การคัดลอกข้อมูลจาก Outlook ไปยังบันทึกย่อของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Outlook และ Microsoft Office OneNote 2007 ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน คุณสามารถใช้ปุ่ม ส่งไปยัง OneNote เพื่อคัดลอกเนื้อหาของข้อความอีเมลใน Outlook ไปยังหน้าใหม่ใน OneNote ได้อย่างรวดเร็ว

ใน Office Outlook 2007 หรือ Outlook 2003 ให้ทำดังนี้:

 1. ในมุมมอง จดหมาย ให้นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีข้อความอีเมลที่คุณต้องการคัดลอกไปยัง OneNote

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกคลิกส่งไปยัง OneNote รูปปุ่ม

  • คลิกขวาที่ข้อความในรายการแล้วคลิกที่ ส่งไปยัง OneNote

  • เปิดข้อความ แล้วคลิก ส่งไปยัง OneNote บน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent (Outlook 2007) หรือบนแถบเครื่องมือ (Outlook 2003)

   ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกลงในหน้าใหม่ในส่วนจัดหมวดหมู่บันทึกย่อใน OneNote คุณสามารถย้ายหน้านี้ยังส่วนย่อยใหม่ หรือที่มีอยู่ใด ๆ ในสมุดบันทึกของคุณเปิดใด ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูค้นหา และจัดระเบียบบันทึกย่อการจัดหมวดหมู่

เคล็ดลับ: คุณสามารถคัดลอกข้อความอีเมลหลายข้อความไปยัง OneNote ได้โดยกดแป้น CTRL ค้างไว้ขณะที่เลือกข้อความ ในโฟลเดอร์ข้อความ Outlook ให้เลือกข้อความทั้งหมดที่ต้องการคัดลอก และคลิกที่ ส่งไปยัง OneNote บนแท็บเครื่องมือ มาตรฐาน OneNote จะสร้างหน้าใหม่ในส่วนบันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่สำหรับแต่ละข้อความ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×