การกำหนด Ribbon เอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Ribbon นั่นคือแถบที่ด้านบนของหน้าต่างโปรแกรมที่ประกอบด้วยกลุ่มของคำสั่งซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ของใหม่ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluentส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent มีบ้านเดียวสำหรับคำสั่งในMicrosoft Office Access 2007 และจะใช้แทนหลักสำหรับเมนูและแถบเครื่องมือใน Access เวอร์ชันก่อนหน้า

เมื่อคุณเริ่มสร้างแอปพลิเคชันขั้นสูงยิ่งขึ้นด้วยOffice Access 2007 คุณอาจตัดสินใจว่า คุณต้องการกำหนด Office Fluent Ribbon เพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการใช้แอปพลิเคชัน ตัวอย่าง คุณสามารถซ่อนบางส่วน หรือทั้งหมดตามค่าเริ่มต้นของแท็บเพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้คำสั่งบาง และคุณสามารถสร้างรายการใหม่ แท็บแบบกำหนดเองที่ประกอบด้วยเฉพาะคำที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งาน

ในโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 ทั้งหมดที่ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent คุณสามารถใช้ Extensible Markup Language (XML) เมื่อต้องการกำหนด Ribbon ดังนั้น ความรู้พื้นฐานบางอย่างของ XML มีประโยชน์เป็นพิเศษ บทความนี้ครอบคลุมแนวคิด XML แต่ยังมีคุณ ด้วยกระบวนงานเอง Ribbon พื้นฐานและบางตัวอย่าง XML ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการกำหนดเองของ Ribbon

สร้าง และใช้ Ribbon แบบกำหนดเอง

คืนค่าเริ่มต้น Ribbon

ทำความเข้าใจตัวอย่าง XML

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการกำหนดเองของ Ribbon

ในOffice Access 2007 คุณการกำหนด Ribbon เอง โดยการสร้างเอง XML แล้วเพิ่มโค้ด หรือตั้งค่าคุณสมบัติฐานข้อมูลที่แนะนำให้เข้าถึงใช้ XML ที่ Ribbon คุณสามารถใช้ XML เพื่อซ่อนแท็บที่มีอยู่แล้ว และ เพื่อเพิ่มแท็บใหม่ กลุ่มคำสั่ง และคำสั่ง ขั้นตอนในบทความนี้แสดงวิธีการเพิ่มคำสั่งที่มีอยู่แล้วภายในการเข้าถึง (เช่นการค้น หา เรียงลำดับ และบันทึก) และวิธีการเพิ่มคำสั่งที่เรียกใช้แมโคร Access ที่คุณเขียนด้วยตัวคุณเอง

มีหลายตำแหน่งที่คุณสามารถจัดเก็บใน XML แต่หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเก็บไว้ในระบบตารางในฐานข้อมูลปัจจุบัน กระบวนการเกี่ยวข้องกับการสร้างตารางระบบ USysRibbons เพิ่ม XML Ribbon ของคุณ แล้ว ระบุว่า แสดง Ribbon แบบกำหนดเอง สำหรับฐานข้อมูลโดยรวมทั้งหมด หรือเฉพาะฟอร์มหรือรายงานที่มีชื่อ คุณสามารถกำหนดหลาย Ribbons แบบกำหนดเองเช่นหนึ่งสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมด และ ribbon สำเพิ่มเติมหรบแต่ละฟอร์มหรือรายงานในฐานข้อมูลได้

สร้าง และใช้ Ribbon แบบกำหนดเอง

ส่วนต่อไปนี้แสดงขั้นตอนทีละขั้นตอนสำหรับการสร้าง และการใช้ Ribbon แบบกำหนดเอง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ตารางระบบแสดงในบานหน้าต่างนำทาง    ตามค่าเริ่มต้น ระบบตารางจะไม่แสดงในบานหน้าต่างนำทาง ดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง เพื่อให้คุณสามารถดูตารางUSysRibbonsหลังจากที่คุณสร้างขึ้น ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดฐานข้อมูลใน Access คลิกขวาแถบนำทางที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกการนำทาง บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง ภายใต้ตัวเลือกการแสดง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงวัตถุระบบ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ตารางระบบ Access ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง

