การกำหนด Web Part เอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณเป็นเจ้าของเว็บเพจ คุณสามารถกำหนด Web Part เองได้หลายวิธี จากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ Web Part โดยใช้เพจ 'การบำรุงรักษา Web Part' คุณสามารถทำการกำหนดเองเพิ่มเติมสำหรับ Web Part โดยใช้โปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนด Web Parts และเพจของ Web Part เองได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ในบทความนี้

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ Web Part โดยใช้บานหน้าต่างเครื่องมือ

เปิด และใช้หน้าบำรุงรักษาของ Web Part

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

เปลี่ยนคุณสมบัติของ Web Part โดยใช้บานหน้าต่างเครื่องมือ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์ของ Web Part ได้ด้วยการกำหนดค่าให้กับคุณสมบัติของ Web Part โดย Web Part ทั้งหมดจะใช้ชุดคุณสมบัติทั่วไปร่วมกัน ซึ่งให้คุณสามารถระบุแอตทริบิวต์สำหรับลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง และข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ Web Part ยังสามารถมีคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่นำไปใช้เฉพาะกับ Web Part ดังกล่าวเท่านั้น

หมายเหตุ: ถ้าหน้า Web Part ถูกเก็บไว้ในไลบรารีเอกสาร คุณอาจต้องเช็คเอาท์เอกสารของหน้า Web Part ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น การเพิ่ม Web Part เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เช็คอินเอกสารกลับไปยังไลบรารีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสามารถมองเห็นได้โดยผู้ใช้ทั้งหมด

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. คลิกที่เมนู Web Part เมนู Web Part ของ Web Part ที่คุณต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณอยู่ในมุมมองที่ใช้ร่วมกัน ให้คลิก ปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกัน

  • ถ้าคุณอยู่ในมุมมองส่วนบุคคล ให้คลิก ปรับเปลี่ยน Web Part ของฉัน

 3. เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตามที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยไม่ต้องปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก นำไปใช้

รายการคุณสมบัติที่ใช้กับ Web Part ที่เลือกจะปรากฏอยู่ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณสมบัติเหล่านี้ประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไปทั้งหมด รวมถึงคุณสมบัติแบบกำหนดเองใดๆ ที่ผู้พัฒนา Web Part ได้กำหนดไว้สำหรับ Web Part นั้นๆ ถ้าคุณอยู่ในมุมมองส่วนบุคคล นักพัฒนา Web Part อาจจำกัดคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้สำหรับ Web Part นั้น

ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดชนิดของ Web Parts อื่นๆ เองได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

เปิดและใช้เพจ 'การบำรุงรักษา Web Part'

ถ้าคุณประสบปัญหากับ Web Part หรือการเชื่อมต่อ Web Part บนเพจของ Web Part ของคุณ คุณสามารถใช้เพจ 'การบำรุงรักษา Web Part' เพื่อช่วยแยกแยะและแก้ไขปัญหาของคุณได้ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสมสำหรับ Web Part, เพจของ Web Part หรือโซน Web Part จึงจะสามารถใช้เพจ 'การบำรุงรักษา Web Part' ได้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า Web Part หรือการเชื่อมต่อ Web Part ใดเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาบนเพจของ Web Part ของคุณ คุณก็ควรจะทำงานทีละขั้นตอน ด้วยการปิด Web Part ทีละหนึ่ง Web Part แล้วไล่ดูส่วนต่างๆ ของเพจของ Web Part (คลิก กลับไปยังเพจของ Web Part ของฉัน) เพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือยัง หลังจากที่คุณระบุ Web Part ที่ก่อให้เกิดปัญหาได้แล้ว คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าใหม่หรือลบทิ้งก็ได้

 1. เปิดไลบรารีเอกสารที่มีเพจของ Web Part

 2. ชี้ไปที่ชื่อของเพจของ Web Part คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก แก้ไขคุณสมบัติ

 3. คลิก เปิดเพจของ Web Part ในมุมมองการบำรุงรักษา เพื่อแสดงเพจ 'การบำรุงรักษา Web Part'

