การครอบตัดรูปภาพ

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของรูปภาพได้สองวิธีด้วยกัน ซึ่งได้แก่ การปรับขนาด และการครอบตัด การปรับขนาดจะเปลี่ยนขนาดของรูปภาพโดยการยืดหรือบีบรูปภาพ ในขณะที่การครอบตัดจะลดขนาดของรูปภาพโดยการเอาขอบตามแนวตั้งหรือตามแนวนอนของรูปภาพออก การครอบตัดมักจะใช้ในการซ่อนหรือตัดแต่งส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพ ซึ่งอาจเป็นการทำเพื่อเน้นสิ่งที่อยู่ในรูป หรือเพื่อเอาส่วนที่ไม่ต้องการออก

Microsoft Publisher 2010 มีคุณลักษณะในการครอบตัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้แก่คุณลักษณะต่อไปนี้

 • ครอบตัด

 • จัดพอดี

 • เติม

 • เลื่อน

 • หมุน

ในบทความนี้

การครอบตัด

การจัดพอดี

การเติม

การเลื่อน

การหมุน

การครอบตัด

เมื่อคุณเลือกรูปภาพใดรูปภาพหนึ่งใน Publisher 2010 แท็บ Ribbon แท็บใหม่คือ เครื่องมือรูปภาพ จะพร้อมใช้งาน เครื่องมือ ครอบตัด จะอยู่ในกลุ่ม ขนาด ซึ่งอยู่ที่ด้านขวาสุดของแท็บใหม่นี้

เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกรูปภาพที่จะครอบตัด

 2. ชี้ไปที่แท็บ เครื่องมือรูปภาพ ที่ปรากฏขึ้นใน Ribbon

 3. คลิกปุ่ม ครอบตัด

 4. วางจุดจับครอบตัดไว้เหนือขอบด้านใดด้านหนึ่งหรือมุมใดมุมหนึ่ง
  รูปภาพพร้อมจุดจับครอบตัด
  จุดจับครอบตัดซึ่งแสดงจุดจับขอบ

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากจุดจับกึ่งกลางบนด้านนั้น

  • เมื่อต้องการครอบตัดเท่ากันทั้งสองด้านพร้อมกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับกึ่งกลาง

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านพร้อมกันและรักษาสัดส่วนเดิมของรูปภาพเอาไว้ ให้กด CTRL+SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับมุม

   หมายเหตุ: 
   เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ รูปภาพจะถูกครอบตัด
   เมื่อคุณยกเลิกการเลือกเครื่องมือครอบตัด รูปภาพจะแสดงเฉพาะส่วนที่คุณครอบตัดแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกรูปภาพและคลิกเครื่องมือครอบตัดอีกครั้ง รูปภาพทั้งรูปจะแสดงขึ้น โดยส่วนที่ได้รับการครอบตัดจะแสดงอย่างชัดเจน และส่วนที่เหลือของรูปภาพจะแสดงด้วยสีจาง

การจัดพอดี

ถ้ารูปภาพของคุณใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าพื้นที่รูปภาพ Publisher 2010 ทำให้คุณสามารถปรับขนาดของรูปภาพให้พอดีได้อย่างรวดเร็ว โดยจะรักษาอัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพต้นฉบับไว้ด้วย

 1. เลือกรูปภาพ

 2. ชี้ไปที่แท็บ เครื่องมือรูปภาพ ที่ปรากฏขึ้นใน Ribbon

 3. ในกลุ่ม ครอบตัด ให้คลิกปุ่ม จัดพอดี

 4. รูปภาพจะได้รับการปรับขนาดให้พอดีกับพื้นที่รูปภาพ

  หมายเหตุ:  เนื่องจากรูปภาพจะรักษาอัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพต้นฉบับไว้ จึงอาจเกิดการครอบตัดเกินได้

การเติม

เมื่อต้องการเติมพื้นที่รูปภาพโดยที่ยังรักษาอัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพต้นฉบับไว้ คุณสามารถใช้เครื่องมือ เติม ได้

 1. เลือกรูปภาพ

 2. ชี้ไปที่แท็บ เครื่องมือรูปภาพ ที่ปรากฏขึ้นใน Ribbon

 3. ในกลุ่ม ครอบตัด ให้คลิกปุ่ม เติม

 4. รูปภาพจะได้รับการปรับขนาดให้เต็มพื้นที่รูปภาพ

  หมายเหตุ:  เนื่องจากรูปภาพจะรักษาอัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพต้นฉบับไว้ในระหว่างการเติมพื้นที่รูปภาพ ส่วนของรูปภาพที่เกินออกไปนอกพื้นที่รูปภาพจะถูกครอบตัดออก

การเลื่อน

ในขณะที่กำลังใช้เครื่องมือครอบตัดอยู่ คุณสามารถย้ายรูปภาพไปมาภายในพื้นที่รูปภาพที่ครอบตัดเพื่อให้แน่ใจว่ารูปภาพจะอยู่ในตำแหน่งอย่างที่คุณต้องการ

 1. เลือกรูปภาพ

 2. ชี้ไปที่แท็บ เครื่องมือรูปภาพ ที่ปรากฏขึ้นใน Ribbon

 3. คลิกปุ่ม ครอบตัด

 4. วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือวัตถุนั้นจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นตัวชี้ ย้าย

 5. คลิกและลากรูปภาพเพื่อจัดตำแหน่งรูปภาพภายในจุดจับครอบตัด

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณดำเนินการนี้แล้ว รูปภาพจะได้รับโฟกัส แทนที่จะเป็นกรอบการครอบตัด เมื่อต้องการกลับไปยังการครอบตัด ให้คลิกที่จุดจับครอบตัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อโฟกัสที่จุดจับ

การหมุน

คุณยังสามารถหมุนรูปภาพในขณะที่ใช้เครื่องมือครอบตัดได้อีกด้วย

 1. เลือกรูปภาพ

 2. ชี้ไปที่แท็บ เครื่องมือรูปภาพ ที่ปรากฏขึ้นใน Ribbon

 3. คลิกปุ่ม ครอบตัด

 4. ชี้ไปที่จุดจับตัวหมุนสีเขียว

 5. ลากเมาส์ในทิศทางที่คุณต้องการให้วัตถุหมุน

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการหมุนไปครั้งละ 15 องศา ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่ลากจุดจับ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×