การกำหนด Ribbon เอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้การกำหนดเองเพื่อปรับ Ribbon ให้เป็นส่วนตัวในแบบที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแท็บกำหนดเองและกลุ่มกำหนดเองเพื่อบรรจุคำสั่งที่ใช้บ่อยของคุณ

สิ่งสำคัญ: การกำหนด Ribbon เองจะทำเฉพาะกับโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น การกำหนด Ribbon เองไม่ได้นำไปใช้ข้ามไปยังโปรแกรม Office อื่น

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนลำดับของแท็บและกลุ่มเริ่มต้นที่มีอยู่แล้วภายใน Microsoft Office 2010 อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อคำสั่งเริ่มต้น เปลี่ยนไอคอนที่สัมพันธ์กับคำสั่งเริ่มต้นเหล่านี้ หรือเปลี่ยนลำดับของคำสั่งเหล่านี้ได้ คำสั่งเริ่มต้นจะปรากฏเป็นข้อความสีเทา

เมื่อต้องการเพิ่มคำสั่งไปยังกลุ่ม คุณต้องเพิ่มกลุ่มกำหนดเองไปยังแท็บเริ่มต้นหรือแท็บใหม่ที่กำหนดเอง เพื่อช่วยในการระบุแท็บหรือกลุ่มแบบกำหนดเองและเพื่อแยกให้แตกต่างจากแท็บหรือกลุ่มเริ่มต้น แท็บและกลุ่มกำหนดเองในรายการ กำหนด Ribbon เอง จะมี (กำหนดเอง) อยู่ท้ายชื่อ แต่จะไม่มีคำว่า (กำหนดเอง) ปรากฏอยู่ใน Ribbon

คำสั่งที่เพิ่มในกลุ่มใหม่ในแท็บเริ่มต้น

1 กเริ่มต้นแท็บและกลุ่มที่มีคำสั่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง

2. กลุ่มแบบกำหนดเองในแท็บเริ่มต้นที่มีคำสั่งใหม่ถูกเพิ่ม คำสั่งเหล่านี้ใหม่คุณสามารถเปลี่ยน

เมื่อต้องการเริ่มกำหนด Ribbon ของคุณเอง ให้ดูที่ขั้นตอนด้านล่างนี้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูวิดีโอที่แสดงวิธีการกำหนด Ribbon เอง

เข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง

ทำงานกับแท็บ

เพิ่มแท็บแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนชื่อแท็บเริ่มต้นหรือแท็บแบบกำหนดเอง

ซ่อนแท็บเริ่มต้นหรือแท็บแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนลำดับของแท็บเริ่มต้นหรือแท็บแบบกำหนดเอง

เอาแท็บแบบกำหนดเองออก

ทำงานกับกลุ่ม

เพิ่มกลุ่มกำหนดเองในแท็บ

เปลี่ยนชื่อกลุ่มเริ่มต้นหรือกลุ่มกำหนดเอง

เปลี่ยนลำดับของกลุ่มเริ่มต้นและกลุ่มกำหนดเอง

เอากลุ่มเริ่มต้นหรือกลุ่มกำหนดเองออก

แทนที่กลุ่มเริ่มต้นด้วยกลุ่มกำหนดเอง

ทำงานกับคำสั่ง

เพิ่มคำสั่งในกลุ่มกำหนดเอง

เอาคำสั่งออกจากกลุ่มกำหนดเอง

เปลี่ยนชื่อคำสั่งที่คุณเพิ่มไว้ในกลุ่มกำหนดเอง

เปลี่ยนลำดับของคำสั่งในกลุ่มกำหนดเอง

ตั้งค่า Ribbon ใหม่

ตั้งค่า Ribbon ใหม่เป็นค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าใหม่เฉพาะแท็บที่เลือก