 4. ตรวจสอบว่าคุณอยู่ในมุมมองที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองส่วนบุคคลหรือมุมมองที่ใช้ร่วมกัน ถ้าคุณต้องการสลับมุมมอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณอยู่ในมุมมองส่วนบุคคลและคุณต้องการสลับไปยังมุมมองที่ใช้ร่วมกัน ให้คลิก สลับไปยังมุมมองที่ใช้ร่วมกัน

  • ถ้าคุณอยู่ในมุมมองที่ใช้ร่วมกันและคุณต้องการสลับไปยังมุมมองส่วนบุคคล ให้คลิก สลับไปยังมุมมองส่วนบุคคล

 5. เลือก Web Part อย่างน้อยหนึ่ง Web Part แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้าย Web Part ไปยังแกลเลอรีเพจของ Web Part ให้คลิก ปิด

  • เมื่อต้องการเอาค่าคุณสมบัติส่วนบุคคลออก และเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าคุณสมบัติที่ใช้ร่วมกันของ Web Part ให้คลิก ตั้งค่าใหม่ คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันก่อนที่จะมีการตั้งค่า Web Part ใหม่

  • เมื่อต้องการลบ Web Part ออกจากเพจของ Web Part อย่างถาวร ให้คลิก ลบ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันก่อนที่จะมีการลบ Web Part

   เป็นไปได้ที่จะมีสิทธิ์ลบ Web Part ในมุมมองที่ใช้ร่วมกัน แต่ไม่ใช่ในมุมมองส่วนบุคคล

 6. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้คลิก กลับไปยังเพจของ Web Part

  เคล็ดลับ: การเข้าถึงหน้าบำรุงรักษาของ Web Part สำหรับหน้าของ Web Part ที่ไม่ถูกเก็บไว้ในไลบรารีเอกสาร เช่นโฮมเพจของไซต์ ผนวก?content = 1ไปยังจุดสิ้นสุดของ URL ของหน้า

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้เพจ 'การบำรุงรักษา Web Part' เพื่อปิด ตั้งค่าใหม่ หรือลบ Web Part แบบคงที่ (ซึ่งหมายถึง Web Part ที่อยู่นอกโซน Web Part) เมื่อต้องการบำรุงรักษา Web Part แบบคงที่ คุณจะต้องใช้โปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

Web Part ทั้งหมดจะใช้ชุดคุณสมบัติทั่วไปร่วมกันซึ่งจะควบคุมลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง และลักษณะขั้นสูงอื่นๆ

หมายเหตุ: คุณสมบัติร่วมของ Web Part ที่คุณเห็นในบานหน้าต่างเครื่องมืออาจต่างไปจากที่ได้อธิบายในส่วนนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

 • เมื่อต้องการดูส่วน ขั้นสูง ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

 • สำหรับ Web Part ที่เฉพาะเจาะจง นักพัฒนา Web Part อาจเลือกที่จะไม่แสดงอย่างน้อยหนึ่งคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้ หรืออาจเลือกที่จะสร้างและแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงรายการไว้ด้านล่างในส่วน ลักษณะที่ปรากฏเค้าโครง และ ขั้นสูง ของบานหน้าต่างเครื่องมือ

 • ลักษณะที่ปรากฏ

ลักษณะที่ปรากฏ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อของ Web Part ที่ปรากฏในแถบชื่อ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

สถานะของกรอบ

ระบุว่าทั้ง Web Part จะปรากฏบนเพจเมื่อผู้ใช้เปิดเพจของ Web Part หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สถานะของกรอบจะตั้งค่าไว้เป็น ปกติ และทั้ง Web Part จะปรากฏขึ้น เฉพาะแถบชื่อเรื่องเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นเมื่อสถานะถูกตั้งค่าไว้เป็น ย่อเล็กสุด

ชนิดของกรอบ

เค้าโครง

เค้าโครง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ระบุว่าจะมองเห็น Web Part ได้หรือไม่เมื่อผู้ใช้เปิดเพจ ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนั้นไว้ Web Part จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อคุณกำลังออกแบบเพจ และจะมีคำต่อท้าย (ถูกซ่อน) ผนวกอยู่กับชื่อเรื่อง

