การคัดลอกการจัดรูปแบบโดยใช้ ตัวคัดวางรูปแบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  ↵

ใช้ตัวคัดวางรูปแบบเพื่อคัดลอกการจัดรูปแบบจากสิ่งหนึ่งในเอกสารไปยังอีก เพียงแค่เลือกสิ่งคุณชอบลักษณะของ คลิกตัวคัดวางรูปแบบ แล้ว คลิ กสิ่งคุณต้องการเปลี่ยนแปลงจะมีลักษณะเหมือนกัน รับตัวคัดวางรูปแบบค่าทั้งหมดจัดรูปแบบจากสิ่งที่แรกของคุณ ว่าเป็นรูปร่าง เซลล์ เส้นขอบรูปภาพ หรือส่วนของข้อความ และนำไปใช้กับที่สอง ขั้นตอนและตัวเลือกแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์ที่คุณกำลังใช้ เลือกแอปของคุณเมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม:

แอปของฉันคือ

Excel

Outlook

PowerPoint

Publisher

Word

หมายเหตุ: ฟีเจอร์ตัวคัดวางรูปแบบอาจไม่พร้อมใช้งาน หรือจำกัดใน Office Online สำหรับฟังก์ชันทั้งหมด แก้ไขเอกสารของคุณโดยใช้เวอร์ชันเดสก์ท็อปของแอปของคุณ

Excel

 1. เลือกรูปร่าง ข้อความ รูปภาพ หรือเซลล์ในเวิร์กชีตที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. คลิก หน้าแรก และในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัวคัดวางรูปแบบ

  แสดงปุ่ม ตัวคัดวางรูปแบบ ใน Excel

 3. หลังจากที่ตัวชี้เปลี่ยนเป็นแปรงทาสี คลิ กและลากเพื่อเลือกรูปร่าง ข้อความ หรือเซลล์บนแผ่นงานที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้ว ปล่อยปุ่มเมาส์

  ลากผ่านข้อความเพื่อนำไปใช้การคัดลอกการจัดรูปแบบ

  ถ้าต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบไปยังเซลล์เดียว หลายเซลล์ หรือช่วงของเซลล์ช่วงเดียว หรือหลายช่วง ให้ลากตัวชี้เมาส์ครอบคลุมเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบเพื่อมากกว่าหนึ่งสิ่ง ดับเบิลคลิกที่ตัวคัดวางรูปแบบ แทนที่จะคลิกครั้งเดียว จัดรูปแบบของคุณคัดลอกจะถูกใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคลิกจนกว่าคุณกด Esc

 • การคัดลอกความกว้างของคอลัมน์หรือแถวหนึ่งไปยังคอลัมน์หรือแถวที่สองอย่างรวดเร็ว เลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์แรก คลิกตัวคัดวางรูปแบบ และ แล้ว คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวสอง คุณไม่สามารถคัดลอกความกว้างคอลัมน์หรือแถวประกอบด้วยเซลล์ที่ผสาน

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. ในข้อความอีเมล ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

  ถ้าต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความ ให้เลือกบางส่วนของย่อหน้า ถ้าต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความและย่อหน้า ให้เลือกทั้งย่อหน้า รวมทั้งเครื่องหมายย่อหน้าด้วย

 2. คลิกข้อความ และในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกตัวคัดวางรูปแบบ

  แสดงปุ่ม ตัวคัดวางรูปแบบ ในข้อความใหม่ใน Outlook

 3. หลังจากที่ตัวชี้เปลี่ยนเป็นไอคอนแปรงทาสี คลิ กและลากเพื่อเลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพคุณต้องการจัดรูปแบบ แล้ว ปล่อยปุ่มเมาส์

  ลากผ่านข้อความเพื่อนำไปใช้การคัดลอกการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: 

 • ตัวคัดวางรูปแบบ มีพร้อมใช้งานในการนัดหมาย การประชุม และงานอีกด้วย คุณสามารถพบได้บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่มคลิปบอร์ด

 • ถ้าคุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบเพื่อมากกว่าหนึ่งสิ่ง ดับเบิลคลิกที่ตัวคัดวางรูปแบบ แทนที่จะคลิกครั้งเดียว จัดรูปแบบของคุณคัดลอกจะถูกใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคลิกจนกว่าคุณกด Esc

 • คุณสามารถคัดลอก และวางการจัดรูปแบบการใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + Shift + C เพื่อคัดลอกการจัดรูปแบบ และ Ctrl + Shift + V เพื่อนำการจัดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. คลิก หน้าแรก และในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัวคัดวางรูปแบบ

  แสดงปุ่ม ตัวคัดวางรูปแบบ ใน PowerPoint

 3. หลังจากที่ตัวชี้เปลี่ยนเป็นไอคอนแปรงทาสี คลิ กและลากเพื่อเลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพคุณต้องการจัดรูปแบบ แล้ว ปล่อยปุ่มเมาส์

  ลากผ่านข้อความเพื่อนำไปใช้การคัดลอกการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณได้เพิ่มภาพเคลื่อนไหวคุณสามารถใช้ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหวในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว เพื่อคัดลอกภาพเคลื่อนไหวไปยังวัตถุหรือสไลด์อื่นได้อย่างรวดเร็ว

 • ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว

 • ถ้าคุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบเพื่อมากกว่าหนึ่งสิ่ง ดับเบิลคลิกที่ตัวคัดวางรูปแบบ แทนที่จะคลิกครั้งเดียว จัดรูปแบบของคุณคัดลอกจะถูกใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคลิกจนกว่าคุณกด Esc

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. คลิก หน้าแรก และในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัวคัดวางรูปแบบ

  แสดงปุ่ม ตัวคัดวางรูปแบบ ใน Publisher

 3. หลังจากที่ตัวชี้เปลี่ยนเป็นไอคอนแปรงทาสี คลิ กแล้วลากเพื่อเลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพ คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้ว ปล่อยปุ่มเมาส์

  ลากผ่านข้อความเพื่อนำไปใช้การคัดลอกการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบเพื่อมากกว่าหนึ่งสิ่ง ดับเบิลคลิกที่ตัวคัดวางรูปแบบ แทนที่จะคลิกครั้งเดียว จัดรูปแบบของคุณคัดลอกจะถูกใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคลิกจนกว่าคุณกด Esc

ด้านบนของหน้า

Word

 1. เลือกข้อความหรือกราฟิกที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

  ถ้าต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความ ให้เลือกบางส่วนของย่อหน้า ถ้าต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความและย่อหน้า ให้เลือกทั้งย่อหน้า รวมทั้งเครื่องหมายย่อหน้าด้วย

 2. คลิก หน้าแรก และในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัวคัดวางรูปแบบ

  แสดงปุ่ม ตัวคัดวางรูปแบบ ในแท็บ หน้าแรก ใน Word

 3. หลังจากที่ตัวชี้เปลี่ยนเป็นไอคอนแปรงทาสี คลิ กและลากเพื่อเลือกข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้ว ปล่อยปุ่มเมาส์

  ลากผ่านข้อความเพื่อนำไปใช้การคัดลอกการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบเพื่อมากกว่าหนึ่งสิ่ง ดับเบิลคลิกที่ตัวคัดวางรูปแบบ แทนที่จะคลิกครั้งเดียว จัดรูปแบบของคุณคัดลอกจะถูกใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคลิกจนกว่าคุณกด Esc

 • คุณสามารถคัดลอก และวางการจัดรูปแบบการใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + Shift + C เพื่อคัดลอกการจัดรูปแบบ และ Ctrl + Shift + V เพื่อนำการจัดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×