<link xlink:href="guid#_toc263250006">นำเข้า Ribbon แบบกำหนดเอง</link>

นำเข้า Ribbon แบบกำหนดเอง

ดูวิดีโอที่แสดงวิธีการกำหนด Ribbon เอง

ดูชุดของวิดีโอที่แสดงวิธีการกำหนด ribbon ที่วิดีโอ: กำหนด ribbon

ด้านบนของเพจ

เข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก กำหนด Ribbon เอง

คุณยังสามารถเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ด้วยการคลิกขวาที่แท็บใดก็ได้บน Ribbon แล้วคลิก กำหนด Ribbon เอง

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับแท็บ

เพิ่มแท็บแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณคลิก สร้างแท็บ คุณจะเพิ่มแท็บแบบกำหนดเองและกลุ่มกำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มได้เฉพาะคำสั่งลงในกลุ่มกำหนดเอง

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิก สร้างแท็บ

เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 1. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

เมื่อต้องการเพิ่มคำสั่งไปยังกลุ่ม ให้ดูที่ส่วน การเพิ่มคำสั่งไปยังกลุ่ม

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนชื่อแท็บเริ่มต้นหรือแท็บแบบกำหนดเอง

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกแท็บที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 1. คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

 2. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของเพจ

ซ่อนแท็บเริ่มต้นหรือแท็บแบบกำหนดเอง

คุณสามารถซ่อนทั้งแท็บแบบกำหนดเองและแท็บเริ่มต้นได้ แต่คุณสามารถเอาออกได้เฉพาะแท็บแบบกำหนดเองเท่านั้น

ในรายการ กำหนด Ribbon เอง แท็บและกลุ่มแบบกำหนดเองจะมี (กำหนดเอง) อยู่ท้ายชื่อ แต่จะไม่มีคำว่า (กำหนดเอง) ปรากฏอยู่ใน Ribbon

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแท็บแบบกำหนดเองที่คุณต้องการซ่อน

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนลำดับของแท็บเริ่มต้นหรือแท็บแบบกำหนดเอง

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกแท็บที่คุณต้องการย้าย

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิกลูกศร ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง จนกว่าคุณจะได้ลำดับที่ต้องการ

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของเพจ

เอาแท็บแบบกำหนดเองออก

คุณสามารถซ่อนทั้งแท็บแบบกำหนดเองและแท็บเริ่มต้นได้ แต่คุณสามารถเอาออกได้เฉพาะแท็บแบบกำหนดเองเท่านั้น

ในรายการ กำหนด Ribbon เอง แท็บและกลุ่มแบบกำหนดเองจะมี (กำหนดเอง) อยู่ท้ายชื่อ แต่จะไม่มีคำว่า (กำหนดเอง) ปรากฏอยู่ใน Ribbon

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกแท็บที่คุณต้องการเอาออก

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก เอาออก

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับกลุ่ม

เพิ่มกลุ่มกำหนดเองในแท็บ

คุณสามารถเพิ่มกลุ่มกำหนดเองในแท็บแบบกำหนดเองหรือแท็บเริ่มต้นได้

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกแท็บที่คุณต้องการเพิ่มกลุ่ม

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก สร้างกลุ่ม

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม กลุ่มใหม่ (กำหนดเอง) ให้คลิกขวาที่กลุ่ม คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

  คุณยังสามารถเพิ่มไอคอนแทนกลุ่มแบบกำหนดเอง โดยการคลิกกลุ่มแบบกำหนดเอง แล้ว คลิกเปลี่ยนชื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนใช้ทำอะไร ดูเหตุใดฉันจึงเห็น ball เป็นสีเขียวบน ribbon ได้อย่างไร

 4. เมื่อต้องการซ่อนป้ายชื่อสำหรับคำสั่งที่คุณเพิ่มไปยังกลุ่มกำหนดเองนี้ ให้คลิกขวาที่กลุ่ม แล้วคลิก ซ่อนป้ายชื่อคำสั่ง

  เมื่อต้องการดูป้ายชื่อสำหรับคำสั่งในกลุ่มกำหนดเองหลังจากที่คุณได้ซ่อนไว้ ให้คลิกขวาที่กลุ่ม แล้วคลิก ซ่อนป้ายชื่อคำสั่ง