ระบุว่าผู้ใช้จะสามารถมองเห็น Web Part ได้หรือไม่ เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Web Part จะสามารถมองเห็นได้เมื่อคุณกำลังออกแบบหน้า และมีคำต่อท้าย (ซ่อน) ถัดจากชื่อเรื่อง

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ถ้าคุณต้องการใช้ Web Part เพื่อให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการแสดง Web Part

ทิศทาง

ระบุทิศทางของข้อความในเนื้อหา Web Part ตัวอย่างเช่น อาหรับเป็นภาษาแบบเรียงจากขวาไปซ้าย อังกฤษและภาษายุโรปอื่นๆ เป็นภาษาแบบเรียงจากซ้ายไปขวา การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Web Part บางชนิด

ระบุโซนบนเพจที่มี Web Part อยู่

ระบุโซนบนหน้าของ Web Part ที่ Web Part นั้นอยู่

หมายเหตุ: โซนในหน้าของ Web Part จะไม่ปรากฏในกล่องรายการ เมื่อคุณไมมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโซน

ระบุตำแหน่งของ Web Part ในโซนเมื่อโซนมีมากกว่าหนึ่ง Web Part

เมื่อต้องการระบุลำดับ ให้พิมพ์จำนวนเต็มบวกในกล่องข้อความ

ถ้า Web Parts ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Parts ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนว่างที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซน จะเป็น 0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองไปที่ด้านล่างสุดของโซน ดัชนีโซนจะเป็น 1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปที่ด้านบนสุดของโซน ให้พิมพ์ 0 แล้วพิมพ์ 1 สำหรับ Web Part แรก

หมายเหตุ: Web Part แต่ละรายการในโซนต้องมีค่าดัชนีโซนที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part ปัจจุบัน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part อื่นในโซนได้

ขั้นสูง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

อนุญาตให้ย่อเล็กสุด

ระบุว่า Web Part สามารถย่อเล็กสุดได้หรือไม่

ระบุว่าต้องการให้สามารถเอา Web Part ออกจากเพจได้หรือไม่

ระบุว่าจะสามารถเอา Web Part ออกจากหน้าของ Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการซ่อน

ระบุว่าจะซ่อน Web Part หรือไม่

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

ระบุว่า Web Part สามารถมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นๆ ได้หรือไม่

ระบุว่าคุณสมบัติ Web Part สามารถปรับเปลี่ยนในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

ระบุว่าคุณสมบัติ Web Part สามารถปรับเปลี่ยนในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

ระบุ URL ของแฟ้มที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part นั้น แฟ้มจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก เมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

ระบุ URL ของแฟ้มที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part นั้น แฟ้มจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

คำอธิบาย

ระบุคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชื่อเรื่องของ Web Part หรือไอคอนของ Web Part ค่าของคุณสมบัตินี้จะถูกใช้เมื่อคุณค้นหา Web Part โดยใช้คำสั่ง ค้นหา บนเมนู ค้นหา Web Part ของบานหน้าต่างเครื่องมือในแกลเลอรี Web Part ต่อไปนี้ คือ ไซต์ เซิร์ฟเวอร์เสมือน และหน้าของ Web Part

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part นั้น ข้อมูลวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก เมื่อคุณคลิกคำสั่ง วิธีใช้ บนเมนู Web Part

โหมดวิธีใช้

ระบุวิธีที่เบราว์เซอร์จะแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับ Web Part

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • โมดอล เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากในกรณีที่เบราว์เซอร์สามารถทำได้ ผู้ใช้ต้องปิดหน้าต่างก่อนจะกลับไปยังเว็บเพจ

 • ไม่มีโหมด เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากในกรณีที่เบราว์เซอร์สามารถทำได้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนจะกลับไปยังเว็บเพจ นี่เป็นค่าเริ่มต้น

 • นำทาง เปิดเว็บเพจในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน

หมายเหตุ: Windows SharePoint Services 3.0 แม้ว่า Web Part ของ Microsoft ASP.NET แบบกำหนดเองจะสนับสนุนคุณสมบัตินี้ แต่หัวข้อ วิธีใช้ SharePoint ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเท่านั้น

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอน Web Part ในรายการ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอน Web Part ในรายการ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุข้อความที่ปรากฏในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ระบุข้อความที่ปรากฏขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×