหรือคัดลอกรายการจากเครื่องมือรายการหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่งได้เฉพาะเมื่อการออกแบบเครื่องมือแบบกำหนดเองในเครื่องมือรายการต้นทางและปลายทางเข้ากันได้เท่านั้น โดยเครื่องมือแบบกำหนดเองต้นทางและปลายทางจะเข้ากันไม่ได้ถ้าข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง

    • เครื่องมือแบบกำหนดเองต้นทางเป็นเครื่องมือรุ่นอื่น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถคัดลอกรายการจากเครื่องมือฟอร์ม 2007 หรือเครื่องมือฟอร์ม InfoPath ไปยังเครื่องมือรายการ 2010 ได้

    • รายการที่คัดลอกมาจากเครื่องมือต้นทางได้มาจากแม่แบบฟอร์มที่ไม่มีอยู่ในเครื่องมือปลายทาง ในบางกรณี เครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายกันอาจมีรายการที่ได้มาจากแม่แบบฟอร์มที่แตกต่างกัน

ด้านบนของหน้า

การตัดหรือคัดลอกข้อมูลรายการจากรายการภายนอกในพื้นที่ทำงาน SharePoint

รายการภายนอกในพื้นที่ทำงาน SharePoint ไม่สนับสนุนการใช้การตัด คัดลอก และวางเพื่อทำซ้ำรายการในมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกข้อมูลรายการ รวมทั้ง Metadata และวางลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Microsoft Word ได้

  1. คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการคัดลอก แล้วคลิก คัดลอก

  2. วางข้อมูลรายการที่คัดลอกลงในตัวแก้ไขข้อความ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×