การคัดลอกตารางหรือข้อความในตารางจากโปรแกรมอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คัดลอกตารางหรือกระดาษคำนวณจาก Microsoft Office Word หรือ Microsoft Office Excel

 1. เปิดตารางหรือกระดาษคำนวณที่คุณต้องการคัดลอก

 2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการ แล้วกด CTRL+C เพื่อคัดลอก เซลล์

 3. เปิด Microsoft Office Publisher

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วาง

  ตารางหรือกระดาษคำนวณที่คัดลอกจะปรากฏใน Publisher เป็น ตาราง

คัดลอกข้อความตารางจาก Microsoft Windows ใช้โปรแกรมใดก็ตาม

 1. เปิดโปรแกรมที่มีข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าข้อความยังไม่อยู่ในตาราง ให้กด TAB ระหว่างแต่ละ รายการในแถว แล้วกด ENTER ที่ท้ายของแต่ละแถว

 2. เลือกข้อความ แล้วกด CTRL+C เพื่อคัดลอกข้อความ

 3. ใน Microsoft Publisher คลิกแทรกตาราง Button image บนแถบเครื่องมือของวัตถุ

 4. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตารางปรากฏ

  กล่องโต้ตอบ สร้างตาราง จะปรากฏขึ้น

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 6. คลิกภายในตารางที่คุณต้องการให้เซลล์บนซ้ายของข้อความที่คัดลอกปรากฏขึ้น

 7. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก การวางแบบพิเศษ

 8. ในรายการ เป็น ให้คลิก เซลล์ตารางที่ไม่มีการจัดรูปแบบเซลล์ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×