การควบคุมวิธีลงจุดเซลล์ว่าง

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ แผนภูมิ

  2. ภายใต้ ลงจุดเซลล์เปล่าเป็น ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×