การคัดตัวย่อบางตัวหรือข้อความที่เปลี่ยนให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ออกเพื่อไม่ให้เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขอัตโนมัติ

  2. คลิก ข้อยกเว้น

  3. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ Microsoft Graph เปลี่ยนคำใดๆ ที่พิมพ์หลังจากตัวย่อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ ให้คลิกแท็บ อักษรแรก แล้วพิมพ์ตัวย่อ รวมทั้งจุดในกล่อง ไม่ทำให้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หลังจาก

    เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ Microsoft Graph เปลี่ยนคำใดๆ ที่มีส่วนผสมของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ให้คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่แรก แล้วพิมพ์คำในกล่อง อย่าแก้ไข

  4. คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×