การแสดงข้อผิดพลาดของส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เพิ่มในการเปิดใช้งาน    ข้อผิดพลาดเป็นแหล่งข้อมูลเมื่อสร้าง และการแก้ไขปัญหาการกำหนด Ribbon เอง XML จึงเป็นความคิดดีเพื่อให้เข้าถึงที่แสดงข้อคิดเห็นมีประโยชน์ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ทั่วไป เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อผิดพลาดสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ add-in ของ แล้ว คลิ กตกลง

สร้างตารางระบบ USysRibbons

ใช้กระบวนงานนี้จะสร้างตารางระบบ USysRibbons เวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณจะใช้ตารางนี้เพื่อจัดเก็บของคุณการกำหนด Ribbon เอง XML

 1. บนแท็บสร้าง ในกลุ่มตาราง คลิกออกแบบตาราง

 2. เพิ่มเขตข้อมูลต่อไปนี้ลงในตาราง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์ชื่อเขตข้อมูลเหมือนกับที่แสดง

 1. ชื่อเขตข้อมูล

 1. ให้พิมพ์

 1. ขนาดเขตข้อมูล

 1. ID

 1. AutoNumber

 1. Long Integer

 1. RibbonName

 1. ข้อความ

 1. 255

 1. RibbonXml

 1. บันทึกช่วยจำ

 1. ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลเพิ่มเติมไปยังตารางนี้ เช่นเขตข้อมูลข้อคิดเห็นเพื่ออธิบายฟังก์ชันของ Ribbon XML

 2. เลือกเขตข้อมูลID บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกคีย์หลัก

 3. ในแถบเครื่องมือด่วน คลิกบันทึก หรือกด CTRL + s ให้ชื่อตารางใหม่USysRibbons

เพิ่มการกำหนด Ribbon เอง XML ไปยังตาราง USysRibbons

สำหรับวัตถุประสงค์ของตัวอย่างนี้ สมมติว่า คุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ของฐานข้อมูลของคุณโดยใช้เครื่องมือใด ๆ บนแท็บสร้าง นอกจากนี้ คุณต้องการสร้างแท็บใหม่ที่เรียกว่าแท็บแบบกำหนดเอง A ด้วยเพียงแค่วางคำสั่งบน ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

แท็บริบบิ้นที่กำหนดเอง

XML ในกระบวนงานต่อไปนี้สร้างการกำหนดค่านี้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางUSysRibbons แล้ว คลิ กมุมมองแผ่นข้อมูล บนเมนูทางลัด

 2. เพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ลงในตาราง คุณสามารถคัดลอกตัวอย่าง XML จากบทความนี้ และวางลงในตารางโดยตรง

ID

RibbonName

RibbonXML

(AutoNumber)

แท็บของฉัน

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
 1. ก่อน XML นี้บอกให้เข้าถึง "เริ่มใหม่ตั้งแต่" ไม่ซึ่งนั่นคือ จะระบุว่า Access ควรแสดงแท็บ Ribbon เริ่มต้น แล้ว จะบอก Access เพื่อซ่อนเพียงหนึ่งแท็บเริ่มต้น (แท็บสร้าง ) สุดท้าย สร้างแท็บ Ribbon ใหม่ที่ชื่อ "A แบบกำหนดเอง Tab เพิ่มในกลุ่มคำสั่งที่มีชื่อว่า"กลุ่มแบบกำหนดเอง A"ไปยังแท็บ และเพิ่มคำสั่งวางลงในกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณและตัวอย่างนี้ ดูส่วนUnderstand ตัวอย่าง XML

 2. ปิดตาราง USysRibbons แล้วปิด และเปิดฐานข้อมูล

นำไปใช้ Ribbon แบบกำหนดเอง

หลังจากที่ Ribbon XML แบบกำหนดเองถูกเก็บไว้ในตาราง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้ Ribbon ไปยังฐานข้อมูลทั้งหมด หรือเฉพาะฟอร์มหรือรายงาน