 5. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

เมื่อต้องการเพิ่มคำสั่งไปยังกลุ่ม ให้ดูที่ส่วน การเพิ่มคำสั่งไปยังกลุ่ม

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนชื่อกลุ่มเริ่มต้นหรือกลุ่มกำหนดเอง

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกแท็บหรือกลุ่มที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

  ในขณะที่คุณกำลังเปลี่ยนชื่อกลุ่มกำหนดเอง คุณยังสามารถคลิกไอคอนหนึ่งเพื่อให้เป็นตัวแทนกลุ่มนั้นเมื่อ Ribbon ถูกปรับขนาด

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนลำดับของกลุ่มเริ่มต้นและกลุ่มกำหนดเอง

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกกลุ่มที่คุณต้องการย้าย

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิกลูกศร ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง จนกว่าคุณจะได้ลำดับที่ต้องการ

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของเพจ

เอากลุ่มเริ่มต้นหรือกลุ่มกำหนดเองออก

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกกลุ่มที่คุณต้องการเอาออก

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก เอาออก

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของเพจ

แทนที่กลุ่มเริ่มต้นด้วยกลุ่มกำหนดเอง

คุณไม่สามารถเอาคำสั่งออกจากกลุ่มเริ่มต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอยู่แล้วภายใน Microsoft Office ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างกลุ่มกำหนดเองที่มีเฉพาะคำสั่งที่คุณต้องการแทนที่กลุ่มเริ่มต้นเท่านั้นได้

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกแท็บเริ่มต้นที่คุณต้องการเพิ่มกลุ่มกำหนดเอง

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก สร้างกลุ่ม

 3. คลิกขวาที่กลุ่มใหม่ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มใหม่แล้วเลือกไอคอนเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มใหม่นั้นเมื่อ Ribbon ถูกปรับขนาด

 5. ในรายการ เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก แท็บหลัก

 6. คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากแท็บเริ่มต้นที่มีกลุ่มที่คุณต้องการกำหนดเอง

 7. คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากกลุ่มเริ่มต้นที่คุณต้องการกำหนดเอง

 8. คลิกคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่มลงในกลุ่มกำหนดเอง จากนั้นคลิก เพิ่ม

หมายเหตุ:  คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มคำสั่งทั้งหมด แต่คุณสามารถเพิ่มเฉพาะคำสั่งที่คุณต้องการได้

 1. คลิกขวาที่กลุ่มเริ่มต้น แล้วคลิก เอาออก

คุณสามารถเอากลุ่มเริ่มต้นกลับมาด้วยการตั้งค่า Ribbon ใหม่แต่ถ้าคุณต้องการใช้การกำหนด Ribbon เองของคุณอีก คุณควรส่งออกการกำหนดเองเหล่านั้นก่อน

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับคำสั่ง

คุณสามารถเพิ่มคำสั่งไปยังกลุ่มกำหนดเองที่อยู่ภายใต้แท็บแบบกำหนดเองหรือแท็บเริ่มต้นเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มคำสั่งไปยังกลุ่มเริ่มต้นได้ เฉพาะคำสั่งที่เพิ่มลงในกลุ่มกำหนดเองเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ เมื่อต้องการดูวิธีปรับปรุงกลุ่มเริ่มต้น ให้ดูที่ส่วน "การแทนที่กลุ่มเริ่มต้นด้วยกลุ่มกำหนดเอง"

เพิ่มคำสั่งในกลุ่มกำหนดเอง

หมายเหตุ: ในรายการ กำหนด Ribbon เอง แท็บและกลุ่มแบบกำหนดเองจะมี (กำหนดเอง) อยู่ท้ายชื่อ แต่จะไม่มีคำว่า (กำหนดเอง) ปรากฏอยู่ใน Ribbon

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกกลุ่มกำหนดเองที่คุณต้องการเพิ่มคำสั่ง

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. ในรายการเลือกคำสั่งจาก คลิกรายการคุณต้องการเพิ่มคำสั่งจาก ตัวอย่างคำสั่ง หรือคำสั่งทั้งหมด.

