Office

การควบคุมเมื่อการอ้างอิงภายนอก (ลิงก์) ถูกอัปเดต

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณสร้างการอ้างอิงภายนอก (ที่เรียกว่า ลิงก์) คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้มีการอัปเดตการอ้างอิงภายนอกหรือไม่ และเมื่อใด Microsoft Excel จะไม่ค้นหาค่าใหม่นอกจากคุณจะสั่งให้ Excel หาถ้าผู้อื่นได้เปลี่ยนค่าในเซลล์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงภายนอก

เวิร์กบุ๊กที่มีลิงก์อยู่เรียกว่า เวิร์กบุ๊กปลายทาง และเวิร์กบุ๊กที่ถูกลิงก์จะเรียกว่า TE000127582 ถ้าเวิร์กบุ๊กที่คุณเปิด (เรียกว่า ไฟล์ปลายทาง) มีลิงก์ไปยังเวิร์กบุ๊กหรือไฟล์อื่นๆ (เรียกว่า ไฟล์ต้นฉบับ) และไฟล์ต้นฉบับถูกเปลี่ยนแปลงไป ลิงก์ในเวิร์กบุ๊กที่คุณกำลังเปิดอาจแสดงข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน

เวิร์กบุ๊กมีลิงก์อยู่

1. เวิร์กบุ๊กปลายทางมีการอ้างอิงภายนอก

2. การอ้างอิงภายนอก (หรือลิงก์) คือการอ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ในเวิร์กบุ๊กต้นฉบับ

3. เวิร์กบุ๊กต้นฉบับมีเซลล์และค่าจริงที่ถูกเรียกมาและวางในเวิร์กบุ๊กปลายทาง

ควบคุมลิงก์ที่ไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น

เมื่อเวิร์กบุ๊กต้นฉบับและเวิร์กบุ๊กปลายทางเปิดอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ลิงก์จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กปลายทาง และเวิร์กบุ๊กต้นฉบับไม่ได้เปิดอยู่ คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนโดยแถบแจ้งเตือนความน่าเชื่อถือว่าจะอัปเดตลิงก์หรือไม่ คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้แถบแจ้งเตือนความน่าเชื่อถือ แจ้งเตือนคุณหรือไม่ และจะให้อัปเดตลิงก์ทั้งหมดหรือไม่ เมื่อการแจ้งเตือนไม่ปรากฏขึ้น คุณยังสามารถอัปเดตเฉพาะบางลิงก์ได้ ถ้าเวิร์กบุ๊กมีหลายลิงก์

อัปเดตลิงก์ทั้งหมดด้วยตนเอง หรือไม่อัปเดตลิงก์ใดๆ เลยในเวิร์กบุ๊ก

 1. ปิดเวิร์กบุ๊กทั้งหมด ถ้าเวิร์กบุ๊กต้นฉบับเล่มหนึ่งเปิดอยู่และเวิร์กบุ๊กอื่นปิดอยู่ การอัปเดตจะไม่ทั่วถึงกัน

 2. เปิดเวิรก์บุ๊กที่มีลิงก์

 3. เมื่อต้องการอัปเดตลิงก์ บนแถบแจ้งเตือนความน่าเชื่อถือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก เปิดใช้งานเนื้อหานี้

อัปเดตเฉพาะบางลิงก์ที่ไปยังเวิร์กบุ๊กอื่นๆ ด้วยตนเอง

 1. ปิดเวิร์กบุ๊กทั้งหมด

 2. เปิดเวิร์กบุ๊กที่ลิงก์

 3. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขลิงก์

  การเชื่อมต่อข้อมูล

 4. ในรายการ แหล่งที่มา ให้คลิกวัตถุที่ถูกลิงก์ที่คุณต้องการอัปเดต

  เมื่อต้องการเลือกหลายลิงก์ ให้กด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกแต่ละวัตถุที่ถูกลิงก์

  เมื่อต้องการเลือกลิงก์ทั้งหมด ให้กด Ctrl+A

 5. คลิก อัปเดตค่า

ควบคุมพร้อมท์เมื่อเริ่มใช้งานเพื่ออัปเดตลิงก์ทั้งหมด

คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะอัปเดตลิงก์โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้งานหรือหลังจากการเริ่มใช้งาน