 • นำไปใช้ Ribbon แบบกำหนดเองไปยังฐานข้อมูลทั้งหมด   

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

  2. คลิกฐานข้อมูลปัจจุบัน และภายใต้ตัวเลือกแถบเครื่องมือและ Ribbon เลือกรายการชื่อ Ribbon แล้ว คลิก Ribbon ที่คุณต้องการซึ่งในกรณีนี้แท็บของฉัน

  3. คลิก ตกลง

 • นำไปใช้ Ribbon แบบกำหนดเองลงในฟอร์มหรือรายงาน   

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการใช้ Ribbon แบบกำหนดเองเพื่อ แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  2. ถ้ายังไม่มีการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

  3. ที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติ ภายใต้เลือกชนิด ให้แน่ใจว่า ได้เลือกชนิดของวัตถุ (ฟอร์ม หรือรายงาน ) ในรายการ

  4. บนแท็บอื่น ๆ ของแผ่นคุณสมบัติ คลิกรายการชื่อ Ribbon แล้ว คลิ ก Ribbon ที่คุณต้องการแสดงเมื่อคุณเปิดฟอร์มหรือรายงาน (ในกรณีนี้แท็บของฉัน )

  5. ในแถบเครื่องมือด่วน คลิกบันทึก หรือกด CTRL + S

  6. ปิดฟอร์มหรือรายงาน และดับเบิลคลิในบานหน้าต่างนำทางเพื่อเปิดเอกสารอีกครั้ง

   Ribbon ที่คุณเลือกจะปรากฏขึ้น

หลังจากที่คุณตรวจสอบว่า Ribbon แบบกำหนดเองของคุณสามารถทำงานอย่างถูกต้อง คุณสามารถซ่อนตารางระบบอีกครั้ง โดยทำต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาแถบนำทางที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กตัวเลือกการนำทาง บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง ภายใต้ตัวเลือกการแสดง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงวัตถุระบบ นั้นแล้ว คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

คืนค่าเริ่มต้น Ribbon

เมื่อต้องการหยุดการใช้ Ribbon แบบกำหนดเอง และคืนค่าเริ่มต้น Ribbon ใช้หนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่า Ribbon แบบกำหนดเองจะถูกใช้ โดยแอปพลิเคชันทั้งหมด หรือโดยเฉพาะเจาะจงฟอร์มหรือรายงาน

คืนค่าเริ่มต้นของแอปพลิเคชันระดับ Ribbon

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิกฐานข้อมูลปัจจุบัน และภายใต้ตัวเลือกแถบเครื่องมือและ Ribbon ลบเนื้อหาของกล่องชื่อ Ribbon

 3. ปิด และเปิดฐานข้อมูลใหม่

Access แสดงแท็บ Ribbon ของค่าเริ่มต้น Ribbon XML ยังคงอยู่ในตาราง USysRibbons จนกว่าคุณลบ ดังนั้นถ้าคุณต้องการกลับ Ribbon แบบกำหนดเอง คุณสามารถทำได้ โดยการตั้งค่าตัวเลือกการแก้ไขชื่อ Ribbon กลับไปยังค่า ดังกล่าวประกอบด้วยก่อนหน้านี้

คืนค่า Ribbon เริ่มต้นของฟอร์มหรือรายงาน

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบ

 2. ถ้ายังไม่มีการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. ที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติ ภายใต้เลือกชนิด ให้แน่ใจว่า ได้เลือกชนิดของวัตถุ (ฟอร์ม หรือรายงาน ) ในรายการ

 4. บนแท็บอื่น ๆ ของแผ่นคุณสมบัติ ลบเนื้อหาของกล่องคุณสมบัติชื่อ Ribbon

 5. บันทึก ปิด นั้นแล้ว เปิดฟอร์มหรือรายงาน

Ribbon XML ยังคงอยู่ในตาราง USysRibbons จนกว่าคุณลบ ดังนั้นถ้าคุณต้องการกลับ Ribbon แบบกำหนดเอง คุณสามารถทำได้ โดยการตั้งค่าในคุณสมบัติชื่อ Ribbon กลับไปยังค่า ดังกล่าวประกอบด้วยก่อนหน้านี้

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจตัวอย่าง XML

นี่คือตัวอย่าง XML ที่ใช้ในบทความนี้และภาพประกอบของ Ribbon แบบกำหนดเองได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