  เลือกคำสั่งจากรายการ

 3. คลิกคำสั่งในรายการที่คุณเลือก

 4. คลิก เพิ่ม

 5. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อคำสั่ง และเพิ่มไอคอนเพื่อแสดงคำสั่ง ด้วยการคลิกคำสั่ง แล้ว คลิกเปลี่ยนชื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนใช้ทำอะไร ดูเหตุใดฉันจึงเห็น ball แบบสีเขียวบน ribbon ได้อย่างไร

ด้านบนของเพจ

เอาคำสั่งออกจากกลุ่มกำหนดเอง

คุณสามารถเอาคำสั่งออกจากกลุ่มกำหนดเองเท่านั้น

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกคำสั่งที่คุณต้องการเอาออก

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก เอาออก

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนชื่อคำสั่งที่คุณเพิ่มไว้ในกลุ่มกำหนดเอง

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกคำสั่งที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

  ในขณะที่คุณกำลังเปลี่ยนชื่อคำสั่งที่คุณเพิ่มไปยังกลุ่มกำหนดเอง คุณยังสามารถคลิกไอคอนเพื่อแสดงคำสั่งนั้นได้

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนลำดับของคำสั่งในกลุ่มกำหนดเอง

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ภายใต้รายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกคำสั่งที่คุณต้องการย้าย

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิกลูกศร ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง จนกว่าคุณจะได้ลำดับที่ต้องการ

 3. เมื่อต้องการดูและบันทึกการกำหนดเองของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของเพจ

ตั้งค่า Ribbon ใหม่

คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าใหม่ให้กับแท็บทั้งหมดบน Ribbon หรือเฉพาะแท็บที่เลือก ให้กลับไปที่สถานะดั้งเดิมได้ เมื่อคุณตั้งค่าแท็บทั้งหมดบน Ribbon ใหม่ คุณก็จะตั้งค่าแถบเครื่องมือด่วนใหม่ให้แสดงเฉพาะคำสั่งเริ่มต้นเท่านั้นด้วย

ตั้งค่า Ribbon ใหม่เป็นค่าเริ่มต้น

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณคลิก ตั้งค่าการกำหนดเองทั้งหมดใหม่ คุณจะตั้งค่าทั้ง Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนใหม่ให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้คลิก ตั้งค่าใหม่

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก ตั้งค่าการกำหนดเองทั้งหมดใหม่

ด้านบนของเพจ

ตั้งค่าใหม่เฉพาะแท็บที่เลือก

คุณสามารถตั้งค่าใหม่ได้เฉพาะกับแท็บเริ่มต้นให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้เลือกแท็บเริ่มต้นที่คุณต้องการตั้งค่าใหม่ให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. คลิก ตั้งค่าใหม่ จากนั้นคลิก ตั้งค่าใหม่เฉพาะแท็บ Ribbon ที่เลือก

ด้านบนของเพจ

นำเข้า Ribbon แบบกำหนดเอง

ส่งออก Ribbon แบบกำหนดเอง

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้คลิก นำเข้า/ส่งออก

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้คลิก นำเข้า/ส่งออก

ด้านบนของเพจ

คลิก ส่งออกการกำหนดเองทั้งหมด

นำเข้า Ribbon แบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณนำเข้าแฟ้มการกำหนด Ribbon เอง การกำหนด Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนเองที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะหายไป ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจต้องการกลับมาใช้การกำหนดเองที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนี้อีก คุณควรส่งออกการกำหนดเองชุดนี้ไว้ก่อนที่จะนำเข้าการกำหนดเองชุดใหม่

 1. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้คลิก นำเข้า/ส่งออก

  เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้ดูที่ส่วน "การเข้าสู่หน้าต่างกำหนด Ribbon เอง"

 2. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้คลิก นำเข้า/ส่งออก

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×