การคัดลอกมอดูลของแมโครไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าเวิร์กบุ๊กมีแมโคร Visual Basic for Applications (VBA) ที่คุณต้องการใช้ที่อื่น คุณสามารถคัดลอกมอดูลที่มีแมโครนั้นไปยังเวิร์กบุ๊กอื่นที่เปิดอยู่ได้โดยใช้ Microsoft Visual Basic Editor

ในบทความนี้

ภาพรวมของแมโครและ VBA

คัดลอกมอดูลจากหนึ่งเวิร์กบุ๊กไปยังอีก

ภาพรวมของแมโครและ VBA

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับแมโครและ VBA โดยทั่วไป ข้อมูลต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์กับคุณได้

 • แมโคร คือการกระทำหรือชุดของการกระทำที่คุณสามารถใช้สั่งทำงานต่าง ๆ ให้เป็นไปแบบอัตโนมัติ

 • คุณสามารถบันทึก (สร้าง) แมโครได้โดยใช้คำสั่ง บันทึกแมโคร ซึ่งอยู่บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด

 • แมโครจะถูกบันทึกในภาษาการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)

 • คุณสามารถตรวจสอบ และแก้ไขแมโครของคุณใน Visual Basic Editor หน้าต่างที่เปิดใน Excel

  มอดูลที่มีสองแมโครที่เก็บอยู่ใน Module1 ของสมุดงาน1

ในตัวอย่างนี้ แมโครชื่อ MakeCellGreen และ SetRowHeight อยู่ในมอดูลชื่อ Module1 ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในเวิร์กบุ๊ก1

การคัดลอกมอดูลจากเวิร์กบุ๊กหนึ่งไปยังอีกเวิร์กบุ๊กหนึ่ง

 1. ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อแสดงแท็บ

  1. คลิกแท็บ ไฟล์แล้วคลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกประเภท กำหนด Ribbon เอง

  2. ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

 2. เมื่อต้องการตั้งค่าระดับความปลอดภัยเพื่อเปิดใช้งานแมโครทั้งหมดชั่วคราว ให้ทำดังนี้

  1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก ความปลอดภัยของแมโคร

  2. ในประเภท การตั้งค่าแมโคร ภายใต้ การตั้งค่าแมโคร ให้คลิก เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ โค้ดที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้) แล้วคลิก ตกลง

   กลุ่ม โค้ด บนแท็บ นักพัฒนา ใน Excel

   หมายเหตุ: เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โค้ดที่อาจเป็นอันตรายทำงาน เราขอแนะนำให้ คุณกลับไปยังการตั้งค่าที่ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดหลังจากที่คุณทำงานกับแมโครเสร็จ

 3. เปิดเวิร์กบุ๊กที่มีมอดูลที่คุณต้องการจะคัดลอก และเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการจะคัดลอกมอดูลไปวาง

 4. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มโค้ด คลิกVisual Basic.

  ซึ่งเป็นเริ่ม Visual Basic Editor

 5. ใน Visual Basic Editor บนเมนูมุมมอง คลิกProject Explorer รูปปุ่ม หรือกด Ctrl + R

  ที่เริ่มบานหน้าต่างงานโครงการ บานหน้าต่างรายการ และเวิร์กบุ๊กที่เปิดทั้งสอง โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเห็นVBAProject (<ชื่อเวิร์กบุ๊ก >)

 6. ในบานหน้าต่างProject ลากมอดูลที่คุณต้องการคัดลอกไปยังเวิร์กบุ๊กปลายทาง จะคัดลอกมอดูลเป็นมอดูล 1 ไปยังโฟลเดอร์มอดู ภายใต้ VBAProject (.xlsmชื่อเวิร์กบุ๊ก)

  สำรวจโครงการ VBA

  แมโคร มอดูล1 เมื่อต้องการคัดลอก ให้ลากจาก เวิร์กบุ๊ก2.xlsm ไปยัง เวิร์กบุ๊ก1.xlsm

  สำเนาของแมโคร มอดูล1 ที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ มอดูล

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×