แท็บริบบิ้นที่กำหนดเอง

ในตัวอย่างนี้ บรรทัดสองของ XML ตั้งค่าแอตทริบิวต์startFromScratchเป็นFalse การตั้งค่าเป็น False มั่นใจได้ว่า Access ปล่อยให้แท็บที่มีอยู่ทั้งหมดไว้อย่างเดิม และเพิ่มแท็บใหม่ใด ๆ ที่ด้านขวาของติดต่ออยู่ การตั้งค่าแอตทริบิวต์นี้เป็นTrueเอาออกทั้งหมดของแท็บที่มีอยู่แล้ว และแสดงเฉพาะติดต่อที่คุณสร้างใน XML ของคุณ แม้ว่าคุณได้ตั้งค่าแอตทริบิวต์startFromScratchเป็นFalseคุณยังคงสามารถซ่อนแท็บแต่ละรายการ นี่คือสาธิตบรรทัดที่สี่ของ XML ที่ซ่อนอยู่แล้วภายในแท็บสร้าง บรรทัดเหลือสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองและแท็บกำหนดเอง และเพิ่มคำสั่งวาง ที่อยู่แล้วภายใน โดยใช้บรรทัด XML ต่อไปนี้ลงในกลุ่มแล้ว

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

เพิ่มกลุ่มเพิ่มเติมหรือตัวควบคุมลงใน Ribbon แบบกำหนดเอง    คุณสามารถเพิ่มกลุ่มและตัวควบคุมเพิ่มเติมลงใน Ribbon ด้วยการเพิ่มบรรทัดที่คล้ายกันของ XML และแทนที่ค่าidMsoและป้ายชื่อที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้าง ตัวควบคุมที่วัตถุที่เลือกในปัจจุบันส่งออกไปยัง Excel ใช้ XML ต่อไปนี้

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมลงในกลุ่มเดียวกันเป็นคำสั่งวาง แทรกบรรทัดใหม่ของ XML ทันทีก่อน หรือ หลังบรรทัดที่สร้างคำสั่งวาง เมื่อต้องการสร้างกลุ่มใหม่ คุณสามารถคัดลอก วาง และปรับเปลี่ยน XML ที่สร้างกลุ่มในกลุ่มแบบกำหนดเอง A ด้านบน ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตัวอย่าง XML ที่เพิ่มตัวควบคุมที่สองลงในกลุ่มแบบกำหนดเอง

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

XML นี้เพิ่มกลุ่มอื่นไปแท็บแบบกำหนดเอง A ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้ กลุ่มใหม่ประกอบด้วยสองตัวควบคุมเช่นหนึ่งที่เริ่มต้นการดำเนินการนำเข้าจาก Excel และอีกหนึ่งที่เริ่มต้นการดำเนินการส่งออกไปยัง Excel

แท็บริบบิ้นที่กำหนดเองที่มีสองกลุ่ม

หมายเหตุ: ค่าแต่ละกลุ่ม idและid แท็บใน Ribbon แบบกำหนดเองต้องไม่ซ้ำกัน

เรียนรู้ค่า idMso ของคำสั่ง    เมื่อต้องการเรียนรู้ค่า idMso ของคำสั่งที่มีอยู่ภายใน ใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก กำหนดเอง

 3. ย้ายตัวชี้เหนือรายการที่คุณต้องการข้อมูล Access แสดงค่า idMso ของตัวควบคุมในคำแนะนำ ในวงเล็บ

เพิ่มคำสั่งเพื่อเรียกใช้แมโคร Access    คุณสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มคำสั่งที่เรียกใช้แมโคร Access ลงใน Ribbon แบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณสร้างแมโครที่มีชื่อว่าMyMacro เมื่อต้องการเพิ่มคำสั่งลงใน Ribbon ที่เรียกใช้แมโคร เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ไปยัง XML ของคุณ

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมลงในกลุ่มเดียวกันเป็นคำสั่งวาง ในตัวอย่างก่อนหน้า แทรกบรรทัดใหม่ของ XML ทันทีก่อน หรือ หลังบรรทัดที่สร้างคำสั่งวาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตัวอย่าง XML ที่เพิ่มคำสั่ง

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×