ไม่ต้องถามว่าจะอัปเดตลิงก์สำหรับเวิร์กบุ๊กนี้หรือไม่ และให้ฉันได้ควบคุมว่าจะให้อัปเดตลิงก์หรือไม่

คำเตือน: ตัวเลือกนี้จะมีผลต่อผู้ใช้เวิร์กบุ๊กทั้งหมด ถ้าคุณเลือกจะไม่อัปเดตลิงก์และไม่ให้พร้อมท์ ผู้ใช้เวิร์กบุ๊กจะไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ทันสมัย

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขลิงก์

 2. คลิก พร้อมท์เมื่อเริ่มใช้งาน

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: แม้คุณจะระบุให้ Excel ไม่ต้องถามว่าจะอัปเดตลิงก์หรือไม่ คุณจะยังคงได้รับแจ้งถ้ามีลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้

ตัดสินใจว่าจะอัปเดตลิงก์เมื่อถูกพร้อมท์เมื่อเริ่มใช้งานหรือไม่

มีการตัดสินใจจำนวนมากที่คุณสามารถทำได้ในกล่องโต้ตอบ พร้อมท์เมื่อเริ่มใช้งาน

ถ้าคุณจำไม่ได้ว่าสร้างลิงก์ขึ้นมา

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขลิงก์

 2. คลิก พร้อมท์เมื่อเริ่มใช้งาน

 3. คลิก ไม่ต้องแสดงการแจ้งเตือนนี้ และไม่ต้องอัปเดตลิงก์อัตโนมัติ

การย้ายหรือคัดลอกช่วง เวิร์กชีต หรือแผนภูมิระหว่างเวิร์กบุ๊กอาจทำให้เกิดการสร้างลิงก์ขึ้นมาโดยบังเอิญ เปิดเวิร์กบุ๊ก แล้วค้นหาลิงก์ที่ถูกสร้าง และตัดลิงก์หรือแทนที่ด้วยค่าอื่น

ตัดลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณตัดลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล สูตรทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลนั้นจะถูกแปลงเป็นค่าปัจจุบันของสูตรเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ลิงก์ =SUM([Budget.xls]Annual!C10:C25) จะถูกแปลงเป็น =45 เนื่องจากการกระทำนี้ไม่สามารถเลิกทำได้ คุณอาจต้องการบันทึกไฟล์ไว้เวอร์ชันหนึ่งก่อน

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขลิงก์

 2. ในรายการ แหล่งที่มา ให้คลิกลิงก์ที่คุณต้องการตัด

  • เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ลิงก์หลายๆ วัตถุ ให้กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกแต่ละวัตถุ

  • เมื่อต้องการเลือกลิงก์ทั้งหมด ให้กด CTRL+A

 3. คลิก ตัดลิงก์

 4. ถ้าลิงก์ใช้ ชื่อ ที่ถูกกำหนด ชื่อดังกล่าวจะไม่ถูกเอาออกโดยอัตโนมัติ แต่คุณอาจต้องการลบชื่อนั้นออกเช่นกัน

  วิธีการลบชื่อ

 5. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่ถูกกำหนด ให้คลิก ตัวจัดการชื่อ

 6. ในคอลัมน์ ชื่อ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ

 7. ถ้าคุณใช้ ช่วงข้อมูลจากภายนอก พารามิเตอร์ของคิวรียังอาจใช้ข้อมูลจากเวิร์กบุ๊กอื่นด้วย คุณอาจต้องตรวจสอบและเอาลิงก์ชนิดเหล่านี้ออก

แทนที่สูตรเดี่ยวด้วยค่าจากการคำนวณของสูตร

Excel จะเอาสูตรออกอย่างถาวรเมื่อคุณแทนที่สูตรด้วยค่าของสูตร ถ้าคุณแทนที่สูตรด้วยค่าจากการคำนวณโดยไม่ตั้งใจ และต้องการคืนค่าสูตร ให้คลิก เลิกทำ ปุ่มเลิกทำ หลังจากป้อนหรือวางค่าทันที

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตร
  ถ้าสูตรนั้นเป็น สูตรอาร์เรย์ ให้เลือกช่วงที่มีสูตรอาร์เรย์
  เมื่อต้องการเลือกช่วงที่มีสูตรอาร์เรย์   

  1. คลิกเซลล์ใดๆ ในช่วงของ อาร์เรย์

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก แล้วคลิก ไปที่แบบพิเศษ

  3. ในกล่องโต้ตอบ ไปที่แบบพิเศษ ให้คลิก อาร์เรย์ปัจจุบัน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รายการย่อ/ขยาย

 3. คลิก วาง รูปปุ่ม

 4. คลิกลูกศรถัดจาก ตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม แล้วคลิก ค่า รูปปุ่ม

ถ้าคุณทราบว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล

คลิก ไม่ต้องอัปเดต Excel ไม่สามารถอัปเดตจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้เชื่อมต่อได้ ตัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูลอาจอยู่บนเครือข่าย แต่คุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น

ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลเป็นเหมือนที่เป็นอยู่แล้ว และไม่ต้องการให้ข้อมูลถูกแทนที่ด้วยข้อมูลใหม่

คลิก ไม่ต้องอัปเดต

ถ้าคุณได้พยายามอัปเดตครั้งล่าสุด และการอัปเดตใช้เวลานานเกินไป

คลิก ไม่ต้องอัปเดต ถ้าข้อมูลไม่จำเป็นต้องทันสมัยที่สุด คุณสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการไม่อัปเดตลิงก์ทั้งหมด หลังจากเปิดเวิร์กบุ๊กบนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขลิงก์ แล้วอัปเดตลิงก์เฉพาะจากแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ

ถ้ามีผู้อื่นได้สร้างเวิร์กบุ๊ก และคุณไม่ทราบว่าเหตุใดคุณจึงเห็นพร้อมท์นี้

คลิก ไม่ต้องอัปเดต ติดต่อเจ้าของเวิร์กบุ๊ก นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาได้ว่ามีลิงก์ใดอยู่ในเวิร์กบุ๊กบ้าง บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขลิงก์

ถ้าคุณตอบพร้อมท์เหมือนเดิมทุกครั้ง และไม่ต้องการเห็นพร้อมท์อีกครั้ง

คุณสามารถตอบพร้อมท์เมื่อเริ่มใช้งานในแบบที่สอดคล้องกันได้ และหลีกเลี่ยงการเห็นพร้อมท์เมื่อเริ่มใช้งานสำหรับเวิร์กบุ๊กนี้

ไม่ต้องพร้อมท์สำหรับเวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่ฉันเปิด และอัปเดตลิงก์โดยอัตโนมัติ   

ตัวเลือกนี้มีผลต่อเวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่เปิดบนคอมพิวเตอร์นั้น ผู้ใช้ที่เปิดเวิร์กบุ๊กบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบ

 1. คลิกที่แท็บ ไฟล์ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท ขั้นสูง

  ในExcel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือก Excel แล้ว คลิกประเภทขั้นสูง

 2. ภายใต้ ทั่วไป ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ถามเมื่อมีการอัปเดตลิงก์อัตโนมัติ ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกล้าง ลิงก์จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ และจะไม่แสดงการแจ้งเตือน

พร้อมท์ในวิธีเดียวกันสำหรับผู้ใช้เวิร์กบุ๊กนี้ทุกคน   

คำเตือน: ตัวเลือกนี้มีผลต่อผู้ใช้ทั้งหมดของเวิร์กบุ๊ก ถ้าคุณเลือกที่ จะไม่อัปเดตลิงก์ และไม่พร้อมท์ ผู้ใช้ของเวิร์กบุ๊กจะไม่รู้ว่า ข้อมูลล้าสมัยออก

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขลิงก์

 2. คลิก พร้อมท์เมื่อเริ่มใช้งาน

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณจะยังคงได้รับแจ้งถ้ามีลิงก์ใช้งานไม่

ถ้าคุณทราบว่าเวิร์กบุ๊กที่ Excel กำลังพยายามเชื่อมต่อนั้นพร้อมใช้งาน

คลิก อัปเดต ซึ่งจะทำให้คุณแน่ใจว่าคุณมีข้อมูลล่าสุด

ถ้าคุณกำลังใช้คิวรีพารามิเตอร์

ลิงก์ไปยังคิวรีพารามิเตอร์ไม่สามารถอัปเดตได้ นอกจากเวิร์กบุ๊กต้นฉบับจะเปิดอยู่

 1. คลิก ไม่ต้องอัปเดต

 2. ปิดเวิร์กบุ๊กปลายทาง

 3. เปิดเวิร์กบุ๊กต้นฉบับ

 4. เปิดเวิร์กบุ๊กปลายทาง

 5. คลิก อัปเดต

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×